ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กบง.มีมติลดภาระชดเชยLPG ลงอีก63.30สตางค์ต่อกก. หรือ 97ล้านบาทต่อเดือน

  • Date : 2018-03-12 16:44:35

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติปรับลดเงินชดเชยราคา LPG ลง 63.30 สตางค์ต่อกิโลกรัม เพราะราคา LPG ตลาดโลก ในช่วง 5-9 มีนาคม 2561 ลดลงมาอยู่ที่ 448.10 เหรียญสหรัฐต่อตัน ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อน 16.00 เหรียญสหรัฐต่อตัน และอัตราแลกเปลี่ยนได้แข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.0325 บาทต่อเหรียญสหรัฐ มาอยู่ที่ 31.5303 บาทต่อเหรียญสหรัฐ  ทำให้ราคาขายปลีกที่กระทรวงพลังงานแนะนำยังคงเดิมที่ 19.82 บาทต่อกิโลกรัม  แต่กองทุนฯลดภาระชดเชยลงได้  97 ล้านบาทต่อเดือน

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)ที่มี นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ว่า จากสถานการณ์ราคา LPG ตลาดโลก ในช่วง 5-9 มีนาคม 2561 ลดลงมาอยู่ที่ 448.10 เหรียญสหรัฐต่อตัน ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อน 16.00 เหรียญสหรัฐต่อตัน และอัตราแลกเปลี่ยนได้แข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.0325 บาทต่อเหรียญสหรัฐ มาอยู่ที่ 31.5303 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ที่ประชุม กบง. ได้มีมติให้ปรับลดอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯ ลง 0.6330 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิมที่กองทุนน้ำมันฯ ชดเชยที่ -3.3754 บาท ต่อกิโลกรัม เป็นชดเชย -2.7424 บาทต่อกิโลกรัม โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

การปรับลดอัตราการชดเชยดังกล่าว ทำให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ที่รัฐแนะนำยังคงเดิมอยู่ที่ 19.82 บาทต่อกิโลกรัม  และผลจากการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ดังกล่าว ทำให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายจ่ายสุทธิลดลงจาก -790 ล้านบาทต่อเดือน คงเหลือจ่ายสุทธิประมาณ -693 ล้านบาทต่อเดือน หรือลดลง97 ล้านบาทต่อเดือน

กลับสู่ข่าวทั้งหมด

irpc