ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ซีอีโอปตท.แจง10ประเด็นโต้ข้อกล่าวหาอดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

  • Date : 26/04/2016, 9:32.

เทวินทร์ แจง10ประเด็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวหาปตท.ชี้มีความคลาดเคลื่อนทั้งเรื่องการคืนท่อก๊าซ,การให้สิทธิพนักงานปตท.จองหุ้น, การถือหุ้นปตท.โดย นอมินี,การใช้กองทุนน้ำมันหาผลประโยชน์, ค่าตอบแทนกรรมการ ,การแต่งตั้งราชการเป็นบอร์ดปตท. พร้อมเรียกร้องให้เปิดเผยหลักฐานการประมูลแท้งก์น้ำมัน10แห่ง และหนังสือส่วนตัวอดีตประธานกรรมการปตท. ที่ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยุติการตรวจสอบ  เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่25เม.ย.ที่ผ่านมา เพจTevin at PTT  ของนายเทวินทร์ วงศ์วานิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) ได้มีการโพสต์ข้อความชี้แจงประเด็นที่ ปตท.ถูกนายศรีราชา  วงศารยางกูร ซึ่งปัจจุบันเป็นอดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ออกมาวิจารณ์การดำเนินงานด้านต่างๆของกลุ่มปตท. ผ่านสื่อมวลชนหลายแขนง โดยนายเทวินทร์ ระบุผ่านเพจว่า เนื้อหาในหลายประเด็นที่อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนำเสนอ นั้นมีความคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง   จึงขอใช้พื้นที่เพจ Tevin at PTT ซึ่งเปิดเป็นสาธารณะชี้แจง ใน10 ประเด็นโดยสรุปดังนี้

ประเด็นที่ 1. การยื่นฟ้องคดีของประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่องการคืนท่อก๊าซฯ ควรต้องรอคำวินิจฉัยของศาลฯ

เนื่องด้วย ปตท. ยังไม่ได้รับหมายสำเนาคำฟ้องจากศาล จึงยังไม่ทราบรายละเอียดของคำฟ้อง หากเป็นเรื่องของการคืนท่อก๊าซฯ ปตท. ขอยืนยันว่าได้ส่งรายละเอียดข้อเท็จจริง พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้กับศาลปกครองสูงสุดพิจารณาในคดีแปรรูปแล้ว และพร้อมที่จะชี้แจงเพิ่มเติมตามที่ศาลปกครองจะพิจารณาเห็นสมควร

ประเด็นที่ 2. ปตท. ยืนยันดำเนินการแบ่งแยกทรัพย์สินตามคำพิพากษาเรียบร้อยแล้ว

วันที่ 14 ธ.ค. 2550 ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาไม่เพิกถอนการแปรรูป ปตท. แต่ให้แบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และอำนาจมหาชนของรัฐออกจาก ปตท. โดยทรัพย์สินที่จะต้องแบ่งแยกเพื่อคืนรัฐ ได้แก่ส่วนที่
1. ได้มาจากการใช้อำนาจมหาชนของรัฐ (โดยการปิโตรเลียมฯ) 
2. บังคับเหนือที่ดินของเอกชน (การเวนคืนและการรอนสิทธิ) และ
3. ได้จ่ายเงินค่าทดแทนโดยการใช้เงินของการปิโตรเลียมฯ

สำหรับทรัพย์สินที่การปิโตรเลียมฯได้มาโดยมิได้ใช้อำนาจมหาชนของรัฐ แต่ได้มาโดยวิธีการอื่น เช่น การซื้อ การจัดหา หรือแลกเปลี่ยนนั้น ไม่ต้องคืนให้กระทรวงการคลัง อาทิ ท่อก๊าซฯในทะเล

ศาลมีคำสั่งยืนยันหลายครั้งว่า ปตท. ได้ดำเนินการตามคำพิพากษาครบถ้วนแล้ว ซึ่งครั้งล่าสุด คือ วันที่ 7 เมษายน 2559 ที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด พิจารณาให้ยกคำร้องของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งศาลวันที่ 26 ธ.ค.2551

ในส่วนที่อ้างว่า ศาลฯไม่เห็นรายงานของ สตง.ที่มีข้อสังเกตว่าปตท.ยังดำเนินการไม่ครบถ้วนนั้น ข้อเท็จจริงคือศาลฯได้พิจารณาหนังสือของสตง.ดังกล่าว และแจ้งตอบสตง.แล้วว่า ปตท.ดำเนินการตามคำพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประเด็นที่ 3. การให้สิทธิพนักงานจองซื้อหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

การกล่าวหาว่าปตท.แจกหุ้นพนักงานและสหภาพรัฐวิสาหกิจ เพื่อปิดปากไม่ให้คัดค้านการแปรรูปการปิโตรเลียมฯ เป็นความเข้าใจที่ผิด และขาดความเข้าใจหลักการบริหารประสิทธิภาพองค์กร

ปตท.ให้สิทธิพนักงานจองซื้อหุ้น เป็นส่วนหนึ่งของโครงการให้พนักงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัท หรือ ESOP (Employee Stock Ownership Plan ) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติสากล ทั้งในต่างประเทศ และในประเทศ ดำเนินการโดยที่ปรึกษาการเงินชั้นนำของไทยและของโลก ภายใต้การกำกับของ กลต. ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

ประเด็นที่ 4. สถาบันการเงินที่มีชื่อต่อท้ายว่า Nominee ถือหุ้น ปตท. เป็นกรณีปกติของบัญชีรับฝากหลักทรัพย์ของการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งถือหุ้นบริษัทมหาชนชั้นนำอื่นๆในตลท.เช่นเดียวกัน

การกล่าวหาเรื่อง Nominee ถือหุ้นปตท. และได้ประโยชน์มากมาย เกิดจากความไม่เข้าใจกลไกการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยนักลงทุนต่างประเทศ

สถาบันการเงินต่างๆจัดตั้งบัญชี Nominee เพื่อดำเนินการบริหารเงินลงทุนและรับฝากหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนรายย่อย นิติบุคคล นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ซื้อหุ้นในประเทศอื่น ภายใต้กฎหมายของแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติปกติสากล บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ ก็มีการดำเนินการในลักษณะที่เป็นบัญชี Nominee เพื่อสนับสนุนการลงทุนและระดมทุนจากนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ของไทย

ประเด็นที่ 5. ปตท.ไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับการนำเงินกองทุนน้ำมันไปชดเชยราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภค ไม่ให้ราคาสูงตามต้นทุนที่นำเข้า

การกล่าวหาว่ามีการนำเงินกองทุนฯมาช่วยค่าขนส่งก๊าซ LPG ของปตท. เกิดจากความไม่เข้าใจนโยบายการกำกับราคาพลังงานของรัฐ

ตั้งแต่ปี 2554 รัฐบาลเปิดเสรีให้ผู้ดำเนินธุรกิจก๊าซ LPG สามารถนำเข้าและจำหน่าย LPG ได้ โดยหากมีต้นทุนการนำเข้าสูงกว่าราคาที่รัฐกำหนดให้ขาย ก็จะได้รับการชดเชย ซึ่งไม่มีผู้ค้ารายอื่นสนใจ เพราะไม่มีแรงจูงใจ ทำให้ ปตท.ต้องทำหน้าที่นำเข้า LPG ให้เพียงพอต่อความต้องการ ปตท.จึงเป็นผู้ได้รับการชดเชยดังกล่าว

ประเด็นที่ 6. ปตท. ดำเนินการจัดหาด้วยกระบวนการที่โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบและหลักการกำกับกิจการที่ดี พร้อมรับการตรวจสอบ โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการประมูลสร้างแท้งก์น้ำมัน 10 แห่ง ตามที่มีการกล่าวหาว่าผู้ชนะเสนอราคาสูงกว่าปกติ 4-5 ล้านบาท

ปตท. ขอเรียกร้องให้ผู้กล่าวหาแสดงรายละเอียดและหลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาที่อ้างถึง เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบ ชี้แจง และแก้ไขหากมีข้อบกพร่องจริง และเพื่อความเป็นธรรมต่อการรักษาชื่อเสียงของปตท.

ประเด็นที่ 7. ราคาน้ำมันปรับขึ้นลงโดยกลไกตลาดและนโยบายรัฐในการเก็บภาษีและกองทุนน้ำมัน ปตท.เป็นตัวแทนรัฐในการสร้างการแข่งขันด้านราคาเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค

ข้อกล่าวหาว่าปตท.ใช้สิทธิแสวงหาประโยชน์จากประชาชน เมื่อมีการตรวจสอบเรื่องกองทุนน้ำมัน ราคาน้ำมันจึงถูกลง เกิดจากการขาดความเข้าใจในกลไกการกำหนดราคาน้ำมันของไทย

กองทุนน้ำมันเป็นเครื่องมือของรัฐในการกำกับราคาน้ำมันชนิดต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย โดยมีคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เป็นผู้กำกับการบริหารจัดการและกำหนดการจัดเก็บเงิน ซึ่งเรียกเก็บหรือส่งผ่านไปยังผู้บริโภคโดยตรง ปตท.และผู้ค้าน้ำมันอื่นไม่มีส่วนได้เสียใดๆในส่วนเงินเก็บเข้ากองทุนฯ

ปตท.ไม่เคยขายน้ำมันแพงกว่าปั๊มยี่ห้ออื่น แต่จะชะลอการปรับราคาเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค เช่นในปี 2558 ปตท.ตั้งราคาหน้าปั๊มต่ำกว่ายี่ห้อต่างประเทศ 23 วัน จาก 365 วัน

ประเด็นที่ 8. ค่าตอบแทนกรรมการปตท.แปรผันตามผลการดำเนินงานขององค์กร มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทมหาชนทั่วไป

ข้อกล่าวหาว่ากรรมการ ปตท.ได้รับผลประโยชน์มาก เพราะไม่ได้เปรียบเทียบข้อมูลกับบริษัทมหาชนชั้นนำอื่นๆ

ค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ต้องให้ความเห็นชอบด้วย โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทมหาชนอื่นๆในตลท. และแปรผันตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี ซึ่งเปิดเผยอยู่ในรายงานประจำปีที่สามารถตรวจสอบได้

ในปี 2557 และ 2558 กรรมการปตท.ได้รับค่าตอบแทนรวมทุกประเภทเฉลี่ย 2.86 และ 1.67 ล้านบาทต่อคน ซึ่งอยู่ในระดับต่ำกว่าบริษัทมหาชนชั้นนำอื่นๆในตลท. ที่ให้ผลตอบแทนกรรมการเฉลี่ยในระดับ 5-7 ล้านบาทต่อคน

ประเด็นที่ 9. การมีหนังสือจากอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เพื่อให้คำยืนยันว่าได้มีการดำเนินการตามคำพิพากษาครบถ้วนแล้ว และเห็นควรยุติเรื่องนี้ตามคำวินิจฉัยของศาลฯ เป็นไปอย่างเปิดเผย

ตามที่ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ข้อมูลผ่านสื่อว่า มีอดีตประธาน ปตท. เขียนจดหมายส่วนตัวมาถึงท่าน และระบุว่าได้ทำทุกอย่างถูกต้องแล้ว อย่ามาหาเรื่อง และให้ยุติเรื่องดังกล่าว ปตท. ไม่สามารถตรวจสอบพบหนังสือส่วนตัวของอดีตประธานกรรมการ ปตท. แต่อย่างใด และขอเรียกร้องให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยหนังสือส่วนตัวที่ได้กล่าวถึงต่อสาธารณะ เพื่อจะได้ตรวจสอบว่ามีความพยายามใช้อิทธิพลใดๆหรือไม่ และเป็นการให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา ทั้งไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนในเรื่องดังกล่าว

ประเด็นที่ 10. การแต่งตั้งข้าราชการเป็นกรรมการปตท. เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อกำกับดูแลทรัพย์สินของรัฐ ควบคู่กับการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐด้านพลังงาน

ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากกระทรวงการคลังถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 การแต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐเป็นกรรมการ ปตท. สามารถกระทำได้ผ่านการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งปตท.ไม่มีบทบาทในการชี้นำ

ข้าราชการที่มาเป็นกรรมการบริษัทอยู่ภายใต้กฎหมายวินัยข้าราชการ กฎหมายเกี่ยวกับกรรมการของรัฐวิสาหกิจ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดความรับผิดไว้ทั้งทางแพ่งและทางอาญา จึงเป็นหลักประกันว่าผู้แทนของภาครัฐจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน

นายเทวินทร์  ยังแนะให้ประชาชนที่ต้องการรับทราบการชี้แจงของปตท.โดยละเอียด เข้าไปอ่านเนื้อหาทั้งหมด ที่มีการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของปตท.เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นได้ตามลิงก์
http://www.pttplc.com/…/25042016ปตท ชี้แจงข้อเท็จจริงประเ…

กลับสู่ข่าวทั้งหมด