ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พลังงานและพาณิชย์แถลงผลงานช่วยลดสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ ดึงราคาให้สูงขึ้น

  • Date : 2018-02-13 16:25:38

กระทรวงพลังงานและกระทรวงพาณิชย์แถลงข่าวโชว์ผลงานลดสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศ ลดลงจาก 532,000 ตัน ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 เหลือ 407,000 ตัน ในเดือนมกราคม 2561 ดึงราคาน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มสูงขึ้น2 บาทต่อกิโลกรัม จาก 19 บาทต่อกิโลกรัม ในเดือนธันวาคม 2560 มาเป็น 21 บาทต่อกิโลกรัม และราคาผลปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้ก็ปรับขึ้น จาก 3.37 บาทต่อกิโลกรัม มาอยู่ที่ระดับ 4.10 บาทต่อกิโลกรัม

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นาย ศิริ. จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมแถลงผลความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงาน ในการช่วยลดสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศ จากการที่เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา มีปริมาณสต๊อกที่สูงมากเป็นประวัติการณ์ ถึง 532,000 ตัน ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายให้ทั้ง 2 กระทรวงร่วมกันลดสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ 2 แสนตัน ในช่วงระยะเวลาดำเนินการ 2 เดือน โดยกระทรวงพาณิชย์จะทำการกระตุ้นให้มีการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบโดยตรง ในขณะที่กระทรวงพลังงานจะเพิ่มการผลิต Biodiesel จากความต้องการใช้ปกติที่ 4 ล้านลิตรต่อวัน ให้เป็น 6 ล้านลิตรต่อวัน และเก็บ Biodiesel ส่วนที่ผลิตเกินความต้องการไว้ในสต๊อกชั่วคราว

โดย ผลการดำเนินการ กระทรวงพาณิชย์ สามารถกระตุ้นให้มีการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ ได้ 157,000 ตัน ในขณะที่กระทรวงพลังงาน เพิ่มการผลิต Biodiesel อย่างต่อเนื่อง จากเดิม 4 ล้านลิตรต่อวัน จนถึง 6 ล้านลิตรต่อวัน ในปัจจุบัน ทำให้สต็อก Biodiesel เพิ่มสูงขึ้นจาก 92 ล้านลิตร เป็น 109 ล้านลิตร

จากผลการร่วมมือของทั้ง 2 กระทรวง ทำให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบลดลงจาก 532,000 ตัน ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 คงเหลือ 407,000 ตัน ในเดือนมกราคม 2561 ทั้งนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบได้เพิ่มสูงขึ้นจาก 19 บาทต่อกิโลกรัม ในเดือนธันวาคม 2560 มาเป็น 21 บาทต่อกิโลกรัม ขณะเดียวกันราคาผลปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้ก็ปรับขึ้นเช่นกัน จาก 3.37 บาทต่อกิโลกรัม มาอยู่ที่ระดับ 4.10 บาทต่อกิโลกรัม โดยคาดว่าภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ราคาจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น กก.ละ 4.20 บาท

กลับสู่ข่าวทั้งหมด