ข่าวที่เกี่ยวข้อง

" ศิริ " คาดออกทีโออาร์ประมูล เอราวัณ บงกช ได้ ก.พ.2561

  • Date : 2017-12-15 07:21:38
รัฐมนตรีพลังงาน“ศิริ จิระพงษ์พันธ์”  พร้อมออกประกาศเงื่อนไขการประมูล(TOR) สัมปทานปิโตรเลียมหมดอายุแหล่งเอราวัณและบงกชได้ในเดือน ก.พ. 2561 ชี้หากทุกอย่างมีความชัดเจน จะทำให้ทราบผลผู้ชนะ เร็วกว่า7เดือน ระบุเรื่องดังกล่าวเป็นงานสำคัญเร่งด่วนเพราะเป็นดัชนีชี้วัดผลงานกระทรวงพลังงานว่าสอบผ่านหรือสอบตก  โดย 16 ธ.ค. 2560 นี้นัดหมายปลัดกระทรวงและอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สรุป 5 องค์ประกอบสำคัญของการประมูล ก่อนประกาศเป็นหลักการ ในเดือน ม.ค. 2561 
 
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานเร่งกระบวนการเปิดประมูลแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมที่จะหมดอายุ(แหล่งเอราวัณหมดอายุปี 2565 และบงกช หมดอายุปี 2566) โดยจะเรียกประชุมร่วมกับนายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน,นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และคณะทำงานจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในวันที่ 16 ธ.ค. 2560 นี้ เพื่อหารือให้ได้ข้อสรุปในรายละเอียดการเตรียมความพร้อมเปิดประมูลดังกล่าว 
 
ทั้งนี้กระทรวงพลังงานคาดว่าจะประกาศหลักการเปิดประมูลสัมปทานปิโตรเลียมหมดอายุที่ชัดเจนในเดือน ม.ค. 2561 จากนั้นจะออกเอกสารเงื่อนไขการประมูล หรือ TOR ในเดือน ก.พ. 2561 ก่อนเปิดประมูลจริงต่อไป โดยคาดว่าหากทุกอย่างมีความชัดเจน อาจจะรู้ผลผู้ชนะประมูลได้เร็วกว่า7-8เดือน ภายหลังจากการออกประกาศ TOR  
 
นายศิริ กล่าวว่า การเปิดประมูลแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมหมดอายุ เพื่อหาผู้ประมูลมาดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมให้ประเทศต่อเนื่องนี้ ถือเป็นตัวชี้วัดผลงานของกระทรวงพลังงานว่าจะสอบผ่านหรือสอบตก 
 
ด้านนายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า ในการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดประมูลแหล่งสัมปทานหมดอายุ ด้วยระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต(PSC) วันที่ 16 ธ.ค. 2560 นี้ จะหารือ 5 องค์ประกอบสำคัญของการประมูลในครั้งนี้ ได้แก่
1.ข้อมูลปริมาณสำรองและปริมาณการผลิตในระดับความเป็นไปได้ที่ต่างกัน คือ ระดับความเป็นไปได้ว่ามีสำรองแน่นอน(Proved), ระดับที่คาดว่าจะมีสำรอง(Probable) และระดับสำรองในแหล่งที่ยังไม่ได้สำรวจ(Contingent Resource) 
2.การรื้อถอนแท่นผลิตที่ไม่จำเป็น รวมถึงไม่ต้องการเก็บและการโอนแท่นที่ยังต้องการเก็บไว้ใช้งาน และต้องหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการรื้อถอนแท่นที่ยังต้องการเก็บไว้ใช้งาน รวมถึงหลักการและข้อตกลงสำหรับการโอนแท่นผลิต และค่าใช้จ่ายการรื้อถอนสำหรับแท่นผลิตที่ต้องการเก็บไว้ใช้งาน ระหว่างผู้รับสัมปทานปัจจุบัน รัฐ และผู้ชนะประมูลภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตและการทำสัญญาการโอนดังกล่าว เป็นต้น
3.มาตรการที่สนับสนุนให้ผู้รับสัมปทานปัจจุบันลงทุนเพื่อรักษาระดับการผลิตจนสิ้นสุดอายุสัมปทาน 
4.มาตรการที่สนับสนุนให้ผู้ชนะประมูลภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตลงทุน เพื่อรักษาระดับการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเริ่มสัญญาใหม่
และ5.หลักการเกี่ยวกับราคาก๊าซธรรมชาติและผู้ซื้อ
กลับสู่ข่าวทั้งหมด