ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กกพ.ประกาศแล้ว 17โครงการได้ขายไฟ " SPP Hybrid "

  • Date : 2017-12-14 09:17:19
กกพ. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ขายไฟในโครงการ “SPP Hybrid” ทั่วประเทศ จำนวน  17 ราย รวมปริมาณพลังไฟฟ้าที่เสนอขาย300 เมกะวัตต์ ตามเป้าหมาย โดย กลุ่มบริษัทไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด  ได้ขายไฟมากที่สุดถึง4โครงการ รวมปริมาณพลังไฟฟ้าที่เสนอขายได้เกือบ70เมกะวัตต์ 
 
นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะรองโฆษก กกพ. เปิดเผยถึงผลการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบ SPP Hybrid Firm ปี 2560 ว่า มีโครงการที่ผ่านการประเมินข้อเสนอด้านราคาและเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจำนวน 17 โครงการ โดยมีปริมาณเสนอขายรวมทั้งสิ้น 300 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตติดตั้งรวม 434.60 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการรับซื้อไม่เกิน 300 เมกะวัตต์
 
โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 17โครงการ  นั้น แบ่งเป็น ภาคใต้ 5 โครงการ ปริมาณเสนอขาย 100.85 เมกะวัตต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 โครงการ ปริมาณเสนอขาย 84.13 เมกะวัตต์ ภาคเหนือ 4 โครงการ ปริมาณเสนอขาย 71.02 เมกะวัตต์ ภาคตะวันตก 1 โครงการ ปริมาณเสนอขาย 16 เมกะวัตต์ ภาคตะวันออก 1 โครงการ ปริมาณเสนอขาย 16 เมกะวัตต์ และภาคกลาง 1 โครงการ ปริมาณเสนอขาย 12 เมกะวัตต์  โดยคัดจากจำนวน42โครงการที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิค (ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม 1,062.2 เมกะวัตต์ โดยมีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 755.3 เมกะวัตต์) ไปเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมา 
 
ทั้งนี้ โครงการที่ให้ส่วนลดค่าFeed in Tariff -FiT มากที่สุด 99.99% มี2โครงการ คือ ของบริษัทเกษตรผล เพาเวอร์แพลนท์ จำกัด  ที่จังหวัดอุดรธานี  มีปริมาณพลังไฟฟ้าที่เสนอขาย 27 เมกะวัตต์  และอีกโครงการเป็นของ บริษัทอุตสาหกรรมโคราช จำกัด  จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณพลังไฟฟ้าที่เสนอขาย 13.84 เมกะวัตต์   ส่วนโครงการที่ให้ส่วนลดเป็นอันดับ17 ที่ผ่านการพิจารณา คือของบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1จำกัด  ให้ส่วนลด 15.60%   อยู่ที่จังหวัดแพร่ มีปริมาณพลังไฟฟ้าที่เสนอขาย 25 เมกะวัตต์ 
 
ในขณะที่กลุ่มบริษัทที่มีโครงการผ่านการคัดเลือกมาก ที่สุด คือ ของ บริษัทไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด  ที่ผ่านการพิจารณา ถึง4 โครงการ  โดยใหห้อัตราส่วนลด FiT 81.19  % จำนวน 3 โครงการ คือที่ กระบี่ ชุมพร และอุดรธานี   ส่วนอีก1โครงการ อยู่ที่ชุมพร ให้ส่วนลด FiT 71.19  %  รวมจำนวนพลังไฟฟ้าที่เสนอขายที่ได้ทั้ง 4โครงการ จำนวน 69.85 เมกะวัตต์    
 
 ส่วนกลุ่มน้ำตาลมิตรผล  นั้นได้มา1โครงการ คือ บริษัทมิตรผล ไบโอ เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด ให้ส่วนลด FiT  79.56%  มีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายที่ได้ 16 เมกะวัตต์   (รายละเอียด17โครงการที่ผ่านการคัดเลือก ดูได้ตามตารางด้านล่าง) 
 
หลังจากนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้ง 17 โครงการ ต้องเร่งดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Code of Practice: CoP) ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ทันกำหนดวันลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ภายในวันที่ 13 ธ.ค. 2562 และสามารถดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ได้ภายในวันที่ 31 ธ.ค.2564 
กลับสู่ข่าวทั้งหมด