ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ADB เลือกนักธุรกิจหนุ่มไทยคนแรกเป็นผู้นำพลังงานรุ่นใหม่แห่งเอเชีย

  • Date : 2017-12-07 10:27:05

ADB เลือกนักธุรกิจพลังงาน ผู้บริหารหนุ่มจาก อิมแพค โซล่าร์ “สมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์” เป็น 1 ใน 7 ผู้นำด้านพลังงานรุ่นใหม่ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อร่วมขับเคลื่อนและกำหนดทิศทางพลังงานสะอาดในอนาคต

Asian Development Bank (ADB) ประกาศเลือก นายสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดกาบริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด (Impact Solar Limited: ISL) เป็น 1 ใน 7 ของ “ผู้นำพลังงานรุ่นใหม่ 2017” หรือ New Energy Leaders  2017 ซึ่งนายสมบูรณ์เป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยผ่านการคัดเลือกจากกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานสะอาดที่ถูกเสนอชื่อผ่านเข้ารอบสุดท้ายกว่า 50 คนจากทั่วภูมิภาคเอเชีย 

โครงการ New Energy Leaders 2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาผู้นำรุ่นใหม่ ในกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมพลังงานสะอาดทั่วเอเชีย เพื่อเป็นแบบอย่างและสนับสนุนผู้นำรุ่นใหม่ในการร่วมกันกำหนดทิศทางด้านพลังงานสะอาดในอนาคต เพื่อแบ่งปันประสบการณ์รวมถึงความท้าทายในการผลักดันนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด และเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ที่ต้องการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชีย

ทั้งนี้ ADB ได้จัดพิธีมอบรางวัลและมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของผู้นำด้านพลังงานรุ่นใหม่ในภูมิภาคเอเชียดังกล่าว ในงาน “Asia Pacific Forum on Low Carbon Technologies”  ที่จัดขึ้น ณ เมืองฉางชา มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยในงานดังกล่าว นายสมบูรณ์ได้มีโอกาสแสดงความเห็นถึงทิศทางด้านพลังงานในอนาคต ต่อผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ร่วมกับผู้ได้รับการคัดเลือกอีก 6 คน จากเวียดนาม คาซัคสถาน อินเดีย (2 คน) และ จีน (2 คน) โดยได้เสนอมุมมองในเรื่องของการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟฟ้ามาเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง และโอกาสในการขยายไปสู่การแลกเปลี่ยนพลังงานส่วนที่เหลือใช้ในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ อันเป็นผลพวงจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด  

นายสมบูรณ์ เปิดเผยกับ ศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) ว่า ADB จัดตั้งโครงการผู้นำพลังงานรุ่นใหม่ในเอเชียขึ้น โดยให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการภาคเอกชนรุ่นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด รวมถึงเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ทั้ง entrepreneur และ innovators โดยมีความเชื่อมั่นว่า ผู้นำพลังงานรุ่นใหม่จะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดในทุกมิติ

“สำหรับรางวัลที่ได้รับนั้น ABD  ได้พิจารณาจากรูปแบบธุรกิจของ Impact Solar ที่เป็นผู้ริเริ่มนำเสนอการใช้พลังงานสะอาดจากโซล่าร์รูฟท็อปภายใต้รูปแบบ Private PPA (Private Power Purchase Agreement – การซื้อขายแลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่างเอกชน) เป็นรายแรกของประเทศไทย และได้ขยายขนาดโครงการจนมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั่วประเทศมากกว่า 30 เมกะวัตต์ ในปัจจุบัน โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่ในประเทศมากมายที่เข้าร่วมโครงการ เช่น Big C Supercenter, Thai Union Group, SB Design Square, JAS Asset และ Kerry Logistics เป็นต้น” นายสมบูรณ์กล่าว

ทั้งนี้ นายสมบูรณ์ มีมุมมองที่เชื่อมั่นว่าในอนาคตอันใกล้ผู้คนจะสามารถมีอิสระและทางเลือกที่มากขึ้นในการผลิต บริโภคและแบ่งปันพลังงานสะอาดกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งมุ่งเน้นการกระจายตัวของระบบผลิตไฟฟ้า พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าจะเปลี่ยนไป จากผู้ใช้ไฟฟ้ามาเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง และมีโอกาสที่จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนพลังงานกันในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งในการขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยให้เป็นไปในทิศทางดังกล่าว นายสมบูรณ์จึงมีแนวความคิดที่จะจัดตั้งสมาคมที่ทำงานร่วมกับผู้นำพลังงานรุ่นใหม่ๆ ขึ้นในประเทศไทย

“แนวคิดในการจัดตั้งสมาคมผู้นำพลังงานรุ่นใหม่ขึ้นในประเทศไทยนั้น จะมุ่งเน้นการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการและภาคส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาด้านพลังงานสะอาดในประเทศไทยและในภูมิภาคให้สามารถแข่งขันกับพลังงานฟอสซิลได้ รวมถึงการส่งเสริมความสามารถในการผลิตพลังงานสะอาดเพื่อใช้เองและแลกเปลี่ยนกันในระดับชุมชนและครัวเรือน” นายสมบูรณ์กล่าว

 

 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด