ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมธุรกิจพลังงานคาดได้ข้อสรุป ลดสำรองน้ำมันดิบจาก6%เหลือ4%ภายใน มี.ค.2561นี้

กรมธุรกิจพลังงาน เตรียมหาข้อสรุป ลดการสำรองน้ำมันดิบตามข้อเสนอของโรงกลั่น จากปัจจุบัน 6%เหลือ 4%รวมทั้งการพิจารณายกเลิกการสำรองน้ำมันสำเร็จรูป 1% ของการจำหน่ายหรือไม่ 
 
นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน(ธพ.) เปิดเผยว่า คาดว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องการปรับลดการสำรองทั้งน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป ภายในเดือน มี.ค. 2561 นี้ โดยขณะนี้กรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลน้ำมันจากผู้ค้าน้ำมันและกลุ่มโรงกลั่น รวมถึงรอพิจารณาข้อมูลการผลิตน้ำมันและราคาน้ำมันในต่างประเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะปรับลดสัดส่วนการสำรองไว้ที่เท่าไหร่
  
โดยปัจจุบันกรมฯ กำหนดให้โรงกลั่นต้องสำรองน้ำมันดิบไว้ 6% ของปริมาณการจำหน่าย (เท่ากับการสำรอง 22 วัน ) และให้ผู้ค้าน้ำมันสำรองน้ำมันสำเร็จรูปไว้ 1% ของปริมาณการจำหน่าย (เท่ากับสำรองไว้ 3 วันครึ่ง) ซึ่งทางกลุ่มโรงกลั่นได้ยื่นเสนอขอปรับลดสัดส่วนการสำรองน้ำมันดิบจาก 6% หลือ 4% แต่กรมฯยังไม่ได้พิจารณา เนื่องจากต้องรอดูความเหมาะสมในหลายปัจจัย  โดยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ไม่ทำให้ความมั่นคงพลังงานของประเทศลดลง 
 
ทั้งนี้หากมีการปรับลดสำรองน้ำมันดิบจาก 6% เหลือ 4% คาดว่าจะทำให้ต้นทุนผู้ประกอบการลดลงได้ 25 สตางค์ต่อลิตร และจะมีผลให้ราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันปรับลดลงตามไปด้วย 
 
กลับสู่ข่าวทั้งหมด