ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"ศิริ"ส่งสัญญาณราคาน้ำมันทรงตัวระดับสูง

รัฐมนตรีพลังงาน ส่งสัญญาณราคาน้ำมันโลกปี 2561 ทรงตัวระดับสูง 70 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล สั่ง สนพ. เตรียมมาตรการรับมือผันผวนรุนแรงระยะสั้น โดยยืนยันไม่มีการกำหนดเพดานดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร เหมือนที่เคยปฎิบัติในอดีตเพราะไม่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบ Brent โลกในปี 2561 นี้จะขยับสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ 70 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล จากปัจจุบัน ณ วันที่ 18 ม.ค. 2561อยู่ที่ระดับ 69.53 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล เนื่องจากความไม่มั่นคงทางการเมืองในต่างประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้ส่งสัญญาณให้สังคมได้ทราบถึงทิศทางราคาน้ำมันที่จะขยับสูงขึ้นและต้องการให้ประชาชนได้ปรับตัว ใช้น้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดทำมาตรการเพื่อรองรับกรณีน้ำมันโลกมีความผันผวนรุนแรงในระยะสั้น โดยจะต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำมาตรการและเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานต่อไป

ทั้งนี้ ยืนยันว่าจะไม่ใช้แนวทางการตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไว้ที่ 30 บาทต่อลิตร เนื่องจากกองทุนน้ำมันฯไม่มีเงินมากถึงขนาดจะตรึงราคาระยะยาวเหมือนในอดีต อีกทั้งไม่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งกองทุนน้ำมันฯ มีไว้เพื่อรองรับปัญหาความผันผวนระยะสั้นเท่านั้น ปัจจุบันมีเงินกองทุนฯ เหลืออยู่ประมาณเกือบ 4 หมื่นล้านบาท

“ราคาน้ำมันโลกมีโอกาสเสี่ยงเกิดความผันผวนเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว แต่การจะเห็นลดราคานั้นคงมีไม่มากเท่ากับการผันผวนปรับขึ้น ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะนำเงินจากกองทุนน้ำมันฯเข้ามาช่วยเหลือพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ แม้ราคาน้ำมันโลกจะอยู่ในระดับสูง แต่จะมีมาตรการจากส่วนงานต่างๆ ออกมารองรับความผันผวน”

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า สนพ. เตรียมเสนอมาตรการในรูปแบบแพ็คเกจ ในกรณีราคาน้ำมันผันผวนหนักหรือเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันขึ้น โดยในส่วนที่เกินขอบเขตของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่รัฐมนตรีพลังงานเป็นประธาน ก็จะนำเสนอที่ประชุม กพช. พิจารณาอนุมัติต่อไปแต่ยืนยันว่าราคาน้ำมันขายปลีกในระดับปัจจุบันยังไม่เป็นปัญหา ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังสามารถดูแลได้ 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด

irpc