ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คาดเสนอเกณฑ์นำเข้าLPGเสรีเข้ากบง.เดือนก.ค.นี้

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเกณฑ์เบื้องต้นประมูลนำเข้าLPG เสรี เตรียมเรียกผู้ประกอบการหารืออีกครั้ง ก่อนสรุปเสนอ กบง. เดือน ก.ค. นี้ 

 นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า กรมฯเตรียมหารือกับผู้ค้าก๊าซหุงต้ม(LPG)อีกครั้งเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับเกณฑ์การเปิดนำเข้าLPG เสรี โดยคาดว่าต้นเดือนมิ.ย. 2559 จะได้ข้อสรุป และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ที่มีพล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ประมาณเดือน ก.ค. ต่อไป 

 โดยเกณฑ์เบื้องต้นประกอบด้วย 1.การเปิดแข่งขันประมูลราคานำเข้า LPGเพียงรายเดียว ซึ่งจะพิจารณาราคานำเข้าที่ถูกสุด โดยอาจเปลี่ยนสูตรราคานำเข้าเพื่อการประมูลด้วย จากเดิมกำหนดราคานำเข้าตามราคาตลาดโลก(CP)และให้บวกค่าขนส่งค่าบริหารจัดการคลังอีก 85 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน แต่สูตราคาใหม่อาจกำหนดให้เป็นราคา CP+ราคาที่จะแข่งขันกันว่าใครลดได้ต่ำกว่า 85 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน  

 2.ให้ใช้คลังLPG ที่เขาบ่อยา ของบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เป็นคลังรองรับ LPGนำเข้าจากการประมูลนี้ ซึ่งค่าบริหารจัดการคลังนั้น ทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) จะเป็นผู้เจรจาและกำหนดราคาออกมา 

 3.ระยะเวลาการนำเข้าต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ทั้งนี้กำลังจะเจรจากันว่าจะกำหนดระยะเวลาเปิดประมูลอย่างไร เช่น ประมูลทุกครึ่งเดือน ทุกเดือน หรือ หลายเดือนต่อครั้ง ซึ่งต้องมาเจรจากัน 

 4.กำหนดบทลงโทษหากผุ้ชนะการประมูลไม่สามารถนำเข้าได้ตามที่ทำข้อตกลงกับรัฐได้ โดยต้องมีการวางเงินประกัน 1 เดือนของมูลค่าLPG ที่จะนำเข้า เบื้องต้นคาดว่าจะประมาณ 800-900 ล้านบาท ซึ่งหากไม่สามารถนำเข้าได้ต้องยึดเงินประกัน รวมทั้งจะไม่ให้เป็นผู้นำเข้าอีกต่อไปทันที 

 “หากเปิดนำเข้า LPG เสรี ทาง ปตท.ก็ต้องเข้ามาประมูลแข่งขันเช่นเดียวกับรายอื่นๆ เพื่อความเป็นธรรม แต่หากรายอื่นชนะแต่ไม่สามารถนำเข้า LPG ได้ตามสัญญา ก็จะให้ทาง ปตท.เข้ามาช่วยแก้ปัญหานำเข้าแทน เพื่อไม่ให้ประเทศขาดแคลน LPGส่วนกรณีที่ต้องใช้คลังจากเขาบ่อยา ของ ปตท.นั้น เนื่องจากมีความพร้อม มีพื้นที่มากพอรองรับการนำเข้า ขณะที่เอกชนรายอื่นมีคลังรองรับ LPG เช่นกัน แต่ที่ตรวจสอบพบว่าเป็นคลังที่ไมมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับ LPG จำนวนมากได้”นายวิฑูรย์ กล่าว

 นายวิฑูรย์ กล่าวด้วยว่า สำหรับปริมาณ LPG ที่ต้องนำเข้าในเดือนพ.ค. นี้ ยังมีปริมาณไม่มากเพียงแค่ 40,000 ตัน เนื่องจากราคาน้ำมีถูก ประชาชนหันไปใช้น้ำมันแทน ซึ่งต่างจากอดีตที่ไทยเคยนำเข้าเป็นแสนตันต่อเดือน อย่างไรก็ตามเกณฑ์ดังกล่าวเป็นแค่เกณฑ์เบื้องต้น ซึ่งต้องหารือกับผู้ประกอบการนำเข้าLPG อีกครั้งว่ายอมรับเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่หรือจะเสนอความเห็นอย่างไร เพื่อสรุปและส่งให้ กบง.พิจารณาโดยเร็วต่อไป    

กลับสู่ข่าวทั้งหมด