กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นของปตท.ได้รับรางวัลPM Export Award ปี2559

ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น ของปตท.ได้รางวัล   ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) ประเภทบริษัทขนาดใหญ่PM Export Award ประจำปี2559

เมื่อเร็วๆนี้นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี2559 โดยมี นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทน ปตท. รับมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) ประเภทบริษัทขนาดใหญ่ ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการในการนำความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม มาพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลจนสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน

รัฐบาลได้กำหนดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล PM Export Award มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 25 ซึ่งรางวัลที่ ปตท. ได้รับมาจากความมุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการจนเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด