ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กบง.อาศัยจังหวะLPGตลาดโลกลงราคา ปรับลดอัตราชดเชยLPGของกองทุนน้ำมัน ต่อเนื่อง

  • Date : 2018-02-12 09:23:23

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซึ่งมี นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานประชุมเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2561 มีมติ ปรับลดอัตราเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลง 1.41 บาทต่อกก.แทนการปล่อยให้ราคาขายปลีกLPG ปรับลดลงตามต้นทุนราคาก๊าซ LPG Cargo ซึ่งเป็นราคารายวันของ FOB Arab Gulf อ้างอิงจากรายงาน Platts   เพื่อหวังจะให้มีเงินในกองทุนฯเหลือมากพอที่จะสร้างเสถียรภาพราคาLPG ตลอดปี2561  ส่งผลให้ราคาขายปลีกLPG ยังคงที่อยู่ที่ระดับ 19.82 บาทต่อกก. แต่กองทุนน้ำมันลดการชดเชยลงจาก1,300 ล้านบาทต่อเดือน เหลือ 857 ล้านบาทต่อเดือน หรือลดการชดเชยลงได้ประมาณ443 ล้านบาทต่อเดือน 

โดย สำนักงานโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)ประกาศราคาก๊าซLPG แนะนำสำหรับวันที่12 ก.พ.2561 ซึ่งคงที่ อยู่ที่ระดับ 19.82 บาทต่อกก. แยกเป็นราคาก๊าซLPG ขายปลีกที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการขนส่งสถานีบริการ อยู่ที่ระดับ  12.32 บาทต่อลิตร ส่วนราคาขายปลีกก๊าซLPG ที่เป็นเชื้อเพลิงในภาคครัวเรือน หรือเรียกว่าก๊าซหุงต้ม  ขนาดบรรจุถัง 4 กก. อยู่ที่ 96-156 บาทต่อถัง  ขนาดบรรจุ 15กก. ราคาอยู่ที่ 333 บาทต่อถัง และขนาดบรรจุ 48 กก. อยู่ที่ 986-1,167 บาทต่อถัง

นายเพทาย หมุดธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยถึงผลการประชุม กบง. ว่า นับตั้งแต่เดือนพ.ย. 2560 เป็นต้นมา ที่กระทรวงพลังงาน ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคาก๊าซ LPG จากราคา CP ที่ประกาศรายเดือนโดยประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นราคาก๊าซ LPG Cargo ซึ่งเป็นราคารายวันของ FOB Arab Gulf อ้างอิงจากรายงาน Platts นำมาเฉลี่ยรายสัปดาห์  นั้นทำให้ราคาก๊าซ LPGในประเทศสะท้อนราคาตลาดในปัจจุบันมากขึ้น

โดยสถานการณ์ราคา CP เดือนกุมภาพันธ์ 2561 อยู่ที่ 515 เหรียญสหรัฐต่อตัน ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน 65 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในขณะที่ราคาก๊าซ LPGCargo เฉลี่ยสัปดาห์นี้ อยู่ที่ 463 เหรียญสหรัฐต่อตัน ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อน 46.50 เหรียญสหรัฐต่อตัน และอัตราแลกเปลี่ยนได้อ่อนค่าลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.24บาทต่อเหรียญสหรัฐ มาอยู่ที่ 31.78 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ราคา ณ โรงกลั่นที่อ้างอิงราคานำเข้า (Import Parity) ซึ่งเป็นราคาซื้อตั้งต้นก๊าซ LPG ปรับตัวลดลง1.34บาทต่อกิโลกรัม จาก 17.60 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 16.25 บาทต่อกิโลกรัม

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้มีการใช้เงินกองทุนน้ำมันฯ เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกก๊าซ LPG  ไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้น จนส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน ที่ประชุมกบง.จึงได้มีมติเห็นชอบให้ปรับลดอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯ ลง 1.41 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิมที่กองทุนน้ำมันฯ ชดเชยที่ 4.78 บาทต่อกิโลกรัม เป็นชดเชย 3.37 บาทต่อกิโลกรัม ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. 2561 เป็นต้นไป โดยไม่ส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกก๊าซ LPG แต่อย่างใด ราคาขายปลีกยังคงเดิมอยู่ที่ 19.82 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ ผลจากการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ดังกล่าว ทำให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายจ่ายสุทธิประมาณ 857ล้านบาทต่อเดือน จากในช่วงที่ผ่านมาที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้มีการใช้เงินกองทุนช่วยอุดหนุนราคาก๊าซLPG ประมาณ 1,300 ล้านต่อเดือน  หรือปรับลดการชดเชยลงได้อีกประมาณ 443 ล้านบาทต่อเดือน

กลับสู่ข่าวทั้งหมด