ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เผยโลโก้ใหม่ PTTOR โดยซีอีโอปตท.คาดว่าจะโอนกิจการแล้วเสร็จภายในไตรมาส3นี้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปตท.เมื่อวันที่ 12เม.ย.2561  รับทราบการปรับโครงสร้างและแผนขายหุ้นสามัญของบริษัท น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด หรือ PTTOR ซึ่ง ซีอีโอปตท. คาดว่าจะสามารถโอนกิจการได้เสร็จภายในไตรมาส3 ปี 2561นี้ และเตรียมเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก(IPO)ต่อไป ระบุสัดส่วนรัฐถือหุ้นไม่เกิน 50% และปตท.ถือไม่เกิน 45%  พร้อมปรับโลโก้ปั๊ม ปตท.ใหม่แต่ยังคงสัญลักษณ์เปลวเพลิงคล้ายเดิม นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้ ปตท. แตกพาร์ มูลค่าหุ้นจาก 10 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยถือหุ้นได้มากขึ้น

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center –ENC) รายงานว่า เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2561 บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยมีวาระที่สำคัญได้แก่ การรายงานความคืบหน้าการปรับโครงสร้าง ปตท. รวมถึงแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(PTTOR)ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก( IPO) รวมทั้งการแตกพาร์ มูลค่าหุ้นจาก 10 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น

 โดย นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2561 รับทราบถึงมติของที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)ปตท.เมื่อวันที่ 19ม.ค.2561 ซึ่งอนุมัติให้ดำเนินการปรับโครงสร้าง ปตท. โดยให้ ปตท.สร้างเครื่องหมายการค้าใหม่แบบผสมโดยมีรูปเปลวเพลิงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบ เพื่อโอนขายให้เป็นกรรมสิทธิ์ของPTTOR  ที่จะทำให้สามารถวางแผนการตลาด การใช้แบรนด์ และภาพลักษณ์ของแบรนด์ต่อลูกค้าในธุรกิจการตลาดน้ำมันและค้าปลีกได้ชัดเจนขึ้น

ทั้งนี้ ปตท.คาดว่าการโอนกิจการจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส3 ของปี 2561 และ PTTOR จะเตรียมเสนอขายหุ้น   IPO และเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ต่อปี โดยขั้นตอนหลังจากนี้ ปตท.จะรับฟังความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์( ก.ล.ต.) และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.และ ตลท.ก่อนดำเนินการต่อไป  อย่างไรก็ตาม PTTOR ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2561 ที่ผ่านมา

ด้าน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า แผนเสนอขายหุ้น PTTOR  นั้น มีเกณฑ์กำหนดให้รัฐถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกิน 50% และปตท.ถือหุ้นไม่เกิน 45% เพื่อให้ ปตท.ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต่อไป นอกจากนี้จะจำกัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวไม่เกิน 25% ทั้งนี้ต้องขึ้นกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย อย่างไรก็ตามจะให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นรายเดิมไม่เกิน 5% ของ IPO ด้วย และจะกระจายหุ้น IPOไปสู่ประชาชนให้ได้มากที่สุด

นอกจากนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมหรือมีสิทธิ์ออกเสียง ยังเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้(พาร์)ของ ปตท.เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่หุ้นของ ปตท. โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่า 1 บาทต่อหุ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าวจะไม่ทำให้ทุนจดทะเบียนบริษัทเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด แต่จะทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 2,856,299,625 หุ้น เป็น 28,562,996,250 หุ้น

 นายเทวินทร์ กล่าวถึงประเด็น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น ของปตท.ว่า  เนื่องจากปัจจุบันหุ้น ปตท.ปรับขึ้นสูงกว่า 500 บาทต่อหุ้น และกฎเกณฑ์ของตลท.กำหนดให้ซื้ออย่างต่ำ100 หุ้นขึ้นไป เท่ากับต้องใช้เงินซื้อถึง 50,000 บาท ส่งผลให้นักลงทุนรายย่อยลดลงจาก 6-7% เหลือ4% ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้ามาถือหุ้นได้ง่ายและสะดวกขึ้นจึงต้องดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้คาดว่ากระบวนการแตกพาร์ดังกล่าวจะเสร็จประมาณต้นเดือนพ.ค.2561 นี้

ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปตท.ประจำปี2561

กลับสู่ข่าวทั้งหมด

irpc