บทความทั้งหมด

Date : 16 / 03 / 2018

 • Date : 16 / 03 / 2018
  NEDAให้กู้2,000ล้านบาทปรับปรุง R12เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน อุตฯ พลังงาน

  สำรวจ เส้นทาง R12  เชื่อมไทย -สปป.ลาว -เวียดนาม-จีนตอนใต้  ถนนการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และพลังงาน ทั้งโรงงานปูนซิเมนต์ของเอสซีจี  โรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 และกิจการขุดแร่โปแตสของออสเตรเลีย โดย สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (NEDA) เตรียมวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 2,000 ล้านบาท ให้สปป.ลาวใช้ในการปรับปรุงเส้นทางเพื่อให้มีความสะดวกต่อการขนส่งสินค้าระหว่าง 4 ประเทศ ให้มากขึ้น

  ช่วงระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (NEDA) นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจเส้นทางโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) นครพนม ประเทศไทย - ท่าแขก/นาเพ้า สปป.ลาว - จาลอ ฮานอย ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นประตูการค้าและการส่งออกสินค้าไปสู่จีนตอนใต้ ระยะทาง 147 กิโลเมตร  โดยผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center) มีโอกาสได้ร่วมทริปไปในครั้งนี้ด้วย

  ทั้งนี้ จากการสำรวจเส้นทาง R12 พบว่าบนถนนเส้นนี้เป็นถนนที่เชื่อมโยงการค้า การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม และพลังงาน โดยในส่วนของนักลงทุนไทย  คือเครือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิตปูนซิเมนต์แล้วในเมืองมะหาไซ แขวงคำม่วน สปป.ลาว เพื่อผลิตซีเมนต์เทาสำหรับขายใน สปป.ลาว และส่วนหนึ่งส่งกลับมาขายในประเทศไทย มีกำลังการผลิตรวม 1.8 ล้านตันต่อปี  ซึ่งเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้ 

  นอกจากนี้ แขวงคำม่วนยังให้สัมปทานในการขุดแร่โปแตสแก่บริษัทเอกชนของออสเตรเลีย รวมทั้งยังมีการลงทุนเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ “น้ำเทิน 2” ซึ่งมีกำลังการผลิต 1,000 เมกะวัตต์ต่อปี โดยมีสัญญาสัมปทานกับรัฐบาล สปป.ลาว เป็นเวลา 25 ปี เพื่อผลิตไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ของไทย

  ทั้งนี้ รัฐบาล สปป.ลาว นั้นมียุทธศาสตร์ด้านพลังงานโดยตั้งเป้าหมายที่จะเป็น “แบตเตอรี่ของเอเชีย” พร้อมกับส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้น  จึงมีความจำเป็นที่ต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการเปิดรับนักลงทุนให้เข้าไปลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน โดยที่ผ่านมาในส่วนของการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้า มีนักลงทุนไทยเข้าไปร่วมลงทุน ในหลายโครงการและส่งไฟฟ้ากลับมาขายให้กับประเทศไทย  โดยมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่ง รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในลาว ที่เพิ่มมากขึ้นจาก เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวที่ขยายตัวด้วย

  นายเพชรสมัย โชติวงศ์ หัวหน้าพนักงานต้อนรับ โรงแรมริเวอร์เรีย เมืองท่าแขก สปป.ลาว บอกกับผู้สื่อข่าวว่า สปป.ลาว มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากขึ้นต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นต่างชาติ คนไทย และคนลาว เพราะมีการเปิดแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติใหม่ๆ มากขึ้น ทำให้มีลูกค้าเข้าพักเต็มตลอดทั้งปี ส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าของโรงแรมเพิ่มขึ้น ส่วนการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนนั้น จากการสอบถามพบว่าอัตราค่าไฟฟ้าใน สปป.ลาว ใกล้เคียงกับประเทศไทย โดยมีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่หน่วยละ 3.76 บาท ส่วนไทยมีค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 3.59 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เช่น ครอบครัวของ “เพชรสมัย” ซึ่งมีสมาชิก 3 คน มีโทรทัศน์ 3 เครื่อง คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง พัดลมอีก 2 เครื่อง มีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าต่อเดือนประมาณ 71,000 กีบ หรือเป็นเงินไทยประมาณ 280 บาท แต่หากบ้านไหนมีเครื่องปรับอากาศด้วย ค่าไฟจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ 400 บาท

  พีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการปฎิบัติการ NEDA

   

  ในขณะที่การช่วยเหลือจากประเทศไทย ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน นั้น นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการปฎิบัติการ NEDA กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ขณะนี้ NEDA กำลังว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว พร้อมกับเสนอวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ให้แก่ สปป.ลาว เพื่อดำเนินการปรับปรุงเส้นทางถนนบางช่วงในลาว ซึ่งมีสภาพผิวทางชำรุด เสียหาย ไม่ได้มาตรฐาน เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้าเชื่อมต่อ 3 ประเทศ คาดว่าปี 2562 การศึกษาปรับปรุงสภาพถนนจะแล้วเสร็จ และก่อสร้างเสร็จในปี 2564  

  ทั้งนี้การปรับปรุงเส้นทาง R12 ให้เข้าสู่กรอบข้อตกลงการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน (Greater Mekong Sub-Region Cross -Border Transport Agreement: CBTA) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง และช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าจากการใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้าจากไทยวิ่งเข้าสู่เวียดนามได้โดยตรง

  มงคล ตันสุวรรณ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

   

  นายมงคล ตันสุวรรณ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กล่าวว่า ปัญหาถนนเส้นทาง R12 ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ผู้ประกอบการต้องเสียเวลาในการขนส่งและต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น เช่น R9 คือ มุกดาหาร - สปป.ลาว – เวียดนาม แทน  ซึ่งทำให้ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้น จึงอยากให้ NEDA เร่งรัดการปรับปรุงถนนให้เสร็จในปี 2562 แทนที่จะเป็นในปี 2564  เพราะปัญหาดังกล่าวนี้ทำให้ในปีงบประมาณ 2560 มูลค่าการค้าชายแดนลดเหลือ 80,000 ล้านบาท ลดลงต่อจากช่วงปี 2558-2559 ที่มีมูลค่าปีละกว่า 1 แสนล้านบาท

  วัชรินทร์ เจียวิริยะบุญญา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 

   

  นายวัชรินทร์ เจียวิริยะบุญญา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จังหวัดนครพนม มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าของภาคอีสานโดยผ่านเส้นทาง R12 เชื่อมต่อจากนครพนมไปถึงท่าเรือน้ำลึกหวุ่งอ่าง จังหวัดฮาติงห์ ประเทศเวียดนาม เพื่อส่งออกสินค้าไปยังตลาดจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ เพราะมีระยะทางเพียง 280 กิโลเมตร เมื่อเทียบกับการขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือแหลมฉบัง มีระยะทาง 760 กิโลเมตร ทำให้ผู้ประกอบการใน 19 จังหวัดภาคอีสาน มีต้นทุนการขนส่งสินค้าลดลงกว่าร้อยละ 40 ขณะที่เส้นทางเดินเรือจากท่าเรือหวุ่งอ่างไปตลาดจีนยังใกล้กว่าท่าเรือแหลมฉบัง โดยใช้เวลาขนส่งเพียง 1 วัน ต้นทุนการขนส่งสินค้าจากภาคอีสานไปท่าเรือหวุ่งอ่าง อยู่ที่ 15,000 - 20,000 บาทต่อตู้คอนเทนเนอร์ เมื่อเทียบกับการขนส่งสินค้าไปท่าเรือแหลมฉบัง มีต้นทุนถึง 30,000 บาทต่อตู้คอนเทนเนอร์ โดยจะเสนอให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ศึกษาแนวทางพัฒนาการขนส่งสินค้าในท่าเรือหวุ่งอ่าง รองรับการขนส่งสินค้าของภาคเอกชน

  นายวัชรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดฮาติงห์ มีศักยภาพมาก เพราะอยู่ระหว่างพัฒนานิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่จะมีการลงทุนไม่ต่ำกว่า 4 แสนล้านบาท ปัจจุบันมีกลุ่มทุนขนาดใหญ่ อาทิ บริษัท ฟอร์มูซ่ากรุ๊ป จำกัด เข้ามาลงทุนโรงงานถลุงเหล็ก กำลังผลิต 500 ล้านตัน รวมทั้งมีโรงไฟฟ้าถ่านหิน กำลังผลิต 1,400 เมกะวัตต์ และในอนาคตจะเพิ่มเป็น 1,600 เมกะวัตต์

   ในส่วนของโรงงานคำม่วนซีเมนต์ ซึ่งเป็นโรงงานปูนซิเมนต์แห่งแรกของเอสซีจี ใน สปป.ลาว นั้น  ผู้บริหารของโรงงาน ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า โรงงานดังกล่าว มีมูลค่าการลงทุน 1 หมื่นล้านบาท  สามารถรองรับความต้องการปูนซิเมนต์ในลาวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2560 มีกำลังการผลิตกว่า 1.8 ล้านตันต่อปี แบ่งเป็นร้อยละ 20 ใช้ในลาว และร้อยละ 80 ส่งมายังประเทศไทย โดยใช้เส้นทาง R12 ในการขนส่ง นอกจากนี้ยังใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนเหลือใช้ (Waste Heat Recovery Power Generation) ขนาด 9 เมกะวัตต์ ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ร้อยละ 25-30 นอกเหนือจากการซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว รวมการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 30 เมกะวัตต์ โดยปี 2560 สามารถขายปูนซิเมนต์ได้ 1 ล้านตัน 

  สำหรับความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ของ สปป.ลาว ในปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 3.0 ล้านตันต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณร้อยละ 2 และคาดว่าปี 2561 จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง หรือเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5-6 ต่อปี เนื่องจากมีโครงการเขื่อนที่ยังรอการก่อสร้าง

  ต้องติดตามกันต่อไปว่าหลังการปรับปรุงเส้นทางR12 เสร็จสิ้นตามแผน ภาพของการค้า การลงทุนทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคพลังงาน ตลอดแนวเส้นทาง ที่เชื่อมโยงระหว่าง4 ประเทศ ทั้งไทย สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ จะเปลี่ยนโฉมไปอย่างไร

Date : 15 / 03 / 2018

 • Date : 15 / 03 / 2018
  รมว.พลังงาน ปิ๊งไอเดีย เตรียมจัด “ตลาดนัดนักวิจัย”

   ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มอบ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และกรมพัฒนาพลังานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หารือเรื่อง “ตลาดนัดนักวิจัย” ร่วมกันเตรียมจัดไตรมาส 2 นี้ สร้างโอกาสให้นักธุรกิจจับคู่นักวิจัยต่อยอดผลงานสู่ตลาดพลังงานเชิงพาณิชย์ โดยกองทุน อนุรักษ์พลังงาน ได้สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาภาคเทคโนโลยีด้านพลังงานเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ปั้น ผลงานตามนโยบาย Energy 4.0 ชูผลงานโดดเด่น เช่น การสร้างเครื่องเผาขยะพลาสติกเปลี่ยนเป็นน้ำมันดีเซล แบบจำลองระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ และระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าในอาคาร

  โครงการ "วิจัยด้านพลังงาน” ปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงแค่เอกสารทางวิชาการอีกต่อไป แต่กำลังจะก้าวไปสู่การนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงเชิงพาณิชย์  ที่จะช่วยสร้างประโยชน์ต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจในยุค Energy 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่ต้องใช้นวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ตอบสนองต่อวิถีชีวิตที่ทันสมัยและการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

  ล่าสุดกระทรวงพลังงาน โดย ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ปิ๊งไอเดีย เตรียมจัด “ตลาดนัดนักวิจัย” เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยพลังงานได้พบปะกับกลุ่มผู้ประกอบการ สำหรับต่อยอดงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ไปศึกษาร่วมกัน และจัดหาพื้นที่จัดตลาดนักวิจัยต่อไป

  ดร.ศิริ กล่าวว่า กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ให้การสนับสนุนนักวิจัยคิดค้นนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ๆ มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2540 โดยกองทุนอนุรักษ์ฯ มีรายรับมาจากการเรียกเก็บเงินผู้ใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินและดีเซล 25 สตางค์ต่อลิตร  ทำให้มีเงินส่งเข้ากองทุนฯ ราวปีละ 8,000-9,000 ล้านบาท แต่ปัจจุบันได้ปรับลดการจัดเก็บเงินเหลือ 10 สตางค์ต่อลิตร ทำให้มีเงินส่งเข้ากองทุนฯ เพียง 3,500 ล้านบาทต่อปี แต่นับว่ายังเพียงพอที่จะสนับสนุนงานวิจัยได้ต่อไป

  ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า คาดว่าจะเปิดตลาดนัดนักวิจัยได้ประมาณไตรมาส 2 หรือไตรมาส 3 ของปี 2561 นี้ ซึ่งเชื่อว่าจะเกิดการนำผลงานวิจัยออกมาแสดงให้ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมกันพัฒนาต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ในอนาคตได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านพลังงานของประเทศเป็นอย่างมาก

  ซึ่งผลงานวิจัยล่าสุดที่ สนพ. ได้นำมาจัดแสดงในงาน “วิจัยพลังงานไทย เพื่อก้าวที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-15 มี.ค. 2561 ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกต กว่า 30 โครงการ จากทั้งหมด 200 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยภายใต้งบกองทุนอนุรักษ์ฯ เมื่อปี 2557-2558 หลายโครงการโดดเด่นและน่าสนใจเหมาะจะต่อยอดไปสู่การนำมาใช้จริงในสังคมไทย อาทิ งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการไฟจราจรบริเวณทางแยกแบบอัจฉริยะ และงานวิจัยที่ให้ความสำคัญกับระบบเซนเซอร์ที่สามารถบริหารจัดการพลังงานในบ้านผ่านมือถือได้

  อย่างไรก็ตาม แม้กองทุนอนุรักษ์ฯ ในส่วนของ สนพ. จะมีทุนสนับสนุนสำหรับการวิจัยปีละ 800 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน 500 ล้านบาท และโครงการด้านพลังงานทดแทน 300 ล้านบาท แต่มีโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาและให้การสนับสนุน ในแต่ละปีต่ำกว่าตามเป้าหมายวงเงินดังกล่าวมาก หรือผ่านการพิจารณาและสนับสนุนทุนกว่า 100 ล้านบาท เท่านั้น เนื่องจากข้อเสนอโครงการยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของกระทรวงพลังงาน เช่น ต้องทำให้ประเทศเกิดการอนุรักษ์พลังงาน มีการใช้พลังงานทดแทนที่มากขึ้น เทคโนโลยีที่นำมาใช้เป็นของคนไทยผลิตได้เอง และมีการพัฒนาพลังงานให้เกิดเสถียรภาพ เป็นต้น

  สำหรับตัวอย่างผลงานวิจัยในงาน “วิจัยพลังงานไทย เพื่อก้าวที่ยั่งยืน” ที่โดดเด่นและน่าสนใจ ได้แก่  “โครงการระบบจัดการเชื้อเพลิงขยะพลาสติกสำหรับใช้ในการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกครบวงจร” โดยนายชัยมงคล ทองนาค  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ร่วมคิดค้นโครงการ  อธิบายว่า ทีมงานได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์ฯ จำนวน 27 ล้านบาท ทำการวิจัยตั้งแต่ปี 2557 โดยสามารถคิดค้นเครื่องเผาเชื้อเพลิงขยะ(Refuse Derived Fuel หรือ RDF) จนได้น้ำมันออกมาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันดีเซล ซึ่งเตรียมต่อยอดนำน้ำมันดีเซลใช้ในภาคขนส่งและเครื่องยนต์เกษตรกรรมในอนาคต

  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีโรงแยกขยะ เพื่อนำพลาสติกมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ หรือ RDF อยู่แล้ว และเมื่อสร้างเครื่องเผา RDF ขึ้นมา ทำให้สามารถเปลี่ยน RDF เป็นน้ำมันดีเซลได้สำเร็จ ปัจจุบันเครื่องเผามีกำลังผลิตน้ำมันดีเซลอยู่ 1,000 ลิตรต่อวัน ใช้ RDF 3 ตันต่อวัน  โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมทดลองนำน้ำมันดีเซลไปใช้กับรถขนขยะในมหาวิทยาลัยฯ และต่อยอดไปสู่การใช้ในเครื่องยนต์การเกษตรต่อไป แต่ปัจจุบันต้นทุนน้ำมันดีเซลดังกล่าวยังแพงอยู่ประมาณ 18 บาทต่อลิตร ซึ่งต้องพัฒนาให้เกิดการแข่งขันได้ในอนาคตต่อไป

  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้ต่อยอดด้วยการจำหน่ายเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับหน่วยงานภาครัฐของ 2 พื้นที่ คือ อ.แม่สอด จ.ตาก และเกาะยาวน้อย จ.พังงา แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างเครื่องเผาดังกล่าว 

  นายชัยมงคล ทองนาค  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

   

  นอกจากนี้ยังมี “โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจรบนเส้นทางคมนาคมสายหลักเพื่อลดการใช้พลังงานในภาคขนส่ง” หรือ โครงการไฟสัญญาณจราจรอัจฉริยะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.รัฐพล ภู่บุบผาน้อย หัวหน้าโครงการดังกล่าว กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการเปิดสัญญาณไฟจราจรไม่สอดคล้องกับจำนวนรถที่ติดไฟแดงในแต่ละแยก เช่น การเปิดสัญญาไฟเขียวให้กับเส้นถนนที่ไม่มีรถสะสม ขณะที่อีกเส้นทางมีรถจำนวนมากแต่ต้องติดไฟแดงนาน เป็นต้น รวมถึงเมื่อหลุดจากแยกไฟแดงแรกได้ กลับต้องไปติดไฟแดงแยกถัดไป ทำให้การขับรถไม่ลื่นไหลต่อเนื่อง เป็นต้น

   

  ดังนั้น ทีมงานจึงได้คิดค้นแบบจำลองระบบจราจรอัจฉริยะขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์ฯประจำปี 2557 จำนวน 14.9 ล้านบาท ซึ่งทีมงานได้เก็บข้อมูลการจราจรบนถนนมิตรภาพ 42 แยกไฟแดง เส้นทางจังหวัดหนองคาย  อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา ปราจีนบุรี และชลบุรี  และทำแบบจำลองที่แสดงให้เห็นถึงวิธีที่ช่วยจัดระบบการเปิดสัญญาณไฟจราจรแบบอัจฉริยะ โดยระบบเซ็นเซอร์จะตรวจจับปริมาณรถที่สะสมบนทางแยก หากมีการสะสมของจำนวนรถมาก ระบบควบคุมสัญญาณไฟจะเปิดไฟเขียวให้ก่อน ซึ่งจะทำให้ปัญหารถติดน้อยลงและลดการสูญเสียพลังงานได้เฉลี่ย 2.9 ล้านลิตรต่อปี

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.รัฐพล ภู่บุบผาน้อย

   

  และโครงการสุดท้ายที่พลาดการติดตามไม่ได้เป็นเรื่องใกล้ตัว คือ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในอาคารสำนักงานและบ้านที่อาศัยด้วยระบบตรวจวัดการใช้ไฟฟ้าแบบออนไลน์และการควบคุมโหลดไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับทุนราว 11.9 ล้านบาท ช่วงปี2557 เพื่อวิจัย พัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร (Building Energy Management Systems : BEMS) และระบบบริหารจัดการพลังงานในบ้าน (Home Energy Management System : HEMS) จนประสบความสำเร็จ เช่น การทดลองนำระบบ BEMS ไปบริหารจัดการไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน สนพ. อาทิ การวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า การเก็บบันทึกข้อมูลการสื่อสารแบบไร้สายในการรับ ส่งข้อมูล การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน และรายงานผลแบบออนไลน์ ทำให้เกิดการประหยัดพลังงานได้ประมาณ 10%

  ดร.อนุชา พรมวังขวา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า ระบบดังกล่าวได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว และจะต่อยอดระบบเพื่อนำไปใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้พลังงานสูง คาดว่าช่วงเดือน พ.ค. 2561 นี้ จะเปิดให้ภาคเอกชนที่สนใจเจรจานำระบบไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อ

   

  นับเป็นโครงการวิจัยด้านพลังงานที่ตอบโจทย์โลกยุคดิจิตอลที่ต้องการความสะดวกสบายและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งยังมีผลงานวิจัยอีกจำนวนมากที่น่าสนใจ สามารถพัฒนานำออกมาใช้ได้จริง แต่ยังขาดการเชื่อมต่อกับผู้ที่สนใจที่พร้อมเข้ามาพัฒนาเชิงพาณิชย์ ดังนั้นตลาดนัดนักวิจัยถือเป็นช่องทางที่จะผลักดันงานวิจัยพลังงานต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศได้อย่างแท้จริงต่อไป

   

  ดร.อนุชา พรมวังขวา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Date : 14 / 03 / 2018

 • Date : 14 / 03 / 2018
  ประมูลเอราวัณ-บงกช โจทย์ท้าทายประเทศไทย

  คอลัมน์ รอบรู้ปิโตรเลียม 

  โดย Mr. Fact

   

  ระบบการบริหารจัดการรายได้และผลประโยชน์จากปิโตรเลียมทั่วโลก โดยทั่วไปมีใช้ กันอยู่ 3 ระบบ คือ ระบบสัมปทาน ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) และระบบสัญญาจ้างผลิต (SC) ซึ่งแต่ละประเทศจะเลือกใช้ระบบใด ก็จะพิจารณาจากความเหมาะสมกับโครงสร้างทางธรณีวิทยาของตัวเอง  โดยระบบสัญญาจ้างผลิตมักจะใช้กับประเทศที่มีปริมาณสำรองปิโตรเลียมจำนวนมาก มีแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมขนาดใหญ่ อย่างกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง  ส่วนประเทศที่มีปริมาณสำรองที่ลดหลั่นลงมา ก็เลือกใช้ทั้งระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตและระบบสัมปทาน  โดยประเทศที่เลือกใช้ระบบแบ่งปันผลิต อาทิ  อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา  ส่วนที่ใช้ระบบสัมปทาน ก็เช่น สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ ออสเตรเลีย และไทย

  เหตุผลที่ประเทศไทยเลือกใช้ระบบสัมปทาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ก็เพื่อต้องการที่จะจูงใจให้มีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย เพราะข้อดีของระบบสัมปทาน คือ รัฐไม่ต้องไปแบกรับความเสี่ยงในการลงทุน เนื่องจากไม่มีใครรู้ว่าลึกลงไปใต้ดินหลายกิโลเมตรนั้น จะมีปิโตรเลียมอยู่มากน้อยแค่ไหน โดยการสำรวจปิโตรเลียมนั้นเป็นที่รู้กันดีว่าต้องใช้เงินลงทุนสูง  ความเสี่ยงสูง แต่ถ้าโชคดี สำรวจเจอและผลิตขึ้นมาใช้ได้ ผลตอบแทนการลงทุนก็คุ้มที่จะเสี่ยง 

  ระบบสัมปทานปิโตรเลียมที่ไทยใช้มานั้น มีการพัฒนามาเรื่อยๆ จาก สัมปทานไทยแลนด์วัน มาเป็นไทยแลนด์ทู และไทยแลนด์ทรี ซึ่งคนในวงการปิโตรเลียมรู้กันดีว่า ถ้าเราไม่เลือกใช้ระบบสัมปทานไทยแลนด์วันในวันนั้น  อุตสาหกรรมปิโตรเลียมของไทย คงไม่พัฒนามาไกลจนถึงวันนี้

  ภายใต้ระบบสัมปทานไทยแลนด์วัน มีแหล่งปิโตรเลียมสำคัญสองแหล่งใหญ่ที่ผลิตก๊าซธรรมชาติในปริมาณ 2,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็น 75% ของก๊าซที่ผลิตได้ในอ่าวไทย นั่นคือ แหล่งเอราวัณ ซึ่งมีบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นผู้รับสัมปทาน มีอัตราการผลิตก๊าซฯตามสัญญาอยู่ประมาณ 1,240 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และ แหล่งบงกช มีบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นผู้รับสัมปทาน มีอัตราการผลิตก๊าซฯ ตามสัญญาอยู่ประมาณ 870 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยทั้งสองแหล่งจะสิ้นสุดอายุสัมปทานในปี 2565-2566

  ในสากล แหล่งสัมปทานปิโตรเลียมที่หมดอายุ แต่ยังมีปริมาณสำรองปิโตรเลียมเหลืออยู่  ส่วนใหญ่รัฐบาลประเทศเหล่านั้นจะเลือกใช้การต่ออายุสัมปทานให้กับผู้รับสัมปทานรายเดิมผลิตต่อไป จนกระทั่งปิโตรเลียมในแหล่งนั้นหมดลง  แต่กรณีของประเทศไทย นั้น มีการต่ออายุสัญญาสัมปทานไปแล้ว 1 ครั้งเป็นระยะเวลา 10 ปี และกฎหมายปิโตรเลียมไม่เปิดช่องให้ดำเนินการต่ออายุสัมปทานให้กับผู้รับสัมปทานรายเดิมได้อีก ดังนั้น หลังสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทานในปี 2565-2566 รัฐจะต้องหาวิธีที่จะบริหารจัดการปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์

  ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมเอราวัณ และบงกช เป็นที่ถกเถียงกันมากในสังคม โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเห็นว่ารัฐควรจะเลือกใช้ระบบสัมปทานแบบเดิมต่อไป ในขณะที่กลุ่มที่คัดค้าน เห็นว่า รัฐควรจะใช้ระบบอื่นๆ เช่น ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตและสัญญาจ้างผลิต ที่เชื่อว่าน่าจะทำให้รัฐได้รับผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้นจากเดิม จนนำไปสู่การปรับแก้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการระบุระบบการบริหารจัดการแบบแบ่งปันผลผลิตและระบบจ้างผลิตไว้ใน พ.ร.บ.ฯ ใหม่นี้

   

  ล่าสุด ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2561  ได้รับทราบในหลักการ การบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติที่สัมปทานจะสิ้นอายุ ในปี พ.ศ. 2565-2666  ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ  โดยจะใช้การประมูลภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต แทนระบบสัมปทานเดิม โดยในแหล่งเอราวัณ ผู้เข้าประมูลจะต้องเสนอปริมาณการผลิตขั้นต่ำที่ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี ส่วนแหล่งบงกช ต้องเสนอปริมาณการผลิตขั้นต่ำที่ 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี

  ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าร่วมประมูลเสนอสัดส่วนการแบ่งกำไรให้แก่รัฐ ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่า 50% และให้ผู้เข้าร่วมประมูลเสนอราคาก๊าซธรรมชาติ โดยอ้างอิงราคาก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในปัจจุบัน ตามสูตรราคาที่จะกำหนดในเอกสารเงื่อนไขการประมูล

  แนวทางที่รัฐบาลเลือกเดินครั้งนี้ ถือเป็นความท้าทายอย่างมาก เพราะไม่เคยมีประเทศไหนในโลก ที่มีการเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการจากระบบเดิม แถมยังเลือกใช้วิธีการประมูลแข่งขัน แทนการเจรจากับบริษัทผู้รับสัญญาเดิม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  โดยคาดว่าทีโออาร์สำหรับการประมูล จะออกประกาศได้ในช่วงปลายเดือน เม.ย. ถึงต้นเดือน พ.ค. 2561 นี้ และจะรู้ผลผู้ชนะภายในสิ้นปี 2561 ก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญากันในปี 2562

  อย่างไรก็ตาม แนวทางที่รัฐบาลและกระทรวงพลังงานเลือก ก็ยังไม่เป็นที่พอใจกลุ่มคัดค้าน ที่อยากจะเห็นรัฐบาลจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ (National Oil Company : NOC) ขึ้นมาบริหารจัดการผลประโยชน์ปิโตรเลียมส่วนนี้ แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และต้องการจะให้เลือกใช้ระบบสัญญาจ้างผลิต เพราะพวกเขาเชื่อว่า ยังมีปริมาณสำรองปิโตรเลียมเหลืออยู่ให้บริหารจัดการอีกจำนวนมาก

  มองในภาพรวมของประเทศ ประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือการผลิตก๊าซฯ ที่ต่อเนื่อง เพราะถ้าการผลิตหยุดชะงัก เราจะต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากต่างประเทศเข้ามาทดแทนจำนวนมาก และรัฐจะขาดรายได้จากค่าภาคหลวงและภาษีปิโตรเลียม อีกทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งโรงแยกก๊าซฯ และโรงงานปิโตรเคมีที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเป็นวัตถุดิบ จะได้รับผลกระทบ  ซึ่งล้วนเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีความจำเป็นต่อวิถีชีวิตประจำวันของคนเราตั้งแต่สบู่ ผงซักฟอก ครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆไปจนถึงเป็นวัตถุดิบป้อนให้กับภาคอุตสาหกรรม เช่น เม็ดพลาสติก เส้นใยสังเคราะห์ บรรจุภัณฑ์พลาสติก ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์การเกษตร และอุปกรณ์ก่อสร้าง

  ดังนั้น หลักการสำคัญที่ระบุไว้ในทีโออาร์ จึงให้ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องเสนอปริมาณขั้นต่ำรวมทั้งสองแหล่งไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน แม้จะต่ำกว่าปริมาณการผลิตเดิมที่ทำได้ 2,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน แต่ก็ถือว่าลดลงไม่มากนัก  ในขณะเดียวกัน การกำหนดให้ผู้รับสัญญาเสนอราคาขายก๊าซที่ไม่แพงไปกว่าสูตรราคาเดิม ยังเป็นการช่วยลดผลกระทบเรื่องค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนด้วย แต่ที่น่าห่วงก็คือ เงื่อนไขการประมูลแบบนี้ จะยังจูงใจให้เอกชนเข้ามาประมูลแข่งขันกันอยู่หรือไม่?

  มาถึงจุดนี้ เชื่อว่ารัฐบาลที่นำโดยพลเอกประยุทธ์ คงจะกดปุ่มเดินหน้าเปิดประมูลเอราวัณ บงกช ไปตามแผน เพราะถ้ามีเหตุขัดข้องอะไรที่ทำให้การประมูลครั้งนี้ล่าช้า จนพ้นจากมือรัฐบาลชุดนี้ ไป จะไม่มีใครที่ได้ประโยชน์จากเกมนี้ ทั้งบริษัทสำรวจผลิตปิโตรเลียมที่จะเข้าประมูล  ภาครัฐ และประชาชน ถ้าจะมีก็อาจจะเป็นบริษัทผู้ค้าก๊าซแอลเอ็นจีเท่านั้น และนั่นคงไม่ใช่สิ่งที่ภาครัฐ ในฐานะที่เป็นผู้รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ อยากจะเห็น

Date : 09 / 03 / 2018

 • Date : 09 / 03 / 2018
  นิด้า เผยเอกสารวิจัย “เจาะลึก แปรรูป ปตท.” ชวนหาคำตอบประเด็นที่สังคมขัดแย้งมากว่าทศวรรษ

  สถาบัน ฯ นิด้า เผยเอกสารวิจัยชิ้นสำคัญ  “เจาะลึก แปรรูป ปตท.” โดย รวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆ จากคดีที่มีการฟ้องร้อง  และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นำมาสรุปรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และเปรียบเทียบตามหลักวิชาการที่ถูกต้องและเป็นกลาง หวังงานวิจัยทางวิชาการชิ้นแรกของกรณีนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และให้คำตอบแก่สังคมที่มีความขัดแย้งทางความคิดในประเด็นการแปรรูป ปตท. มายาวนานตลอด16 ปีที่ผ่านมา

  เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Consulting Center) ได้จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ "เจาะลึก แปรรูป ปตท." โดยในงานดังกล่าว ได้มีการเผยแพร่เอกสารวิจัยที่จัดพิมพ์ในรูปหนังสือ เรื่อง “เจาะลึก แปรรูป ปตท.” ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สอาดโฉม คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้จัดทำ และรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมอยู่ในคณะนักวิจัย ซึ่งนักวิจัยทุกท่านในโครงการนี้ ได้ร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน เข้าร่วมงาน โดยได้เผยแพร่การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวผ่านการ Facebook Live ผ่าน Facebook เพจ  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วย

  ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  กล่าวแก่ผู้เข้าร่วมงานว่า เหตุที่สนใจทำการวิจัยในประเด็นการแปรรูป ปตท. นี้ เนื่องจากเห็นว่าสังคมมีความขัดแย้งทางความคิดในประเด็นที่ว่า การแปรรูป ปตท. ถูกต้องหรือไม่ มานานกว่าทศวรรษ นับแต่การแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) เป็น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่เสร็จสิ้นในปี 2544 โดยตลอดเวลามีการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลในเรื่องดังกล่าวออกมา แต่ยังไม่พบว่าเคยมีนักวิชาการนำกรณีดังกล่าวมาศึกษาวิจัยอย่างจริงจังตามหลักวิชาการ   

  “เห็นว่าเรื่องนี้เป็น issue (ประเด็น) ที่คาราคาซังมา 16 ปี แต่ไม่เห็นมีนักวิชาการนำเอาข้อเท็จจริงมารวบรวมและสรุป และศึกษาตามหลักวิชาการอย่างชัดเจนแต่อย่างใด มีแต่เป็นข่าวในสื่อต่างๆ จึงเกิดความสนใจ และปรึกษาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆ และเชิญชวนมาร่วมในการวิจัย โดยยึดหลักทำด้วยความเป็นกลาง และให้ผู้อ่านตัดสินใจเองว่าจะเชื่อทางไหน จากข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่งานวิจัยนำมารวบรวมไว้” ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กล่าวแก่ผู้ร่วมกิจกรรม

   

  ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สอาดโฉม ขอบคุณภาพจาก http://consult.nida.ac.th/news

   

  ทั้งนี้ ในเอกสารวิจัยดังกล่าว ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการแปรรูป ปตท. โดยแบ่งเป็นบทต่างๆ ได้แก่

  1. ทำไมต้องแปลงสภาพและแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ซึ่งจะกล่าวถึงประโยชน์ของการแปลงสภาพและแปรรูป  ปตท. รวมถึงประเด็นที่เป็นข้อสงสัยว่าการแปลงสภาพและแปรรูป ปตท. ทำไปเพื่อกลุ่มผลประโยชน์ใดหรือไม่

  2. ความมั่นคงทางพลังงาน ที่กล่าวถึงประเด็นต่างๆ อาทิ ความมั่นคงทางพลังงานคืออะไร ความเสี่ยงจากการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ โครงสร้างราคาพลังงานของไทย และบทสรุปเรื่องประเทศไทยกับความมั่นคงทางพลังงาน

  3. การดำเนินการแปรรูปถูกต้องหรือไม่ ซึ่งกล่าวถึงประเด็นข้อกฎหมาย และคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมณูญและศาลปกครองสูงสุดในคดีที่เกี่ยวข้อง

  4. การกระจายหุ้นของ ปตท. ไม่เป็นธรรมจริงหรือ ซึ่งกล่าวถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งการเดินหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ การจัดสรรหุ้นและกำหนดราคาเสนอขาย รายชื่อผู้ได้รับจัดสรร IPO ราคา IPO ถูกหรือแพง ทำไมนักการเมืองจึงได้หุ้น ปตท. จำนวนมาก ทำไมต้องให้สิทธิซื้อหุ้นกับผู้มีอุปการคุณ และทำไมพนักงาน ปตท. จึงซื้อหุ้นได้ในราคาถูก

  5. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เติบโตมาจากอะไร ที่กล่าวถึงผลการดำเนินการภายหลังแปรรูป การดำเนินการกว่า 15 ปี ในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และมีการระดมทุนเพิ่มเติมหรือไม่

  6. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นของใคร โดยจะย้อนกลับไปดูผู้ถือหุ้นหลังแปรรูป แปรรูปบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แล้วได้อะไร ? ทวงคืนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อย่างไร และทวงคืนไปให้ใคร

  7. ผูกขาดจริงหรือ โดยมีประเด็นที่กล่าวถึง อาทิ โครงสร้างรายได้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทำไมต้องถือหุ้นโรงกลั่นน้ำมันจำนวนมาก  ทำไมถึงไม่มีการตั้งโรงกลั่นใหม่เพื่อแข่งขันกับ ปตท.  และปตท. ผูกขาดธุรกิจสถานีบริการน้ำมันจริงหรือไม่ ทำไมไม่มีคู่แข่งขันอื่นในธุรกิจก๊าซ  ปตท. ใช้ความเป็นผู้ผลิตรายใหญ่เอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ ปตท. มีกำไรมากเกินปกติหรือไม่ และปตท. ทำผิดในการคืนท่อก๊าซฯ ตามคำสั่งศาลปกครอง หรือไม่ รวมถึงประเด็นประเทศไทยกับบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ

  8. ท่อก๊าซเป็นของใคร กล่าวถึง ข้อพิพาทเรื่องท่อก๊าซ คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550 ของศาลปกครองสูงสุด ลำดับเหตุการณ์การคืนท่อก๊าซ และประเด็นเกี่ยวกับ สตง.

  9. การแปรรูปบรรลุเป้าหมายเพื่อประเทศชาติและประชาชนจริงหรือ โดยพิจารณาในประเด็น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางพลังงานของไทยหรือไม่ หากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไม่ได้แปลงสภาพและแปรรูป   ความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน เปรียบเทียบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับรัฐวิสาหกิจที่แปลงสภาพแล้วแต่ยังไม่ได้แปรรูป และเปรียบเทียบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับรัฐวิสาหกิจที่แปลงสภาพและแปรรูปแล้ว  รวมถึงกล่าวในประเด็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  เอกสารวิจัยที่แจกจ่ายให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม ขอบคุณภาพจาก http://consult.nida.ac.th/news

   

  ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยยังได้รวบรวมข้อมูลผลประกอบการของ ปตท. ก่อนและหลังการแปรรูป เพื่อวิจัยเปรียบเทียบว่าการแปรรูป  ปตท. นั้น บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ และภายหลังการแปรรูป ปตท.มีการดำเนินงานที่แตกต่างไปจากก่อนแปรรูป หรือไม่ และศึกษาว่าการดำเนินงานหลังจากการแปรรูป จวบจนถึงปัจจุบันสะท้อนว่าผู้บริหารได้คำนึงถึงผลประโยชน์ทั้งของผู้ ถือหุ้นและประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร

  อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ระบุว่า แต่หากมองในแง่โครงสร้างทางเงินทุน พบว่าถ้าวันนั้นไม่ได้มีการแปรรูปเพื่อระดมทุนมาชำระหนี้ การดำเนินการคงจะไปรอดยาก นอกจากนั้น เมื่อเปรียบเทียบ ก่อนแปรสภาพ จนถึงปัจจุบัน สินทรัพย์ของ ปตท. เพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจอื่นที่ไม่ได้แปรรูป ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างในเรื่องข้อจำกัดของรัฐวิสาหกิจที่ทำให้ไม่มีความคล่องตัว ไม่มีความสามารถในการระดมทุน ทำให้ไม่สามารถขยายกิจการ และสร้างความมั่นคงในด้านต่างๆ ของประเทศได้อย่างเต็มที่

  อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่วิจัย พบว่าที่กิจการของ ปตท. เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ ไม่ใช่การขายหุ้นเพียงอย่างเดียวหรือการระดมทุนเพียงอย่างเดียว แต่กิจการต้องมีการวางแผนและผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์  ทั้งความสามารถในการระดมทุนและสามารถขยายกิจการได้ รวมถึงมีความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมนั้นๆ ความสามารถกำหนดกลยุทธ์ที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคตได้  ซึ่งจะทำให้มีความสามารถในการทำกำไร จึงจะสามารถอยู่รอดได้

  “บทที่ 9 ย้อนไปตั้งคำถามว่า ถ้า ปตท. ไม่ได้แปลงสภาพและไม่ได้แปรรูป วันนี้ หน้าตา ปตท. จะเป็นอย่างไร โครงสร้างพลังงานของประเทศไทย และความมั่นคงทางพลังงานของไทยจะเป็นอย่างไร ซึ่งบทสรุปนี้ ผู้อ่านต้องตอบเอง” ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กล่าว.

  ทั้งนี้ เอกสารวิจัย “เจาะลึกแปรรูป ปตท.” โดยศูนย์บริการวิชาการ สถาบันฯ นิด้า สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์นี้ http://library1.nida.ac.th/Catbook1/nidabk1/b198903.pdf