คลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้อง

"พินัยกรรมพีค" รณรงค์ลดพีคไฟฟ้าช่วงหน้าร้อน

กระทรวงพลังงาน รณรงค์ ขอความร่วมมือประชาชน ลดพีคไฟฟ้าช่วงหน้าร้อนตั้งแต่บัดนี้ จนถึง15 พ.ค. 2560  ด้วยมาตรการ 4 ป.คือ ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน  คือ ป. ปิด ไฟดวงที่ไม่จำเป็น ปรับ แอร์ เพิ่ม 1 องศาเซลเซียล ประหยัด 10% และปรับจาก Cool Mode เป็น Fan Mode  ปลด ปลั๊กเมื่อเลิกใช้ เปลี่ยนอุปกรณ์เบอร์ 5 และ เปลี่ยน เวลาใช้ไฟ 2 ช่วง คือหลีกเลี่ยงช่วงเวลา 13.00-15.00 น. และ 19.00-21.00 น.

มาตรการ4ป.ซึ่งอาศัยความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคน จะมีส่วนสำคัญในการลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือพีค ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อนคือเม.ย.-พ.ค. อยู่ที่ระดับ 32,059 เมกะวัตต์  เพิ่มสูงขึ้นจากพีคของปี2559 ประมาณ 1,086 เมกะวัตต์ หรือ 3.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ จากสถิติ ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ของประเทศในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เฉลี่ย เพิ่มขึ้นปีละ 600 เมกะวัตต์  โดยความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเฉลี่ยมักจะอยู่ในช่วงเวลา 14.00 – 15.00 เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่บรรเทาอากาศร้อนด้วยการเปิดเครื่องปรับอากาศโดยลดระดับอุณหภูมิทำให้ Compressor ของเครื่องปรับอากาศทำงานหนัก ซึ่งมีข้อมูลระบุว่าอุณหภูมิที่เพิ่มทุก 1 องศา จะมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณ 350 เมกะวัตต์ 

ดังนั้นเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าโดยรวม และเพื่อไม่ให้เป็นภาระค่าไฟฟ้าที่จะสูงขึ้นจากการใช้เชื้อเพลิงต้นทุนสูงมาผลิตไฟฟ้าในช่วงที่เกิดพีคไฟฟ้า กระทรวงพลังงานจึงต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักในการประหยัดพลังงานและขอความร่วมมือจากภาคประชาชน อุตสาหกรรม และเอกชน ช่วยกันลดใช้ไฟฟ้าอย่างจริงจัง ซึ่งมาตรการ4ป.ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน  นี้ประชาชนสามารถทำได้ทันที   เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนปริมาณและลักษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ เพื่อให้สมดุลกับการผลิตไฟฟ้า

ในการนี้ทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ได้จัดทำภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์รวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้าหน้าร้อน แบบฉบับบ้านทรายทอง ตอนพิเศษ "พินัยกรรมพีค"เพื่อร่วมรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย

กลับสู่คลิปวีดีโอทั้งหมด