กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กฟผ.คว้า2รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น SOE Award ประจำปี 2559

กฟผ.คว้า2รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น SOE Award ประจำปี 2559  ทั้งรางวัลด้านการบริหารจัดการองค์กรดีเด่นและรางวัลนวัตกรรมดีเด่นจากผลงานระบบสั่งการโรงไฟฟ้าอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดงานประกาศผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น หรือ SOE Award ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด ประชารัฐวิสาหกิจ ผนึกพลัง สร้างไทยยั่งยืน โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานพร้อมทั้งมอบรางวัลและนโยบายให้แก่รัฐวิสาหกิจ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เอ 2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

สำหรับผลการประกาศรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2559 ผลปรากฏว่า กฟผ. ได้รับรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น และ รางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากผลงาน ระบบสั่งการโรงไฟฟ้าอัจฉริยะ (Intelligent Generation Controller) ทั้งนี้ เมื่อปี 2558 กฟผ. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 1 รางวัล ในประเภทนวัตกรรมดีเด่น จากผลงาน เครื่องปรับแนวสายพานส่งถ่านลิกไนต์ เหมืองแม่เมาะ โดยนายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. ขึ้นรับมอบรางวัลจากนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ในปี 2558 กฟผ. ก็ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 1 รางวัล ในประเภทนวัตกรรมดีเด่น จากผลงาน เครื่องปรับแนวสายพานส่งถ่านลิกไนต์ เหมืองแม่เมาะ ซึ่งรางวัลเหล่านี้เป็นเครื่องการันตีถึงความมุ่งมั่นของ กฟผ. และจะเป็นรางวัลที่เป็นกำลังใจสำคัญของ กฟผ. ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยต่อไป

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด