กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กฟผ.เปิดประชุมผู้นำไฟฟ้านานาชาติ AESIEAP

  • Date : 26/10/2015, 9:13.

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์​ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วมเปิดการประชุมผู้นำกิจการไฟฟ้า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตะวันตก ประจำปี 2558 (AESIEAP CEO Conference 2015) ภายใต้หัวข้อ การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพล้งงาน : ทางเลือกและความท้าทายของการผลิตไฟฟ้า โดย กฟผ.เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค. 2558 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จ.เชียงใหม่ และ กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
ทั้งนี้การประชุม AESIEAP ดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นเวทีให้ผู้บริหารกิจการไฟฟ้าของชาติสมาชิกเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตะวันตก ได้หารือถือความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาคอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์รวมถึงเทคโนโลยีระหว่างองค์การที่รับผิดชอบด้านการผลิต จัดส่งและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของแต่ละประเทศสมาชิก รวมทั้งเพื่อศึกษาปัญหาในระดับภูมิภาค และวิธีแก้ไขซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด