ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โรงไฟฟ้าชีวมวลรายเก่าได้เปลี่ยนระบบเป็นFiTแบบมีเงื่อนไข

กระทรวงพลังงานยอมผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลรายเก่าเปลี่ยนระบบแอดเดอร์เป็นFeed in Tariff (ฟีดอินทารีฟ)แบบมีเงื่อนไข อัตราใหม่4.35-5บาทต่อหน่วย รอ กกพ.ประกาศเกณฑ์รายละเอียด

     แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่สมาคมโรงไฟฟ้าชีวมวลเรียกร้องขอเปลี่ยนมาตรการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐสำหรับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าชีวมวลรายเก่า จากระบบเดิมคือ การให้เงินส่วนเพิ่มรับซื้อไฟฟ้า(แอดเดอร์) มาเป็นระบบ การสนับสนุนอัตราค่าไฟตามต้นทุนที่แท้จริง(ฟีดอินทารีฟ)นั้น จากการหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนโรงไฟฟ้าชีวมวลหลายครั้ง จนเข้าสู่การตัดสินพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ที่ผ่านมา และได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า กพช.ได้อนุมัติให้โรงไฟฟ้าชีวมวลรายเก่าสามารถปรับเปลี่ยนระบบแอดเดอร์เป็นฟีทอินทารีฟได้แบบมีเงื่อนไข

      โดยจะให้อัตราฟีดอินทารีฟสำหรับผู้ผลิตรายเล็กที่น้อยกว่า 1 เมกะวัตต์ ในราคาประมาณ 5 บาทต่อหน่วย รวมค่าพรีเมี่ยมอีก 30 สตางค์ต่อหน่วย ส่วนผู้ผลิตไฟฟ้าชีวมวลที่มากกว่า 3 เมกะวัตต์ขึ้นไปให้ราคา 4.24 บาทต่อหน่วยและรวมค่าพรีเมี่ยมอีก 30 สตางค์ต่อหน่วย อัตราเมื่อเทียบกับระบบแอดเดอร์ที่ผู้ประกอบการได้รับอยู่ 30 สตางค์ต่อหน่วย รวมกับค่าไฟฟ้าฐาน 2.80 บาทต่อหน่วย ในระยะเวลา 8 ปี ถือว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมและทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจอยู่ต่อไปได้

     ส่วนระยะเวลาการให้ฟีดอินทารีฟนั้น ปกติจะกำหนดให้ 20 ปี แต่กรณีของกลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวลเก่าดังกล่าวจะให้ระยะเวลาฟีดอินทารีฟที่แตกต่างกัน โดย 1. ต้องหักระยะเวลาที่ขายเข้าระบบ(COD)ไปแล้ว และ 2. หักระยะเวลาตามสัดส่วนการผลิต ซึ่งเป็นไปตามสูตรคำนวณของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) โดยเฉลี่ยจะโดนหักเวลาอีก 27-56 เดือน เช่น ถ้าผลิตไฟฟ้าขายเข้าระบบไปแล้ว 1 ปีจะต้องตัดวันรับฟีดอินทารีฟออกไป 56 เดือน  เป็นต้น

     ทั้งนี้สาเหตุที่ต้องหักระยะเวลาการให้ฟีดอินทารีฟนั้น เนื่องจากเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบภาครัฐและกลายเป็นภาระค่าไฟฟ้ากับประชาชนได้ เพราะที่ผ่านมาผู้ประกอบการดังกล่าวได้รับประโยชน์จากระบบแอดเดอร์ไปแล้ว 

      อย่างไรก็ตามเงื่อนไขการให้เปลี่ยนเป็นระบบฟีดอินทารีฟดังกล่าวนั้น ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) หรือ เรกูเลเตอร์ จะออกประกาศที่ชัดเจนอีกครั้งและเร็วที่สุด ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลรายเก่าทั้งหมดประมาณ 204 โรง จะตัดสินใจเข้าสู่ระบบฟีดอินทารีฟแบบมีเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่ด้วย แต่จากการสอบถามเบื้องต้นผู้ประกอบการประมาณ 200 รายยอมรับข้อเสนอดังกล่าวแล้ว 

     “ขอยืนยันว่าการให้โรงไฟฟ้าชีวมวลรายเก่าเปลี่ยนจากระบบแอดเดอร์เป็นฟีดอินทารีฟแบบมีเงื่อนไขนี้ เป็นไปตามมติของ กพช. เพื่อให้ผู้ประกอบการอยู่รอดในธุรกิจและสามารถแข่งขันได้ ซึ่งในอนาคตจะต้องเปลี่ยนระบบสนับสนุนจากแอดเดอร์เป็นฟีดอินทารีฟทั้งหมดเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงด้วย และที่สำคัญรัฐก็ต้องไม่เสียหลักการในการบริหารพลังงานเช่นกัน” แหล่งข่าวกล่าว

 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด