ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บอร์ด กฟผ.ตั้งกรศิษฐ์ เป็นผู้ว่ากฟผ.คนใหม่

บอร์ด กฟผ. มีมติเลือก “กรศิษฐ์” เป็นผู้ว่า กฟผ.คนใหม่ เตรียมเสนอ ครม.เห็นชอบเร็วๆนี้ ชี้มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้ามานาน  ย้ำวิสัยทัศน์เน้นสร้างกฟผ.เป็นที่ไว้วางใจของสังคม  เดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ เทพา ตามแผน
 
รายงานข่าวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร(บอร์ด)การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ที่มีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานในวันนี้(18พ.ค.)ได้มีมติเห็นชอบให้ นายกรศิษฐ์ ภัคโชตานนท์ รองผู้ว่ากฟผ.ดำรงตำแหน่งผู้ว่ากฟผ.คนใหม่ ซึ่งนับเป็นผู้ว่าฯคนที่ 13 แทนนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ที่จะเกษียณอายุในวันที่ 12 มิ.ย.นี้ ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ว่ากฟผ.ที่มีนายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน(ธพ.)เป็นประธานนำเสนอ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการนำชื่อเสนอรายงานต่อการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพื่อเห็นชอบต่อไป
         
สำหรับการแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2559 ของนายกรศิษฐ์ ระบุว่า บ้านต้องมีฐานรากที่แข็งแรง จึงจะมั่นคง กฟผ.ก็เช่นเดียวกัน  ฐานรากของกฟผ. ก็คือชุมชนและสังคม ที่จะต้องทำให้กฟผ.เป็นที่รักและยอมรับของสังคม  พร้อมที่จะออกมาปกป้องกฟผ. ซึ่งวิธีการที่จะทำให้กฟผ.เป็นที่ยอมรับของสังคม ก็จะต้องสื่อสารซ้ำๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ  ทำกฟผ. มีความน่าเชื่อถือในการทำงาน  เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล
 
“ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเรื่องสายส่ง โรงไฟฟ้าถ่านหิน กระบี เทพา ต่างต้องมีมุมมองความเห็นที่มีทั้งบวกทั้งลบ หากกฟผ.ทำให้สังคมเห็นว่าเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ และทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศจริง  คนส่วนใหญ่ในสังคมก็จะอยู่ข้างเรา “ นายกรศิษฐ์กล่าว
 
สำหรับนายกรศิษฐ์ จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าบางปะกง  ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3  รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 
 
          
กลับสู่ข่าวทั้งหมด