คลิปวีดีโอทั้งหมด

Date : 22 / 02 / 2017

 • Date : 22 / 02 / 2017
  ตามไปดู animation จำลองโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดกระบี่

  คลิปวิดีโอ จำลองการดำเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ขนาด 800 เมกะวัตต์ ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่แสดงให้เห็นว่า เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด ตามคำจำกัดความของทบวงพลังงานสากล (International Energy Agency - IEA) ที่หมายถึงโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในระดับต่ำ รวมทั้งสามารถกำจัดมลสารต่าง ๆ อาทิ ฝุ่นละออง ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ หรือดักจับไอปรอทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดกระบี่ จะใช้เทคโนโลยีแบบ Ultra Super Critical  หรือ (USC ) ซึ่งมีประสิทธิภาพการเผาไหม้สูง ประหยัดการใช้เชื้อเพลิง เป็นผลให้ลดการปล่อย CO2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  ประกอบกับมีระบบกำจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (SCR) ระบบดักจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตย์ (ESP) ระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD) และระบบดักจับสารปรอท (ACI) จึงถือเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดตามมาตรฐานสากล ตามนิยามของ IEA และหน่วยงานกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (USEPA) และนานาชาติ เช่น ยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี ให้การรับรองว่าเป็นระบบกำจัดมลสารที่เป็นมาตรฐานสากล มีการใช้งานแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อาทิ 35 ประเทศในกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศกลุ่มยุโรป (OECD) จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย มาเลเซีย และแอฟริกาใต้

  นอกจากนั้น โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด USC ยังเป็นที่ยอมรับของกลุ่มสถาบันการเงินที่เน้นสิ่งแวดล้อมอย่าง ธนาคารโลก (WB) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)  ธนาคารเพื่อการพัฒนาอิสลาม (IDB) ธนาคาระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาแอฟริกาใต้ (AFDB) และสถาบันการเงินชั้นนำอื่น ๆ  ที่อนุมัติให้กู้เงินลงทุนได้ โดยเฉพาะเพื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินระบบ USC ขนาดกำลังผลิตมากกว่า 500 เมกะวัตต์ขึ้นไป 

Date : 19 / 10 / 2016

Date : 01 / 09 / 2016

Date : 08 / 07 / 2016

 • Date : 08 / 07 / 2016
  เราเปลี่ยนชัวร์

  สนพ. ยังคงรณรงค์แคมเปญ “รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์”อย่างต่อเนื่องร่วมกับผู้ประกอบการ ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชื่อดังทั้ง 10 แห่ง  โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 นอกจากนี้ได้จัดทำภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ชุดใหม่ในชื่อ “เราเปลี่ยนชัวร์” เพื่อกระตุ้นให้ภาคประชาชนหันมาเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ฉลากเบอร์ 5 เพื่อลดการใช้พลังงานของประเทศได้อย่างรวดเร็ว และภาคประชาชนสามารถลดค่าไฟได้ทันที