บทความที่เกี่ยวข้อง

ถอดรหัสความสำเร็จโครงการห้องเรียนสีเขียว กฟผ. ที่โรงเรียนบรรจงรัตน์ ลพบุรี

 ถอดรหัสความสำเร็จ  โครงการห้องเรียนสีเขียว กฟผ.ที่ โรงเรียนบรรจงรัตน์  ลพบุรี 

หากจะชี้วัดถึงความสำเร็จของโครงการห้องเรียนสีเขียว ของ กฟผ. ด้วยความต่อเนื่องของกิจกรรมที่สามารถเป็นแหล่งความรู้เชิงประจักษ์ ด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับเด็กในโรงเรียน ก็ต้องถือว่าการสนับสนุนให้มีห้องเรียนสีเขียวของ กฟผ. ที่โรงเรียนบรรจงรัตน์  ลพบุรี  นั้น เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และประสบความสำเร็จ เพราะนับตั้งแต่ที่ กฟผ. เข้ามาริเริ่มโครงการห้องเรียนสีเขียว ที่โรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่ปี 2546 จนถึง ปี 2560 หรือผ่านมา 14 ปี  แล้วก็ตาม ห้องเรียนสีเขียวแห่งนี้ ก็ยังคงเป็นห้องเรียนมีชีวิต ที่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึ ง6 ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ ในการเรียนรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้า รุ่นแล้วรุ่นเล่า 

เมื่อเร็วๆนี้ ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) มีโอกาสลงพื้นที่ไปพร้อมกับตัวแทนชมรมวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่หรือ ชวพม. เพื่อเยี่ยมชม บรรยากาศการเรียนการสอนในโรงเรียนบรรจงรัตน์  จ.ลพบุรี  และรับฟังการบรรยายถึงโครงการห้องเรียนสีเขียว ที่ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ทำให้รู้ว่า องค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จของโครงการดังกล่าว มาจากหลายภาคส่วนด้วยกัน คือ 1. แนวคิดของการสร้างห้องเรียนแห่งนี้ที่ให้เด็กนักเรียน ได้เข้ามาเรียนด้วยความสนุก มีความสุขใจ ได้ความรู้ และนำไปสู่การปฏิบัติ ได้จริงในชีวิตประจำวัน  ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กนักเรียนไม่รู้สึกเบื่อ  ตลอดช่วง 1 ชั่วโมง ที่ต้องเข้ามาใช้ห้องนี้เป็นห้องเรียน

2. ความเอาใจใส่ของครูผู้สอนที่มีความรู้เรื่องพื้นฐานเป็นอย่างดีเรื่องของพลังงานไฟฟ้า และสามารถถ่ายทอดให้เด็กนักเรียน เกิดความสนุกสนานในการเรียน  และ 3. การที่ กฟผ.ยังคงจัดส่งพนักงานมาคอยเป็นพี่เลี้ยง เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี  ทำให้ข้อมูลเรื่องของพลังงานมีการอัพเดทให้ทันสมัย รวมทั้งการสนับสนุนรางวัลให้กับเด็กนักเรียน เมื่อทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมในห้องเรียนสีเขียว

เด็กนักเรียนที่เข้ามาใช้ห้องเรียนสีเขียว จะได้ความรู้ในเชิงประจักษ์ ใน 5 ฐานความรู้คือ 1.ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมาย  โดยนักเรียนจะได้ทราบถึงประโยชน์ของไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และสามารถจัดกลุ่มของเครื่องใช้ไฟฟ้าตามประเภทและการใช้งานได้อย่างถูกวิธี  2. แหล่งกำเนิดไฟฟ้า  เด็กนักเรียนจะได้ทราบถึงแหล่งกำเนิดไฟฟ้าประเภทต่างๆ  ด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่จำลองจากของจริง  3.เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า  เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความประหยัด  4.ผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าเปลือง เพื่อให้เด็กนักเรียน เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า  และ5 ร่วมใจประหยัดไฟฟ้า  เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถเรียนรู้การประหยัดไฟฟ้า จากการทดลองปฏิบัติจริง เช่นการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจากหลอดตะเกียบเป็นหลอดLED ประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น

โดยนอกจากฐานความรู้ทั้ง 5 ฐานแล้ว ห้องเรียนแห่งนี้ ยังมีแผงสาธิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน  ชุดสาธิตการเปรียบเทียบเครื่องปรับอากาศ   การแสดงภาพตัดโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ ที่ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง พร้อมตัวอย่างถ่านหินลิกไนต์ ที่เป็นของจริง ให้เด็กได้ทดลอง เล่น และหยิบจับสัมผัสได้

กฟผ.  นั้นจัดตั้งโครงการห้องเรียนสีเขียวในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน  เป็นระยะเวลา 19 ปีแล้ว โดยมีห้องเรียนสีเขียว จำนวน มากกว่า 414 แห่ง และมีนักเรียนเข้ามาใช้ห้องเรียนที่จัดขึ้นมากกว่า 1 ล้านคน

และห้องเรียนสีเขียว ของโรงเรียนบรรจงรัตน์ จ.ลพบุรี ก็ถือเป็นหนึ่งตัวอย่าง ของดอกผลแห่งความทุ่มเท เอาจริงเอาจัง กับโครงการนี้ ที่สามารถนำไปเป็นต้นแบบ หรือขยายผลต่อยอด ไปสู่โรงเรียนอื่นๆ ได้

กลับสู่บทความทั้งหมด