กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

คนพลังงานตั้งปณิธานทำดี เพื่อแม่ของแผ่นดิน

คนพลังงานตั้งปณิธาน เขียนข้อความถึงแม่ของแผ่นดินเนื่องในวันแม่ 12สิงหาคม

กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพิธีเปิดนิทรรศการ “84พรรษา ด้วยใจรักและภักดี” โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ บริเวณ Lobby อาคารซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน

ภายในงานดังกล่าวมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้ลงนามถวายพระพร และเขียนข้อความ ที่เขียนแสดงถึงปณิธานและความมุ่งมั่นของตน ในโอกาสวันแม่ 12 สิงหาคม ซึ่งถูกนำมาแสดงในงานนี้ด้วย ที่น่าสนใจอาทิ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เขียนข้อความไว้ว่า “เราจะมุ่งมั่นตั้งใจและพัฒนาการทำงานให้ดีที่สุดเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและเพื่อประชาชน"

พลเอก ธนา วิทยวิโรจน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เขียนข้อความไว้ว่า “ข้าพเจ้าจะทำงานด้วยความสุจริต รักษาเกียรติ และศักดิ์ศรี ต่อไปจนกว่าจะหมดภาระ”

พลเอก ณัฐพล กนกโชติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน  เขียนข้อความไว้ว่า” ทำดีด้วยใจไม่ใช่ทำเพื่อให้ใครยกย่อง “

พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เขียนข้อความไว้ว่า “เพราะรักแม่ จึงขอทำความดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน “

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เขียนข้อความไว้ว่า “ข้าพเจ้าจะเป็นข้าราชการที่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ

นายชวลิต พิชาลัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน เขียนข้อความไว้ว่า “จัดหาพลังงานเพื่อประชาชน ใช้อย่างพอเพียงและยั่งยืน

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เขียนข้อความไว้ว่า “จะเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อถวายแด่แม่ของแผ่นดิน”

และนายยงยุทธ จันทรโรทัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เขียนข้อความไว้ว่า “ขออำนาจพระรัตนตรัย ขอพระองค์ราชินีทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ” 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด