ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จับสลากผู้ผ่านคุณสมบัติโซลาร์ฟาร์ม167ราย21เม.ยนี้

กกพ. เปิดจับฉลากโครงการโซลาร์ฟาร์มราชการสหกรณ์ฯ 21 เม.ย.นี้ ระบุไม่มีกลุ่มราชการผ่านคุณสมบัติ เพราะติดพ.ร.บ.ร่วมทุน เตรียมนำโควต้า 300 เมกะวัตต์ ไปรวมรอบหน้าปี 2561 แทน  
 

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) และ ในฐานะโฆษก กกพ.เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ออกประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน(โซล่าร์ฟาร์ม)สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ทั้งสิ้น 167 รายแล้ว มีกำลังการผลิตสูงสุดรวม 835  เมกะวัตต์  ซึ่งหลังจากนี้จะเปิดให้มีการจับฉลากให้เข้าร่วมโครงการในวันที่ 21 เม.ย. 2559 ในเวลา 08.00-15.00 น. ที่ห้องวิภาวดี บอลรูมซี  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

 
สำหรับโครงการโซล่าร์ฟาร์มดังกล่าวจะเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากภาคราชการและสหกรณ์การเกษตร ทั้งสิ้น 600 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นภาคราชการ 300 เมกะวัตต์ และภาคสหกรณ์การเกษตร 300 เมกะวัตต์ 
 
นายวีระพล กล่าวว่า รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติรอบนี้ทั้ง 167 รายพบว่า เป็นรายชื่อของด้านกลุ่มสหกรณ์การเกษตรทั้งหมด โดยไม่มีหน่วยงานราชการผ่านเกณฑ์แม้แต่รายเดียว เนื่องจากติดปัญหาพ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ (PPP) ดังนั้นการจับฉลากร่วมโครงการที่จะถึงนี้จะเป็นเพียงกลุ่มสหกรณ์การเกษตร จำนวนรวม 300 เมกะวัตต์เท่านั้น 
 
ส่วนกลุ่มราชการจะเปิดรับในรอบถัดไปไม่เกินปี 2561 โดยตั้งเป้าหมายจะเปิดรับของราชการ 400 เมกะวัตต์​และ สหกรณ์การเกษตรอีก 100 เมกะวัตต์​ ซึ่งเมื่อรวมกับรอบนี้จะทำให้เต็มโควต้าโครงการโซล่าร์ฟาร์ม 800 เมกะวัตต์ทันที 
 
"จากการตรวจสอบเอกสารคัดเลือกผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการโซล่าร์ฟาร์มราชการและสหกรณ์ฯ พบว่า กลุ่มราชการติด พ.ร.บ.ร่วมทุน ซึ่งครั้งหน้าถ้าจะร่วมโครงการต้องได้รับหนังสือรับรองจากหน่วยงานสังกัดตัวเอง เพื่อยืนยันว่าผ่าน พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ จึงจะเข้าร่วมโครงการได้ โดยโควต้าของกลุ่มราชการ 300 เมกะวัตต์ในรอบนี้จะไปรวมกับรอบหน้าเป็นการเปิดรับ 400 เมกะวัตต์​ และกลุ่มสหกรณ์อีก 100 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเต็มโควต้าที่กำหนดไว้ 800 เมกะวัตต์ทันที และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)กำหนดให้ต้องขายไฟฟ้าเข้าระบบไม่เกินปี 2561 ดังนั้นการเปิดรับผู้ร่วมโครงการโซล่าร์ฟาร์มราชการสหกรณ์จะต้องเสร็จก่อนภายในปี 2561 อย่างแน่นอน" นายวีระพล กล่าว
 
สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้ต้องนำเอกสารใบตอบรับคำขอมาลงทะเบียนเพื่อจับฉลากในวันเวลาที่กำหนด หากประกาศปิดลงทะเบียนแล้วให้ถือว่าผู้ที่ไม่มาจับฉลากสละสิทธิ์ ส่วนผลจับฉลากจะประกาศอย่างไม่เป็นทางการในวันจับฉลาก 21 เม.ย. 2559 โดยจะทราบผลหลังหมดเวลาจับฉลากประมาณ 2 ชั่วโมง  
 
กลับสู่ข่าวทั้งหมด