ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดใช้พลังงานไตรมาสแรกพุ่งผลจากพีคไฟฟ้า

  • Date : 08/05/2016, 21:40.
สนพ.เผยยอดใช้พลังงานไตรมาสแรกพุ่ง ชี้ยอดใช้ไฟฟ้าพีคจากอากาศร้อนจัด ขณะการใช้ดีเซลเพิ่ม 6% ตามราคาน้ำมันโลกลดต่ำ 
 
นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ภาพรวมสถานการณ์น้ำมันและไฟฟ้าช่วงไตรมาสที่  1 ของปี 2559 ในภาพรวมทั้งประเทศมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นเวลานานและจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศของรัฐบาล โดยเฉพาะการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 43,278 ล้านหน่วย (กิกะวัตต์ชั่วโมง) เพิ่มขึ้น 6.6% ซึ่งล่าสุดเกิดยอดใช้ไฟฟ้าสูงสุด(พีคไฟฟ้า) เมื่อวันที่28 เม.ย.59เวลา 14.23 น. อุณหภูมิเฉลี่ย 37.8 องศา ที่ 29,407 เมกะวัตต์ สูงกว่าพีคไฟฟ้าปี 2558 อยู่ที่ 27,346 เมกะวัตต์ อยู่ 2,061เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้น 7.5%
 
 
 
ภาพรวมสถานการณ์น้ำมันช่วงไตรมาสที่1 ของปี 2559 การใช้น้ำมันดีเซลและเบนซินยังปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.0%และ 12.2% ตามลำดับ จากราคาขายปลีกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตามราคาน้ำมันตลาดโลกและการปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุน  สำหรับการใช้น้ำมันภาคขนส่งทางบก ในภาพรวมมีการใช้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น 4.52% เป็นการเพิ่มขึ้นจากน้ำมันเบนซินและดีเซลที่ 5.95% และ 12.20% ตามลำดับ
 
 
 
 ขณะที่การใช้ LPG และ NGV ปรับลดลง 15.47% และ 6.32% ตามลำดับ เนื่องจากมีการปรับราคาขายปลีกให้สะท้อนต้นทุนมากขึ้น และผู้ใช้บางส่วนหันกลับไปใช้น้ำมันจากราคาที่ปรับลดลง โดยราคาขายปลีก LPG เฉลี่ยอยู่ที่ 21.03 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 3.13 บาทต่อกิโลกรัม จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีก NGV เฉลี่ยอยู่ที่ 13.50 บาทต่อกิโลกรัมโดยมีรถยนต์ติดตั้ง NGV สะสมรวม 473,649 คัน และสถานีบริการ NGV จำนวนรวม 501 สถานี
 
 
 
สำหรับภาพรวมสถานการณ์ไฟฟ้าช่วงไตรมาสที่1 ของปี 2559 นั้น เนื่องจากช่วงไตรมาสแรกมีสภาพอากาศร้อนจัดต่อเนื่องเป็นเวลานานประกอบกับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น โดยกำลังผลิตไฟฟ้าในระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ณ สิ้นเดือนมี.ค. 2559 อยู่ที่ 40,337เมกะวัตต์(ไม่รวมการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า VSPP) พบปริมาณการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 43,278 ล้านหน่วย (กิกะวัตต์ชั่วโมง) เพิ่มขึ้น 6.6% จึงส่งผลให้เกิดพีคไฟฟ้า เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2559 ที่ผ่านมา เวลา 14.23 น. อุณหภูมิ 37.8 องศาเซลเซียส ที่ 29,407 เมกะวัตต์  สูงกว่าพีคไฟฟ้าของปี 2558 อยู่ที่ 27,346 เมกะวัตต์ อยู่ 2,061 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้น 7.5% โดยเฉพาะการใช้ไฟฟ้าจากภาคธุรกิจ อาคารสำนักงาน และครัวเรือน  ซึ่ง
 
 
 
จากข้อมูลพบว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าแยกรายสาขาแบ่งเป็น ภาคอุตสาหกรรม 44% ภาคครัวเรือน 23% ภาคธุรกิจ 19% กิจการขนาดเล็ก 11% ภาคเกษตรกรรมและอื่นๆ 3%โดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจยกเว้นการใช้เพื่อสูบน้ำในภาคเกษตรกรรมที่ลดลงเนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้การใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งกลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อย ภาคธุรกิจและบริการ ส่งผลให้มีการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นมากในกลุ่มดังกล่าว ส่วนการใช้ไฟฟ้าในภาค อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นไม่มากจากอุปสงค์ที่ยังคงฟื้นตัวอย่างช้าๆ จากสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าสำคัญที่ยังทรงตัว
 
 
 
สนพ. ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกับการรณรงค์รวมพลังคนไทย ลดพีคไฟฟ้า  ตามมาตรการ 4 ป. "ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน" วันอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 14.00-15.00 น.ตั้งแต่วันนี้ - 20 พ.ค.นี้ด้วยการปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเป็น 26 องศา หรือเปลี่ยนจาก Cool Mode เป็น Fan Mode ปลดปลั๊กเมื่อไม่ใช้ และเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์เบอร์ 5  ซึ่งทุกคนสามารถช่วยชาติประหยัดไฟฟ้าได้เพียงช่วยกันลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงและรองรับการเกิดพีคในช่วงหน้าร้อน ติดตามเฝ้าระวังพีคไฟฟ้า ได้ทาง www.sothailand.com และ www.eppo.go.th และเฟสบุ๊ค : EPPOThailand เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงานไทย
กลับสู่ข่าวทั้งหมด