ข่าวทั้งหมด

Date : 14 / 06 / 2016

 • Date : 14 / 06 / 2016
  ครม.เห็นชอบ กรศิษฏ์ เป็นผู้ว่ากฟผ.คนใหม่มีผล13มิ.ย.

  ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งกรศิษฏ์  ภัคโชตานนท์ เป็นผู้ว่ากฟผ.คนใหม่ มีผล 13มิ.ย.เป็นต้นไปรับค่าตอบแทนคงที่650,000ต่อเดือน

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน เมื่อวันที่14 มิ.ย.2559  ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานนำเสนอ แต่งตั้งให้นายกรศิษฏ์  ภัคโชตานนท์ เป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.)คนใหม่  แทนนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่13มิ.ย. เป็นต้นไปเพื่อให้การบริหารงานกฟผ.เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งเห็นชอบค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ650,000บาท  ซึ่งระหว่างอายุสัญญาผู้ว่าจ้างจะปรับขึ้นค่าตอบแทนให้ในวันที่1ม.ค.ของทุกปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ10 ของค่าตอบแทนที่ได้รับ โดยให้ขึ้นกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินของคณะกรรมการผู้ว่าจ้าง  โดยให้ปรับขึ้นค่าตอบแทนครั้งแรกในวันที่1ม.ค.2560 นี้

  นอกจากนี้ นายกรศิษฏ์ ยังจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษประจำปี ซึ่งจ่ายตามระยะเวลาเดียวกับการปรับค่าตอบแทนคงที่ ตามผลประกอบการของผู้ว่าจ้าง และผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของคณะกรรมการ ของผู้ว่าจ้างกำหนดในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ30 ของค่าตอบแทนรวมในแต่ละปี

  ทั้งนี้ นายกรศิษฏ์ ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการกฟผ.ที่มีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน  ซึ่งประชุมนัดพิเศษเมื่อวันที่18พ.ค.2559  จากที่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหารวมทั้งหมด 5คน

 • Date : 14 / 06 / 2016
  PEAหวั่นโซลาร์รูฟท็อปเสรีกระทบรายได้ เตรียมธุรกิจใหม่รับมือ
  PEA เตรียมแผนธุรกิจใหม่รับมือโครงการโซล่าร์รูฟท็อปเสรี หวั่นกระบทรายได้ เร่งวิเคราะห์ยอดขายไฟฟ้าในอนาคต ขณะโครงการนำร่องสมาร์ทกริดเมืองพัทยา คาด TOR เสร็จส.ค.นี้ อีก 2 ปีเริ่มใช้งานจริง       
   
  นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) เปิดเผยว่า PEA อยู่ระหว่างทำการวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ หากรัฐบาลเปิดโครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคา(โซล่าร์รูฟท็อป)แบบเสรี ที่ทุกบ้านสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองและขายไฟฟ้ากลับเข้าระบบได้ด้วย ทั้งนี้จะวิเคราะห์ว่าส่งผลกระทบต่อรายได้จาการขายไฟฟ้าหรือไม่และเท่าไหร่  พร้อมทั้งได้เตรียมแผนธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับโซล่าร์รูปท็อปเสรีรองรับไว้ด้วย โดยเฉพาะธุรกิจบำรุงรักษาอุปกรณ์โซล่าร์ เป็นต้น
   
   ส่วนโครงการนำร่องโซล่าร์รูฟท็อปเสรี 100 เมกะวัตต์นั้น PEA กำลังจัดแบ่งโควต้าที่ได้รับมา 50 เมกะวัตต์ สำหรับกลุ่มบ้านอยู่อาศัย และกลุ่มภาคธุรกิจ ส่วนอีก 50 เมกะวัตต์ เป็นของการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) พร้อมกันนี้ PEA มั่นใจว่าจะจัดเตรียมมิเตอร์ไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้ร่วมโครงการนำร่องดังกล่าวได้ครบ สำหรับโครงการดังกล่าวอยู่ในกระบวนการเตรียมเปิดรับผู้ร่วมโครงการเร็วๆนี้
   
   นายเสริมสกุล กล่าวด้วยว่า สำหรับโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ(สมาร์ทกริด)ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรีนั้น อยู่ระหว่างการจัดทำเงื่อนไขการประมูล(TOR) ซึ่งคาดว่าจะเสร็จในเดือนส.ค. 2559  จากนั้นจะเริ่มหาผู้รับจ้างดำเนินงานภายในปีนี้ และคาดว่าอีก 1-2 ปีโครงการนี้จะติดตั้งระบบเสร็จ  
   
   อย่างไรก็ตามโครงการนี้ PEA จะแจกจ่ายมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ(สมาร์ทมิเตอร์) ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในเมืองพัทยาทั้งหมด 1.2 แสนรายฟรี ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยรองรับการบริหารจัดการไฟฟ้าได้ดีขึ้น เพราะผู้ใช้ไฟฟ้าจะทราบข้อมูลไฟฟ้าของตัวเองได้ และช่วยให้ผู้ผลิตไฟฟ้าบริหารการจ่ายไฟฟ้าได้แม่นยำขึ้น อีกทั้งมีระบบควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มความมั่นคงไฟฟ้าในเมืองพัทยาได้สูง ส่วนการขยายโครงการนี้ไปสู่พื้นที่ 30 เมืองหลักทั่วประเทศไทยนั้น ทางคณะรัฐมนตรี(ครม.)ให้ชะลอโครงการเพื่อรอดูผลนำร่องโครงการสมาร์ทกริดเมืองพัทยาก่อน
   
   
   
   
   
 • Date : 14 / 06 / 2016
  ปิยสวัสดิ์ค้านทีดีอาร์ไอจัดเสวนาไม่เป็นกลาง

  ปิยสวัสดิ์ทำหนังสือคัดค้านการจัดเสวนาของสกวร่วมกับทีดีอาร์ไอ หัวข้อการฟ้องหมิ่นประมาท จุดสมดุลระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม  ระบุรูปแบบไม่เป็นกลาง  จะทำองค์กรทีดีอาร์อาร์ไอเสื่อมเสียความน่าเชื่อถือ

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์  แกนนำกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน หรือERS ได้ทำหนังสือลงวันที่14 มิ.ย.2559 ถึง นางเดือนเด่น นิคมบริรักษ์ หัวหน้าโครงการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ  เพื่อคัดค้านการจัดเสวนา เรื่องการฟ้องหมิ่นประมาท  จุดสมดุลระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม  ที่ทางทีดีอารืไอ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) จะจัดขึ้นในวันที่16 มิ.ย.2559 ช่วงเวลาตั้งแต่9.00-12.30น.ที่ห้องซาลอนA โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาฯ  โดยเนื้อหาในหนังสือดังกล่าว ระบุว่า ทางผู้จัดได้มีการเชิญวิทยากร บางคนที่มีคดีข้อพิพาท หรือเป็นผู้แทนของกลุ่มที่มีคดีข้อพิพาทเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทบุคคลอื่นด้วยการเผยแพร่ข้อความที่กระทบผู้อื่นและอ้างว่าเป็นการกระทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม และคดีดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลยุติธรรม

  โดยเห็นว่า หากทางผู้จัดมีความประสงค์ในการหาจุดสมดุลระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชนืส่วนรวมในกฏหมายหมิ่นประมาทอย่างแท้จริง ก็ควรที่จะเชิญบุคคลสาธารณะที่ถูกละเมิดสิทธิ์ หรือตัวแทนนักกฏหมายของผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ์ ที่ถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรมจนต้องของใช้สิทธิ์ในกระบวนการทางศาล ขึ้นร่วมอภิปรายในฐานะวิทยากรด้วย   ทั้งนี้การเลือกเชิญเฉพาะกลุ่มบคคลที่คิดว่ากำลังทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมแต่มีแนวปฏิบัติในทางใส่ร้ายป้ายสีบุคคลที่เป็นปรปักษ์ให้เสื่อเสียด้วยข้อมูลที่โคมลอย  จนทำให้ผู้ที่มีความรู้จริงไม่กล้าแสดงความเห็น นั้น จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายที่ผิดพลาดและเกิดผลกระทบในวงกว้างต่อประเทศ โดยส่วนรวม     

  โดยในตอนท้ายของหนังสือ  นายปิยสวัสดิ์ ได้เสนอให้ทางผู้จัดงาน ยกเลิกการเสวนาในครั้งนี้ เนื่องจากมีรูปแบบที่ไม่เป็นกลางและจะนำความเสื่อมเสียมาถึงทีดีอาร์ไอ  แต่ถ้ายังยืนยันที่จะจัดเสวนา ก็ต้องเชิญบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการพาดพิงด้วยการเผยแพร่ข้อความด้วยวิธีการใดใด เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาครั้งนี้ในจำนวนที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  

  สำหรับ หัวข้อการฟ้องหมิ่นประมาท จุดสมดุลระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งอยู่ในช่วงที่2 ของการเสวนา นั้น ทางผู้จัดได้มีการเลือกเชิญวิทยากรจำนวน5คนด้วยกันประกอบด้วย  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกสทช.,นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา ,นางสาวรสนา โตสิตระกูล เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย ,นางพิรงรอง รามสูต อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนาย ไพโรจน์ พลเพชร  สมาคมนักกฏหมายสิทธิมนุษยชน  โดยมีนายธิปไตร แสละวงศ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ 

Date : 13 / 06 / 2016

 • Date : 13 / 06 / 2016
  ปตท.เตรียมเปิดใช้ท่อก๊าซเส้นที่4เสริมความมั่นคงโรงไฟฟ้า
  ปตท.เตรียมเปิดใช้ท่อก๊าซเส้นที่4เร็วๆนี้เสริมความมั่นคงระบบเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้า ในอยุธยาและภาคอิสาน ในขณะที่ราคาเอ็นจีวี เดือนมิ.ย. เตรียมขยับขึ้นเล็กน้อย
   
  แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ได้รายงานต่อกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 ว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเตรียมจะเปิดใช้ในเร็วๆนี้ โดยท่อก๊าซฯดังกล่าวจะเข้ามาช่วยเสริมระบบเชื้อเพลิงก๊าซฯให้กับโรงไฟฟ้าบริเวณนิคมอุตสาหกรรม จ.อยุธยาและในภาคอิสาน เนื่องจากเป็นการเดินท่อก๊าซฯจาก อ.วังน้อย จ.อยุธยา ไปจ.นครสวรรค์ และจากจ.อยุธยา ไปจ.นครราชสีมา 
   
  ขณะที่ท่อก๊าซฯเส้นที่ 5 ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ไปเมื่อปี 2558นั้น ขณะนี้ปตท.อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) และสรรหาผู้รับเหมาก่อสร้างต่อไป โดยตามแผนงานจะสร้างเสร็จในปี 2564-2565 
   
  สำหรับท่อก๊าซฯเส้นที่ 5 นี้นับว่ามีความสำคัญต่อประเทศไทยมาก เนื่องจากจะช่วยแก้ไขปัญหากรณีหากก๊าซฯจากฝั่งตะวันตกหรือฝั่งตะวันออกของประเทศขาดแคลน เพราะท่อก๊าซฯดังกล่าวจะเชื่อมท่อก๊าซฯทั้งจากฝั่งตะวันตกที่รับก๊าซฯจากเมียนมา และฝั่งตะวันออกที่รับก๊าซฯจากอ่าวไทย ให้สามารถเชื่อมส่งก๊าซฯถึงกันได้ในกรณีฉุกเฉิน 
   
  "ปกติสหภาพเมียนมาจะมีการหยุดจ่ายก๊าซฯเพื่อซ่อมบำรุงประจำปี ทำให้ไทยเกิดวิกฤติก๊าซฯและไฟฟ้าทุกปีโดยเฉพาะช่วงเดือนเม.ย. ดังนั้นหากท่อก๊าซฯเส้นที่ 5 สร้างเสร็จ ปัญหาดังกล่าวก็จะหายไป นอกจากนี้หากก๊าซฯเมียนมาหมด ก็สามารถนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) มาใช้โดยส่งผ่านท่อเส้นที่ 5 ได้ ก็จะเป็นการสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้าที่สำคัญอีกทางหนึ่ง"แหล่งข่าวกล่าว
   
  แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า สำหรับราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์(NGV) ประจำเดือนมิ.ย. 2559 นี้ ทาง ปตท.จะประกาศราคาได้ในวันที่ 16 มิ.ย. โดยก่อนหน้านี้ ปตท.ได้แจ้งกระทรวงพลังงานว่า ทิศทางราคาNGV ของเดือน มิ.ย. มีแนวโน้มปรับราคาขึ้น 6-7 สตางค์ต่อกิโลกรัม จากปัจจุบันจำหน่ายอยู่ 12.63 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่ผันผวนปรับขึ้นในบางช่วงเวลาที่ผ่านมา 
   
  อย่างไรก็ตามราคา NGV ได้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมาได้ 2 เดือนแล้ว ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงราคาเพียงเล็กน้อย ทาง ปตท.ก็จะประกาศราคาตามจริง โดยจะไม่ตรึงราคาไว้ เพื่อให้ประชาชนได้เห็นราคาที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 
   
  สำหรับทิศทางราคา NGV นั้น มีโอกาสปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ เนื่องจากต้นทุน NGV จะสะท้อนราคาน้ำมันที่ผ่านมาแล้ว 6-12 เดือน ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมาราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมาก ดังนั้นราคา NGV จะได้รับอานิสงส์ในช่วงปลายปีนี้ แต่อย่างไรก็ตามจะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย โดยเฉพาะอัตราค่าเงินบาท เป็นต้น  
   

   

   

Date : 12 / 06 / 2016

 • Date : 12 / 06 / 2016
  ศึกเฟซบุค มนูญโต้ธีระชัยยันไม่ได้มั่วข้อมูลผลกระทบก๊าซหายจากระบบ

  มนูญ โพสต์ข้อความเฟซบุค แจง ธีระชัย ยันข้อมูลผลกระทบก๊าซหายจากระบบกรณีการผลิตเอราวัณ บงกช ไม่ต่อเนื่อง ไม่ได้มั่ว เป็นตัวเลขของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชี้ข้อเสนอให้ปิโตรเคมีนำเข้าวัตถุดิบเอง  เป็นการลดมูลค่าเพิ่มทรัพยากรก๊าซ ของประเทศ   ด้าน ธีระชัย โพสต์ผ่าน Facebook Live  เชิญชวนประชาชนชมรายการพิเศษ ของคปพ. 5โมงเย็น วันที่13 มิ.ย. นี้ ที่จะตีโต้ รายการของกลุ่มERS ที่ออกอากาศทางโมเดิร์นไนน์

  ยังคงกลายเป็นประเด็นต่อเนื่องให้ประชาชนที่สนใจข่าวสารข้อมูลด้านพลังงานได้ติดตาม หลังจากที่ ตัวแทนกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน (ERS) ประกอบด้วย ดร.คุรุจิต นาครทรรพ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน ,ศ.ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายมนูญ ศิริวรรณ  นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน  ได้รับเชิญไปออกรายการพิเศษพิเศษ "ทางออกก่อนวิกฤตพลังงานไทย" ทาง MCOT HD เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งถูกนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล  อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และเป็นแกนนำของกลุ่มเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย(คปพ.) นำมาวิพากษ์วิจารณ ผ่านเฟซบุคส่วนตัว “Thirachai  Phuvanatnaranubala  ต่อเนื่องกันหลายตอน

  โดยเมื่อวันที่12 มิ.ย.2559 นายมนูญ ศิริวรรณ ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุคส่วนตัว”มนูญ ศิริวรรณ”  เพื่อแจงประเด็นของนายธีระชัย  ว่า  การตั้งข้อสมมุติว่าต้องนำเข้าLNG ที่มีราคาแพงเพื่อทดแทนก๊าซธรรมชาติที่จะหายไปจากระบบ  และจะทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าสูงขึ้น นั้น มีเจตนาที่จะทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกหวั่นกลัว  ซึ่งนายธีระชัย เรียกร้องให้กระทรวงพลังงานแถลงข้อมูลเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ  ไม่ใช่ปล่อยให้บุคคลภายนอก นำข้อมูลว่ากล่าวอ้างโดยไม่ต้องรับผิดชอบ  ว่า ตัวเขา ในฐานะนักวิชาการที่เข้าร่วมรายการพิเศษในวันนั้น ขอชี้แจงว่าตัวเลขทั้งหมดที่นำมาแสดงนั้น ได้มาจากการวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน  ซึ่งอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้มีการแถลงข่าวไปแล้ว เพียงแต่ไม่ได้ลงในรายละเอียดเท่านั้น

  ส่วนประเด็นที่นายธีระชัย บอกว่าถ้าหากก๊าซหายไปจากระบบจริง ก็ให้ปิโตรเคมี หันไปนำเข้าวัตถุดิบ เอง เพื่อให้ก๊าซเพียงพอที่จะใช้สำหรับการผลิตไฟฟ้านั้น  นายมนูญ ชี้แจงเรื่องนี้ว่า  ก๊าซที่นำไปเผาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าคือก๊าซมีเทนที่ได้จากการแยกก๊าซในอ่าวไทย ส่วนก๊าซแอลพีจีที่มีมูลค่าสูงกว่าก็นำไปใช้เป็นก๊าซหุงต้มและวัตถุดิบป้อนโรงงานปิโตรเคมีดังนั้น หากปิโตรเคมีต้องไปนำเข้าแอลพีจีเองทั้งหมด  ก็จะได้ก๊าซไปเผาเป็นเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นไม่มากนัก เพราะก๊าซในอ่าวไทย ซึ่ง ผลิตจากสองแหล่งที่กำลังจะหมดอายุสัมปทานนี้ มีปริมาณ 2,200 ล้านลบ.ฟุตต่อวัน คิดเป็น74%  ถึงอย่างไรก็จะต้องมีการนำเข้าLNG มาทดแทนอยู่ดี  พร้อมเปรียบเทียบให้เห็นด้วยว่าการนำเอาก๊าซธรรมชาติที่สามารถแยกออกมาเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ไปเผาเป็นเชื้อเพลิง เปรียบเสมือนหนึ่งเอาไม้สักไปเผาเป็นฟืน ซึ่งเป็นการทำลายคุณค่าของทรัพยากรปิโตรเลียมอันมีค่าของประเทศ   ทั้งนี้ยังไม่นับว่าประเทศชาติจะต้องเสียเงินตราในการนำเข้าแอลพีจีเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมที่ประเมินไว้ที่ 111,200 ล้านบาท และวัตถุดิบป้อนโรงงานปิโตรเคมีอีก 71,500 ล้านบาท

  นอกจากนี้ในประเด็นที่นายธีระชัย  ระบุว่า การผลิตก๊าซที่ไม่ต่อเนื่องนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของรัฐ  เพราะปิโตรเลียมก็ยังคงอยู่ใต้ดิน  เมื่อไหร่ที่มีการประมูลอย่างโปร่งใส และมีการผลิตก๊าซขึ้นมา รายได้รัฐก็จะกลับมาเหมือนเดิม นั้น   นายมนูญชี้แจงว่า ตัวเขานั้นบอกแต่เพียงว่าในช่วงที่ก๊าซธรรมชาติหายไปจากระบบ ผลกระทบต่อรายได้รัฐ จะทำให้ค่าภาคหลวง ภาษีปิโตรเลียม และผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษลดลงประมาณ 340,000 ล้านบาท ไม่ได้บอกว่าหายไป อย่างที่นายธีระชัย ระบุ เพราะในเมื่อไม่ได้ผลิต รัฐก็ไม่มีรายได้ ในส่วนนี้ ซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริง

  ในวันเดียวกัน นายธีระชัย ได้โพสต์ผ่านทั้งFacebook Live ซึ่งเป็นคลิปวิดีโอ แพร่ภาพสด  และโพสต์ข้อความ เชิญชวนประชาชน ให้เข้าร่วมรับชมรายการพิเศษ ของ คปพ.หัวข้อ “บทบาทนักวิชาการและสื่อพลังงานไทย”  ซึ่งมีการโปรยประเด็นให้ติดตาม เบื้องลึกเบื้องหลังสถานการณ์ล่าสุดพลังงานไทย  ช่วงเวลา17.00 น. ของวันที่13มิ.ย.2559 โดยมีผู้ร่วมรายการเป็นแกนนำของคปพ. ประกอบด้วยนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์,ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี,นางสาวรสนา โตสิตระกูล,และนางบุญยืน ศิริธรรม  โดยเฟซบุค ของตัวเขาเอง จะร่วมถ่ายทอดสดรายการดังกล่าวนี้ด้วย 

Date : 11 / 06 / 2016

 • Date : 11 / 06 / 2016
  แนะรัฐบาลเร่งตัดสินใจเลือกใช้ระบบสัมปทานบริหารแหล่งเอราวัณ บงกช เพื่อความต่อเนื่อง

  คุรุจิต ชี้ระบบสัมปทานปิโตรเลียมเหมาะสมกับไทยมากที่สุด เร่งรัฐบาลตัดสินใจ  เพื่อให้เกิดการลงทุนผลิตก๊าซต่อเนื่อง ด้าน พรายพล  มนูญ  เห็นพ้อง รัฐต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้ผลิตและสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ  ระบุข้อเสนอคปพ.ตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ เปิดช่องการเมือง เอ็นจีโอแทรกแซง ขัดหลักธรรมาภิบาลและการค้าเสรี

  ผู้สื่อข่าวรายงานถึง รายการพิเศษ “ทางออก..ก่อนวิกฤตพลังงานไทย”ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์  MCOT HD ช่อง 30 ช่วงเวลา เวลา 23.00-24.00 น. ของวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 โดยมีผู้ร่วมรายการคือดร.คุรุจิต นาครทรรพ
  อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน ,นาย มนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน และ ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ อาจารย์คณะเศรษศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ดำเนินรายการโดย นาย โศภณ นวรัตนาพงษ์

  ดร.คุรจิต กล่าวในรายการว่า ศักยภาพด้านปิโตรเลียมของประเทศไทย มีความเหมาะสมที่จะใช้ระบบสัมปทานในการบริหารจัดการ ซึ่งมีความจูงใจให้เกิดการลงทุนมากกว่าระบบอื่นๆ โดยที่ผ่านมา  ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และเราผลิตได้เองไม่พอใช้  ต้องนำเข้าLNG เข้ามาเสริมในปี 2558 จำนวน 3 ล้านตันต่อปี  สถานการณ์ของประเทศมีความสุ่มเสี่ยงอย่างมากที่จะขาดแคลน ไฟฟ้า  เราไม่สามารถที่จะเปิดสัมปทานเพื่อเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาสำรวจและผลิตได้มา4 ปีแล้ว  ในขณะที่แหล่งก๊าซของเอราวัณ ของ เชฟรอน และแหล่งบงกชของปตท.สผ.จะหมดอายุในอีก6 ปีข้างหน้า แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะตัดสินใจใช้รูปแบบใด

  ปัจจุบันก๊าซจากทั้งสองแหล่งมีการผลิตอยู่ประมาณ2200ลูกบาศฟุตต่อวันประเด็นสำคัญก่อนสัมปทานจะหมดอายุ คือเราต้องรักษาระดับการผลิต  ต้องเจาะหลุมผลิตเพิ่มมากทุกปีเพราะปริมาณสำรองน้อยลง หากต้องมีการนำเข้าก๊าซจากต่างประเทศ ก็จะมีราคาแพง ค่าไฟฟ้าจะเพิ่มสูงขึ้น  ธุรกิจต่อเนื่องจะได้รับผลกระทบ

  ในขณะที่ ศ.ดร.พรายพล กล่าวแสดงความไม่เห็นด้วยที่รัฐจะเลือกใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตและระบบจ้างผลิต  โดยระบุว่า ระบบแบ่งปันผลผลิต เป็นระบบที่มีหลักคิดว่าเมื่อผลิตได้ต้องแบ่งปันกันส่วนใหญ่ใช้กับกลุ่มประเทศอาณานิคม  ส่วนระบบจ้างผลิต ก็เหมาะสำหรับประเทศที่มีปิโตรเลียมอยู่จำนวนมากเช่นตะวันออกกลาง ซึ่งไทย ไม่ได้มีปิโตรเลียมในปริมาณที่มากเช่นนั้น   รัฐต้องรีบตัดสินใจให้ผู้ผลิตมีแรงจูงใจดำเนินการต่อเนื่องโดยเร็ว เพื่อไม่ให้ขาดตอน และให้เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงาน

  เขา กล่าวว่า ตลอด40ปีที่ผ่านมานั้นระบบสัมปทาน ช่วยให้ประเทศลดพลังงานนำเข้าจาก90 เปอร์เซนต์ของการใช้เหลือเพียง57 เปอร์เซนต์   ก๊าซจากอ่าวไทยยังมีประโยชน์ต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมปิโตรเคมี   พร้อมระบุถึงข้อเสนอของเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) เรื่อง บรรษัทพลังงานแห่งขาติ  ด้วยว่า มีปัญหาหลายประกา เช่นรถือกรรมสิทธิ์แทนรัฐแต่เพียงผู้เดียวทุนประเดิม10,000 ล้านบาทรัฐถือ100เปอร์เซนต์ ซึ่งขัดต่อหลักการค้าเสรี หลักธรรมาภิบาล   อีกทั้งเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการ ก็มีสัดส่วนภาคประชาสังคมจำนวนมาก เป็นการผูกขาด เปิดช่องให้การเมืองและเอ็นจีโอ  เข้าแทรกแซงได้   ส่วนที่จะตั้งเป็นกองทุนอนุรักษ์พลังงานจะทำโน่นทำนี่ จะเอาเงินมาจากไหนจึงอยากให้คปพ. ไปดูที่ประเทศเวเนซุเอลาว่าเกิดอะไรขึ้นจากการตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ

  ด้าน นายมนูญ กล่าวถึงความสำคัญของแหล่งปิโตรเลียมที่จะหมดอายุ ว่า  ทั้งเอราวัณและบงกช  ผลิตก๊าซปริมาณกว่า 70 เปอเซนต์ถ้ารัฐบาลไม่ตัดสินใจภายใน1 ปีนับจากนี้จะเกิดความเสี่ยงอย่างมาก จะใช้รูปแบบไหนก็ให้ชัดเจนผู้ประกอบการเดิมจะได้รู้ว่าจะลงทุนให้ชัดเจนแบบไหนอย่างไร ประเทศเราเป็นหลุมเล็กๆกระจายอยู่ต้องกระจายหลุม ต้องมีการรักษาอัตราการผลิต ด้วยการสำรวจเพิ่ม ผลิตเพิ่ม เพื่อความมั่นคงเป็นเรื่องปกติ

  ส่วนที่อ้างกันถึงราคาLNG ตลาดโลกนั้นมีราคาถูกกว่าก๊าซในอ่าวไทย นั้น นายมนูญ กล่าวว่า ราคาก๊าซธรรมชาติไม่มีราคาตลาดโลก ไม่มีราคากลางเหมือนน้ำมัน  ทั้งสหรัฐอเมริกา,ยุโรป ,ญี่ปุ่น ต่างมีราคาเฉพาะตลาดของตนเอง  สหรัฐอเมริกามีเทคโนโลยีเชลล์ก๊าซทำให้ก๊าซมีจำนวนมากราคาก็ลดลง    ส่วนราคาLNGที่นำเข้ามีราคาแพงมากกว่าที่เราผลิตได้เอง   ส่วนระบบจ้างผลิตที่พูดๆกันนั้นว่าเราจะได้เยอะกว่าระบบสัมปทาน ข้อเท็จจริงคือไม่แตกต่างกันกับแบ่งปันผลผลิต ประเด็นคือเรายังไม่มีรายละเอียดเลยว่าจะจ้างแบบไหน แบบเหมาหรือแบบลงวัสดุ กลุ่มผู้รับสัมปทานเดิมเขาลงทุนเป็นแสนล้าน   อย่ามองแบบพวกโลกสวย ว่ารัฐจะได้เยอะนั้นซึ่งมันไม่ใช่

  เขาฝากประเด็นทิ้งท้ายถึงรัฐบาลด้วยว่า ต้องดู3 เรื่องคือ1. ความมั่นคง 2. ต้องมีความมั่นใจกับผู้ผลิต3. ผู้ประกอบการต้องมีหลักประกันว่าถ้าไม่ผลิตได้ตามสัญญาก็ต้องหามาชดเชย  และราคาปิโตรเลียมที่ถึงมือประชาชนต้องเป็นธรรม