กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

เปิดใจสุนชัยหลังขึ้นรับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านพลังงานของอาเซียน

เปิดใจ"สุนชัย" อดีตผู้ว่า กฟผ.หลังขึ้นรับ รางวัลบุคคลดีเด่นด้านพลังงานของอาเซียน ประจำปี 2559  ระบุภูมิใจมีส่วนร่วมพัฒนาไฟฟ้าอาเซียน หวัง 10 ประเทศสมาชิกร่วมเชื่อมโยงไฟฟ้าในอนาคต เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไปด้วยกัน 

เมื่อค่ำวันที่22 ก.ย.2559 ที่กรุงเนปยีดอ ประเทศเมียนมา  มีการประกาศผลรางวัล ASEAN Energy Awards 2016 รางวัลเกียรติยศด้านพลังงานระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อเชิดชูเกียรติและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มผู้ประกอบการของประเทศสมาชิก

 โดยปีนี้ตัวแทนผู้เข้าประกวดจากประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลมาครองได้สูงสุดถึง 16 รางวัล จากทั้งหมด 47 รางวัล สูงสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน  นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลในประเภทบุคคลพลังงานดีเด่นให้กับผู้ที่มีบทบาทสำคัญด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน โดยบุคคลากรจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ได้แก่ นายชวลิต พิชาลัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน นายสุริยันต์ อภิรักษ์สัตยากุล รองอธิบดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นางอัมราพร อัชวังกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ อดีตผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โดย นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ อดีตผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดใจกับผู้สื่อข่าวEnergy News Center ภายหลังขึ้นรับรางวัล ASEAN Energy Award 2016 ด้านบุคคลพลังงานดีเด่นสำหรับผู้ที่มีบทบาทสำคัญด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียนว่า  รู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลดังกล่าว เพราะเป็นรางวัลที่มอบให้บุคคลที่ได้อุทิศตนร่วมพัฒนาพลังงานอาเซียนมาโดยตลอด 

ทั้งนี้ที่ผ่านมาตัวเขามีบทบาทในการร่วมผลักดันการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าระหว่างอาเซียน ผ่านการประชุมความร่วมมือพลังงานไฟฟ้าอาเซียน The Head of ASEAN Power Utilities/Authorities Council หรือ HAPUA Council  และยังมีส่วนร่วมพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า การประหยัดพลังงาน และพลังงานทดแทนในอาเซียน ทำให้ปัจจุบันอาเซียนเกิดความก้าวหน้าด้านพลังงานไฟฟ้าอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง 

“สิ่งที่อยากเห็นในอนาคตคือการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าระหว่างอาเซียนให้มากขึ้น แต่จะให้ครอบคลุมทั้ง 10 ประเทศได้นั้นคงจะต้องดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป อีกทั้งยังต้องการเห็นอาเซียนร่วมมือกันต่อไปในเรื่องการพึ่งพาพลังงานระหว่างกัน เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนต่างมีแหล่งกำเนิดพลังงานที่แตกต่างกันไป จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศสมาชิกจะได้ใช้พลังงานร่วมกัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและนำมาซึ่งความเจริญทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน “นายสุนชัย กล่าว 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด