ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐมนตรีพลังงานยืนยันเร่งประมูลเอราวัณ บงกช ให้จบภายในปี2561

"ศิริ จิระพงษ์พันธ์ "ยืนยันภารกิจสำคัญในตำแหน่งรัฐมนตรีพลังงาน เร่งเปิดประมูลแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมหมดอายุทั้ง เอราวัณ บงกช  ให้เสร็จภายในปี 2561 โดยจะต้องสรุปรายละเอียดในประเด็นต่างๆให้มีความชัดเจนก่อนที่จะออกประกาศเงื่อนไขการประมูล(TOR) ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC)

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การเปิดประมูลแหล่งสัมปทานหมดอายุ(แหล่งเอราวัณ หมดอายุปี 2565 และแหล่งบงกช หมดอายุปี 2566) เป็นเรื่องที่จะต้องเร่งดำเนินการ เพราะมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  โดยยืนยันว่าจะดำเนินการให้มีความชัดเจน ภายในปี 2561 ทั้งนี้หากกระทรวงพลังงานไม่สามารถดำเนินการเปิดประมูลได้ ก็ถือว่าไม่ได้ทำหน้าที่ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ การเปิดประมูล แหล่งเอราวัณและบงกชนั้น จะดำเนินการในรูปแบบ “การแบ่งปันผลผลิต หรือ PSC” แทนระบบสัญญาสัมปทานเดิม ซึ่งยืนยันว่าผลประโยชน์ที่ภาครัฐจะได้ก็ไม่ได้แตกต่างกัน เนื่องจากสามารถออกแบบการเรียกรับผลประโยชน์ให้ภาครัฐได้ ทั้งนี้กระทรวงพลังงานจะยังไม่หารือกับนักลงทุนรายใดทั้งสิ้นจนกว่าจะจัดทำรายละเอียดการประมูลในครั้งนี้ให้ชัดเจนและเสร็จก่อน

"การประมูลเอราวัณและบงกช ภายใต้ระบบแบ่งปันผลผลิต ถือเป็นเรื่องใหม่ ที่รัฐยังไม่เคยดำเนินการมาก่อน โดยยังมีส่วนประกอบในรายละเอียด ที่ต้องพิจารณา เช่นเรื่องของการรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียม ภายหลังจากที่สัมปทานหมดอายุ จะต้องทำอย่างไร หรือเรื่องของราคาก๊าซ ที่จะต้องไม่แพง  ดังนั้นจึงต้องทำในส่วนของภาครัฐให้เต็มที่ จึงค่อยออกประกาศทีโออาร์ เชิญชวนเอกชนให้เข้ามาร่วมประมูล  แต่ยืนยันได้ว่า การดำเนินการเรื่องนี้จะมีความชัดเจนภายในปี2561  " นายศิริ กล่าว

ส่วนการเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่นั้น จะดำเนินการคู่ขนานไปกับการจัดทำรายละเอียดการเปิดประมูลแหล่งเอราวัณและบงกช  แต่น่าจะเปิดสำรวจได้ หลังจากการประมูลแหล่งเอราวัณและบงกช เสร็จสิ้น

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างจัดทำ TOR และกฎหมายลูกเกี่ยวกับแบบสัญญา PSC ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ถ้าดำเนินการเสร็จจะต้องส่งเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี(ครม.)ต่อไป ทั้งนี้หาก TOR ประกาศออกมาแล้ว คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 7-8 เดือนจะรู้ผลผู้ชนะการประมูล

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center- ENC) รายงานว่า ก่อนหน้านี้ ในช่วงที่พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เคยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนที่จะเร่งให้มีการออกประกาศทีโออาร์ ประมูลแหล่งเอราวัณ บงกช ให้ได้ก่อนสิ้นปี2560 แต่เมื่อมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีพลังงาน มาเป็นนายศิริ  ซึ่งจะมีการพิจารณาส่วนประกอบต่างๆภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต ให้รอบคอบก่อน  จึงจะมีการออกประกาศทีโออาร์ ทำให้ยังไม่สามารถที่จะกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนได้ ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด