ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กฟผ. เตือนระวังมิจฉาชีพ แอบอ้างช่วยเหลือให้เข้าทำงาน

  • Date : 07/05/2016, 22:23.

กฟผ. เตือนประชาชน อย่าเชื่อมิจฉาชีพอ้างช่วยให้เข้าทำงานได้ หากพบผู้กระทำผิดพร้อมดำเนินการตามกฎหมาย ยืนยัน กฟผ. เปิดโอกาสให้ผู้สมัครทุกคนอย่างเสมอภาค

 

นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างช่วยให้เข้าทำงานใน กฟผ.ได้  จากการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2559

 

ทั้งนี้การเปิดรับสมัครดังกล่าวจะรับผ่านทางเว็บไซต์ กฟผ. www.egat.co.thและได้ให้ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียน  โดย กฟผ. จะเรียกสอบสัมภาษณ์ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนเรียงตามลำดับคะแนน    ซึ่งผู้สมัครสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเรียกเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบการรับสมัครงานทางเว็บไซต์ กฟผ. www.egat.co.thได้ทางเดียวเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. ที่ผ่านมา    และในการสอบสัมภาษณ์ กฟผ. จะดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการแยกตามตำแหน่งงานหรือคุณวุฒิสาขาวิชาที่สมัคร ในวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ กฟผ. กำหนด  

 

อย่างไรก็ตามการสรรหาบุคคลภายนอกของ กฟผ. ได้ทำอย่างเป็นกระบวนการ มีระบบ เป็นขั้นเป็นตอน มีความโปร่งใส มีการควบคุมและตรวจสอบที่เข้มงวด มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้สมัครทุกคนที่มีความประสงค์จะเข้าทำงานกับ กฟผ. ดังนั้น โปรดอย่าหลงเชื่อบุคคล หรือเอกสารใดๆ ที่แอบอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือให้ท่านหรือลูกหลานของท่านเข้าทำงาน กฟผ. ได้ หากผู้ใดประสบปัญหานี้โปรดแจ้ง โทร.    0 2436 4387-8,  0 2436 5311 หรือ Call Center กฟผ. 1416 และ กฟผ. จะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่แอบอ้างดังกล่าวอย่างถึงที่สุดต่อไป

 

“ในทุกขั้นตอนของกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรของ กฟผ. จะมีการประสานและติดต่อกับผู้สมัครทุกรายผ่านทางระบบการรับสมัครงานทางเว็บไซต์ กฟผ. www.egat.co.th โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ กฟผ. เท่านั้น และไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดทั้งสิ้น ดังนั้น จึงขอให้ผู้ประสงค์ที่จะเข้าทำงานกับ กฟผ. โปรดอย่าได้หลงเชื่อคำแอบอ้างหรือคำโฆษณาใดๆ   โปรดระมัดระวังพวกมิจฉาชีพที่จะหลอกลวงแสวงหาผลประโยชน์จากการเปิดสอบเข้าทำงานกับ กฟผ.   และขอเรียนว่า กฟผ. เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาร่วมงานกับ กฟผ.  โดยยึดหลักรับคนเก่ง  คนดี  และมีจิตอาสา  เข้ามาขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน” นายสืบพงษ์ กล่าว

กลับสู่ข่าวทั้งหมด