ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สหภาพปตท.เปิดเวทีแจงข้อมูลพนักงาน คืนท่อก๊าซครบ

  • Date : 18/05/2016, 19:16.
สหภาพฯปตท.เปิดประชุมใหญ่ชี้แจงพนักงาน ยืนยันปตท.คืนท่อก๊าซครบตามคำสั่งศาล พร้อมยื่นหนังสือร้องทุกข์นายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้กลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคเคารพคำพิพากษาของศาล
 
คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ซึ่งมี น.ส.อัปสร กฤษณะสมิต เป็นประธาน ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ(สร.ปตท.)ครั้งแรกของปี 2559 ขึ้นเมื่อเวลา 13.00 น.ในวันนี้(18 พ.ค.) โดยมีสหภาพฯร่วมประชุมกว่า 600 คน 
 
โดยการประชุมดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากได้เข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล ในช่วงเช้าของวันนี้(18 พ.ค.) เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับ บริษัท ปตท. กรณีมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคพยายามให้ข้อมูลสาธารณชนว่า ปตท.ยังคืนทรัพย์สินให้รัฐไม่ครบถ้วน และฟ้องร้องต่อศาลปกครองหลายครั้ง แม้ศาลฯจะวินิฉัยว่า ปตท.ได้ดำเนินการตามคำพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตาม ดังนั้นสหภาพฯต้องการให้ยุติการฟ้องร้องต่อกรณีดังกล่าว 
 
สำหรับการประชุมดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นการชี้แจงให้สมาชิกและพนักงานได้รับทราบเรื่องการแปรรูป ปตท.ว่า ปตท.ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2550 อย่างครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีของพนักงานแลละร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของ ปตท.ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
​โดยในที่ประชุมสหภาพฯ มีการชี้แจงว่า จากการที่ ปตท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการแบ่งแยกทรัพย์สินเพื่อส่งคืนรัฐตามคำพิพากษาอย่างครบถ้วน และศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งเมื่อ 26 ธ.ค. 2551 ว่า ปตท. ได้ดำเนินการตามคำพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ก็ยังคงมีการแสดงความคิดเห็นจากบุคคล กลุ่มบุคคล และบางองค์กรอิสระว่า มีข้อสังเกต ข้อสงสัยว่า ปตท. ยังส่งคืนทรัพย์สินให้รัฐไม่ครบถ้วน และยื่นฟ้องร้องต่อศาลอีกหลายครั้ง เพื่อขอให้ศาลพิจารณา และเพิกถอนคำสั่งศาลดังกล่าว โดยอ้างถึงความเห็นจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่อ้างว่า สตง. ได้ส่งความเห็นนั้นให้ ปตท. ก่อนที่ศาลมีคำพิพากษา แต่ ปตท. ไม่ส่งเอกสารให้กับศาล โดยไม่พิจารณาว่า การที่ศาลฯ มีคำสั่งไม่รับฟ้องทุกครั้ง ควรที่จะเป็นที่ยุติได้แล้ว ทั้งนี้พบว่าระหว่างที่ศาลพิจารณา ได้มีการเสนอความเห็นชี้นำต่อสาธารณชนให้เกิดความเข้าใจว่า ปตท. ยังคงคืนทรัพย์สินไม่ครบตามคำพิพากษาอยู่เนืองๆ ด้วย
สหภาพ ปตท.ฯ เห็นว่า การที่ศาลมีคำสั่งเมื่อ 26 ธ.ค. 2551 ว่าคำพิพากษาครบถ้วนแล้ว สมควรที่ทุกฝ่ายจะต้องเคารพคำพิพากษาคำวินิจฉัยของศาล เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าของ ปตท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ และจากข้อสงสัยของประธานผู้ตรวจการแผ่นดินๆไม่ว่า สหภาพแรงงานไม่คัดค้านการแปรรูป ปตท. เพราะถูกปิดปากด้วยหุ้นถือเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามพนักงาน ปตท. และสหภาพแรงงาน ปตท. อย่างร้ายแรง โดยไม่เคยให้โอกาสสหภาพแรงงาน ปตท. ได้ชี้แจงแต่อย่างใด นับว่าบั่นทอนกำลังใจและทำให้สังคมเข้าใจผิดต่อพนักงาน ปตท. เป็นอย่างมาก
ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงออกต่อสาธารณชนด้วยความสุจริตใจกรณีการแปรรูป ปตท. ว่ามีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสหภาพแรงงานไม่คัดค้านเพราะเข้าใจเหตุผลที่มีเป้าหมายเพื่อการสร้างความเจริญให้รัฐวิสาหกิจ และยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อนายกฯและครม.ด้วย 
 
"การประชุมใหญ่นี้ เป็นการดำเนินการตามกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และเพื่อให้สมาชิกและพนักงานได้รับทราบเรื่องการแปรรูป ปตท. ได้รับทราบว่า ปตท. ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองเมื่อ 14 ธ.ค.2550 อย่างครบถ้วนอย่างไร จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง และสามารถสอบถาม แสดงความเห็นต่อแนวทางดำเนินการต่อไปเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของพนักงาน ปตท. และร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของ ปตท. ด้วยหลักธรรมาภิบาล" น.ส.อัปสร กล่าว
 
กลับสู่ข่าวทั้งหมด