ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มปตท.จะยังชะลอโครงการลงทุนใหม่ในอินโดนีเซีย

  • Date : 2018-03-09 16:47:21

ซีอีโอปตท. ยืนยันจะยังคงชะลอการลงทุนโครงการใหม่ของกลุ่มปตท.ในประเทศอินโดนีเซีย แม้มีการถอนฟ้องคดีมอนทาราไปแล้ว จากความผิดพลาดทางเทคนิคในคำฟ้อง เพราะเชื่อว่าอาจมีการยื่นฟ้องใหม่อีกครั้ง แต่ก็ยอมรับว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่น่าสนใจในการลงทุน  

ตามที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ อินโดนีเซีย ได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และบริษัท PTTEP Australasia (Ashmore Cartirer) Pty .Ltd ต่อศาลในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นั้น

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เชื่อว่า กรณีดังกล่าวจะเป็นเพียงการถอนฟ้องชั่วคราวเพื่อแก้ไขเอกสารคำฟ้อง เนื่องจากมีความผิดพลาดทางเทคนิคจากการใส่ชื่อบริษัทผิด โดยคาดว่าทางการอินโดนีเซีย จะยื่นฟ้องกลุ่ม ปตท. ใหม่อีกครั้ง เพื่อเรียกค่าเสียหายจากเหตุการณ์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติรั่วไหลในแหล่งมอนทารา ประเทศออสเตรเลีย ซึ่ง ปตท. และปตท.สผ. จะต้องเร่งชี้แจงทำความเข้าใจและพร้อมรับผิดชอบหากพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดจริง ดังนั้นในช่วงนี้จึงยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการลงทุนของทั้ง 2 ฝ่าย กลุ่ม ปตท.จึงยังคงชะลอโครงการลงทุนใหม่ในประเทศอินโดนีเซียต่อไปจนกว่าคดีจะมีความชัดเจน ส่วนจะกลับมาลงทุนใหม่อีกครั้งเมื่อใดนั้นยังไม่สามารถตอบได้  สำหรับโครงการที่ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน จะยังดำเนินการตามปกติ โดยเป็นการลงทุนธุรกิจผลิตและสำรวจปิโตรเลียมและการลงทุนเหมืองถ่านหิน   

นายเทวินทร์ ยอมรับว่าประเทศอินโดนีเซีย มีความน่าสนใจในการลงทุน เนื่องจากมีทรัพยากรและประชากรจำนวนมากและอุปนิสัยคนอินโดนีเซียก็ใกล้เคียงกับคนไทย  ทั้งนี้กลุ่มปตท.ให้ความสำคัญกับการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะเมียนมา ที่ปตท.สผ. ได้เข้าไปลงทุนแล้ว และล่าสุด ปตท.สผ. ได้ยื่นเสนอแผนที่จะนำก๊าซธรรมชาติในแหล่ง M3 ไปต่อยอดในธุรกิจไฟฟ้าจำหน่ายภายในประเทศเมียนมา ถือเป็นโมเดลธุรกิจหนึ่งของกลุ่ม ปตท. ที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพตลอดห่วงโซ่ของธุรกิจก๊าซฯ ทั้งด้านการจัดหาก๊าซฯ วางท่อก๊าซฯ และโรงแยกก๊าซฯ เป็นต้น โดยมองว่าไฟฟ้าจะเป็นพลังงานในอนาคตและจะมีความต้องการไฟฟ้ามากขึ้น

นอกจากนี้ ปตท. ยังมีแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจก๊าซฯ ที่เตรียมเสนอต่อรัฐบาลเมียนมา แต่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของรัฐบาลเมียนมา

กลับสู่ข่าวทั้งหมด

irpc