ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โรงไฟฟ้าจากสปป.ลาว3โครงการพร้อมขายเข้าระบบให้ไทย ปี2562 นี้

  • Date : 2017-12-07 07:53:50

กระทรวงพลังงานเผยโรงไฟฟ้าใน 3 แห่งของ สปป.ลาว ทั้งไซยะบุรี เซเปียน-เซน้ำน้อย และน้ำเงี้ยบ เตรียมขายไฟฟ้าให้ไทย ปี 2562 รวมกำลังผลิต 1,823 เมกะวัตต์ ขณะที่น้ำเทิน1 กำลังผลิต ประมาณ 520 เมกะวัตต์ จ่อคิวขายไฟฟ้าปี 2565  โดยมีความเป็นไปได้ที่จะขยายกรอบเป็น 1 หมื่นเมกะวัตต์ในอนาคต หากความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศว่า ในปี 2562 นี้ จะมีโรงไฟฟ้า 3 แห่ง จาก สปป.ลาว ส่งไฟฟ้าเข้าระบบมาขายให้ไทยตามสัญญาที่เคยตกลงกันไว้ ได้แก่ 1. โรงไฟฟ้าไซยะบุรี จำนวน 1,200 เมกะวัตต์ 2.โรงไฟฟ้าเซเปียน-เซน้ำน้อย จำนวน 354 เมกะวัตต์ และ3.โรงไฟฟ้าน้ำเงี๊ยบ จำนวน 269 เมกะวัตต์  รวมกำลังการผลิต1,823 เมกะวัตต์ 

นอกจากนี้ยังมีโรงไฟฟ้าน้ำเทิน1 ประมาณ 520 เมกะวัตต์ เตรียมขายให้ไทยในปี 2565 ด้วย ทั้งนี้เมื่อรวมปริมาณไฟฟ้าที่ไทยซื้อจาก สปป.ลาวทั้งหมดโดยรวมทั้ง 4 โรงไฟฟ้าดังกล่าวด้วย จะทำให้มีปริมาณไฟฟ้าที่รับซื้อเป็นจำนวน 5,965 เมกะวัตต์ ซึ่งยังต่ำกว่ากรอบการลงนามความร่วมมือด้านไฟฟ้าที่ไทย จะซื้อจากสปป.ลาว ในปริมาณ 9,000 เมกะวัตต์  อยู่เกือบ 3,000 เมกะวัตต์

ส่วนกรณีที่ สปป.ลาว มีความต้องการขยายกรอบความร่วมมือด้านไฟฟ้า โดยให้ไทยเพิ่มปริมาณการรับซื้อจาก 9,000 เมกะวัตต์ เป็น 10,000 เมกะวัตต์นั้น  ในอนาคตมีความเป็นไปได้ หากพบว่าความต้องการไฟฟ้าในประเทศปรับสูงขึ้นมาก แต่อย่างไรก็ตามจะต้องพิจารณาในเรื่องของความมั่นคงไฟฟ้า โดยหากซื้อจากประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป คือเกินกว่า 13% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าในระบบ เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งหรือเหตุไม่คาดคิด อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงไฟฟ้าในประเทศได้ 

ทั้งนี้ปัจจุบันการซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ยังเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากเป็นไฟฟ้าจากพลังน้ำ ทำให้มีต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ถูกประมาณ 2 บาทต่อหน่วย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าโดยรวม และยังเสริมความมั่นคงไฟฟ้าของไทยด้วย 

แหล่งข่าวกล่าวด้วยว่า ส่วนการซื้อไฟฟ้าจากประเทศจีนนั้น ปัจจุบันไทยมีกรอบความร่วมมือที่จะซื้อไฟฟ้าจากจีน 3,000 เมกะวัตต์ โดยไม่ได้ตีกรอบระยะเวลาไว้ ปัจจุบันไทยยังไม่มีการซื้อไฟฟ้าจากจีน แต่มีแนวทางที่จะซื้อไฟฟ้าจากจีนด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าจากจีนผ่าน สปป.ลาว และเข้ามายังไทย ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการหารือกันในรายละเอียด ในกรอบ 1,000 เมกะวัตต์ ต่อไป   

กลับสู่ข่าวทั้งหมด