กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

"เทวินทร์" "สรัญ" รับรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี

  • Date : 20/10/2015, 20:38.

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฯพณฯพลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2015 ภาคธุรกิจพลังงานและ สาธารณูปโภค” แก่ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และผู้บริหารในกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) และ บริษัท พีทีที แท้งค์ เทอร์มินัล จำกัด
รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการ ดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อ สังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด