กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ปตท.สผ.และบ้านปูติดอันดับDJSIต่อเนื่องเป็นปีที่3

  • Date : 09/09/2016, 16:11.

ปตท.สผ.และบ้านปู ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซ ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร (Oil and Gas Upstream & Integrated Industry) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และจากการประกาศรายชื่อสมาชิกครั้งล่าสุดในปี 2559 ปตท.สผ. โดยได้รับคะแนนประเมินสูงสุด (Industry Leader) เป็นปีแรกของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกในธุรกิจประเภทเดียวกัน สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจในฐานะ “องค์กรแห่งความยั่งยืน”

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. กล่าวว่า “ปตท.สผ. ภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ระดับโลกเป็นปีที่สามติดต่อกัน ซึ่งนับเป็นความสำเร็จอีกก้าวที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรและพนักงานทุกคน ที่ได้ดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์เพื่อการเป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในเอเชียที่ขับเคลื่อนด้วยผลการดำเนินงานที่สามารถแข่งขันได้ เทคโนโลยีและหัวใจสีเขียว เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจ และการสร้างคุณค่าร่วมแก่สังคมอย่างยั่งยืน”

ในขณะที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)  หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชีย ก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ในกลุ่มธุรกิจพลังงาน เช่นเดียวกัน โดยนับเป็นปีที่ 3 ที่บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือก และได้รับคะแนนจากการประเมินสูงสุดในกลุ่มพลังงานถ่านหินและพลังงานเพื่อการใช้งานอีกด้วย

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ รางวัลเหล่านี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของบ้านปูฯ ในการสานต่อแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนอย่างแท้จริง”

 รายงานของ DJSI ระบุว่า บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกโดยประเมินจากความโดดเด่นของบริษัทฯ ในการผลักดันธุรกิจพลังงาน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค 

 “การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในความหมายของบ้านปูฯ คือ การดำรงอยู่ในระยะยาว โดยมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจหลักของเรา ทั้งในเรื่องผลประกอบการทางธุรกิจ การพัฒนาบุคลากร และวัฒนธรรมภายในองค์กร ซึ่งยังคงเน้นการบ่มเพาะปรัชญาการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสร้าง ความเป็นมืออาชีพ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ทำงานที่แตกต่างกัน ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก ความยืดหยุ่นในการทำงาน และความคล่องตัวในการทำงานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บ้านปูฯ ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้” นางสมฤดี กล่าว 

สำหรับ กลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) เป็นมาตรฐานการวัดความยั่งยืนของธุรกิจรายแรกของโลกซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยความร่วมมือระหว่าง RobecoSAM และ กลุ่มดัชนีเอสแอนด์พี ดาวโจนส์ ในการประเมินนั้น จะมีการผลการดำเนินงานของหุ้นจากบริษัทชั้นนำกว่า2,500บริษัททั่วโลก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ DJSI เป็นดัชนีหลักซึ่งกองทุนที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนจะอ้างอิงถึงเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุนและยังสามารถใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางที่ดีให้กับบริษัทอื่นๆ ต่อไป

 

 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด