บทความที่เกี่ยวข้อง

รัฐมนตรีพลังงานยืนยันผ่านรายการทีวี พร้อมออก TOR ประมูลเอราวัณ บงกช ได้ปลายเดือนเม.ย.นี้

ค่อนข้างชัดเจนหลังจากที่ได้ฟัง ที่ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้สัมภาษณ์ในรายการ “ข่าวเช้าไทยรัฐ” ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 วันนี้ (22 มี.ค.) ให้คนทั้งประเทศได้มั่นใจว่า การประมูลแหล่งปิโตรเลียม นั้น จะสามารถออกหนังสือเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมแข่งขันประมูล TOR ได้ช่วงปลาย เม.ย.นี้ 

ดร.ศิริ บอกในรายการว่าแหล่งเอราวัณและบงกชในอ่าวไทยนั้น เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติสองแหล่งใหญ่และแหล่งพลังงานหลักที่สำคัญของประเทศ เพราะเป็นแหล่งเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้าป้อนให้กับประเทศ มีอายุการผลิตมากว่า 40 ปีแล้ว โดยเป็นระบบสัมปทานมาตั้งแต่เริ่มต้นสำรวจและผลิตปิโตรเลียม จะสิ้นสุดอายุสัมปทานในปี 2565-2566 หรือในอีก 4-5 ปีข้างหน้านี้

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องหาผู้ร่วมประกอบการและวิธีการใหม่ๆ มาดำเนินการให้มีความต่อเนื่อง

โดย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องTOR นั้น ได้มีการศึกษารูปแบบการดำเนินการเอาไว้ 2 รูปแบบ ทั้งระบบสัญญาว่าจ้างผลิต (SC) ที่รัฐจะเป็นผู้ประกอบการแต่เพียงผู้เดียวและว่าจ้างให้บริษัทต่างๆ มาดำเนินการผลิตปิโตรเลียม และระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) ที่รัฐจะเข้าไปเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาการผลิตปิโตรเลียมด้วย

สรุปสุดท้าย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ก็พิจารณาเปรียบเทียบกันแล้ว ก็เห็นว่า ระบบ PSC นั้นจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ในแง่ที่สามารถกำหนดสัญญาซื้อขายก๊าซฯ ที่ต้องไม่สูงกว่าราคาที่รับซื้ออยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าด้วย

“ระบบแบ่งปันผลผลิตนี้ แทนที่จะรอให้เอกชนเข้ามาศึกษาและเสนอราคาก๊าซฯ เพื่อให้เขาคุ้มทุน แต่เนื่องจากรัฐเป็นผู้ร่วมประกอบการด้วยจึงได้ศึกษาไว้ก่อนล่วงหน้า แล้วจึงชวนเอกชนมาร่วมลงทุนและดำเนินงานตามแผนงานที่รัฐกำหนดและราคาก๊าซฯ จะต้องเป็นราคาที่รัฐประกาศไว้ด้วย จึงต้องแข่งขันประมูลเข้ามาก่อน ทำให้สามารถกำหนดราคาก๊าซฯ ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นมติ กพช. เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา จึงกำหนดไม่ให้ราคาก๊าซฯ แพงกว่าราคาที่ซื้ออยู่ในปัจจุบัน” บางช่วงบางตอนที่ รมว.พลังงาน กล่าวในรายการ ถึงข้อดีของระบบแบ่งปันผลผลิต 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยังกล่าวยืนยันผ่านรายการด้วยว่า รัฐได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมรอบใหม่นี้ มาเกือบ 3 ปีแล้ว และมีข้อมูลพร้อมให้ผู้เสนอตัวร่วมประมูลทุกรายที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะมาเป็นผู้ร่วมประกอบการกับภาครัฐ ให้ได้ข้อมูลไม่น้อยไปกว่าผู้ประกอบการรายเดิม จึงมั่นใจได้ว่าการแข่งขันจะเป็นธรรม เท่าเทียมกัน

ต้องติดตามว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะสามารถออกประกาศ TOR เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลได้ประมาณปลายเดือนเมษายนนี้ รวมทั้งจะทราบผลการคัดเลือกประมาณเดือนพฤศจิกายน -ธันวาคม ก่อนทำสัญญากับผู้ชนะการประมูลในต้นปี 2662  ได้ตามแผนหรือไม่

โดยถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนก็มั่นใจได้ว่า ระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อนสิ้นสุดอายุสัมปทานเอราวัณ บงกช นั้นจะเพียงพอที่จะให้ผู้ประกอบการที่ชนะการประมูล ได้เตรียมความพร้อมที่จะต้องรับช่วงการผลิตเพื่อไม่ให้ก๊าซฯ ขาดไปจากตลาด เนื่องจากก๊าซฯ ที่ผลิตได้ในอ่าวไทยนั้นมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถแยกบางส่วนมาเป็นก๊าซ LPG สำหรับครัวเรือนได้ หากการผลิตไม่ต่อเนื่อง จะกระทบเป็นห่วงโซ่กันไปทั้งหมด

กลับสู่บทความทั้งหมด