กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมรมดำน้ำ ปตท.สผ. จัดกิจกรรมร่วมอนุรักษ์ทะเลชุมพร

  • Date : 16/10/2015, 10:51.

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยชมรมดำน้ำ ร่วมกับส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 และบริษัท ชาวเกาะ ไดฟ์วิ่ง จำกัด จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทะเลชุมพร โดยการปล่อยหอยมือเสือที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยง เพื่อเพิ่มปริมาณหอยมือเสือในทะเลซึ่งช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล รวมทั้งเปลี่ยนทุ่นจอดเรือและเชือกบริเวณเรือหลวงปราบ เกาะง่ามน้อย จังหวัดชุมพร เพื่อช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด