ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปตท. เปิดให้เช่าพื้นที่ วังจันทร์วัลเลย์ รับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ปตท. เปิดพื้นที่เขตนวัตกรรม “วังจันทร์วัลเล่ย์” จ. ระยอง เฟสแรก  800 ไร่ ให้เช่า ภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (EEC) ชี้มีนักลงทุน สนใจแล้ว 2-3 ราย รวมถึง PTTGC ที่จะใช้พื้นที่สำหรับธุรกิจไบโอพลาสติก พร้อมแนะเอกชนปรับตัวรับยุคดิจิทัลที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว ทั้ง Disruption Technology  Block Chain และ Big Data ที่จะมีบทบาทสำคัญในอนาคต

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เปิดเผยถึงความคืบหน้าพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (EEC) เพื่อสร้างพื้นที่นวัตกรรมใหม่ในพื้นที่ “วังจันทร์วัลเล่ย์” จ.ระยอง ของ บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) กว่า 2,000 ไร่ ว่า ปตท.อยู่ระหว่างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ถนน น้ำประปา เพื่อรองรับนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC  ดังกล่าว โดยปตท.จะแบ่งพื้นที่เช่าเฟสแรกจำนวน 800 ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้มีภาคเอกชนให้ความสนใจ 2-3 รายแล้ว เช่น บริษัท จีจีซีในเครือของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ที่จะเข้ามาลงทุนธุรกิจไบโอเคมิคอล โดยหากพื้นที่เฟสแรกเต็ม จะเปิดเฟส 2 ต่อไป

ทั้งนี้ ปตท. คาดว่าจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายใน 1-2 ปีนี้ โดยเบื้องต้นจะดำเนินการเป็นระบบเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City โดยจะผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าร์เซลล์ และจะไม่มีรถเก็บขยะ แต่จะใช้ระบบขนส่งขยะทางท่อแทน

อย่างไรก็ตามในส่วนของ พ.ร.บ. EEC ที่คาดว่ารัฐบาลจะเลื่อนประกาศออกไปเป็นเดือน ม.ค. 2561 นั้น ขณะนี้ผู้ประกอบการยังรอความชัดเจน ดังนั้น รัฐบาลควรเร่งผลักดันให้ พ.ร.บ.ดังกล่าวออกมาโดยเร็ว และแม้ว่าปัจจุบันจะมีกฎหมายมาตรา 44 แต่การลงทุนด้วยเม็ดเงินจำนวนมาก จำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน โดยเห็นว่าปัจจุบันการลงทุนภาคเอกชนกำลังกลับมา ดังนั้น EEC จำเป็นต้องเดินหน้าเพื่อให้สอดรับกันอย่างทันท่วงที

นายไพรินทร์ ซึ่งกล่าวในโอกาสที่ได้รับเชิญให้มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “EECi นวัตกรรมขับเคลื่อนสู่ Thailand  4.0” ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ยังชี้ให้เห็นว่า โลกกำลังก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือ ยุค 4.0 ที่ดิจิทัลจะก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกอย่างชัดเจน โดยเทคโนโลยีที่สำคัญมากในอนาคต คือ  Disruption Technology ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ตามยุคสมัยและทำให้เทคโนโลยีระบบเก่าสูญสิ้นไป เช่น  โทรศัพท์มือถือที่มาแทนโทรศัพท์บ้านแบบมีสาย การใช้ระบบแอพพลิเคชั่นในการเรียกรถแท็กซี่ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีระบบดิจิทัล Block Chain ที่จะก่อให้เกิดการสร้างโลกเสมือนจริง เช่น การซื้อขายสินค้าโดยไม่ต้องใช้เงินสดอีกต่อไป และเทคโนโลยี Big data ที่จะมาเก็บข้อมูลพื้นฐานของอุปกรณ์ทุกอย่างในชีวิตประจำวัน เป็นต้น ดังนั้นประชาชนและนักธุรกิจต้องเร่งปรับตัว รองรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกต่อไป

กลับสู่ข่าวทั้งหมด