กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

สนพ.ชวนร่วมสัมมนายานยนต์ไฟฟ้า19ส.ค.นี้

  • Date : 07/08/2016, 14:59.

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานร่วมกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เชิญชวนภาคเอกชนที่สนใจร่วมสัมมนายานยนต์ไฟฟ้า ในส่วนโครงการ สนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า(Charging Station) 19 ส.ค.2559 นี้

งานสัมมนายานยนต์ไฟฟ้า จัดขึ้นเวลา09.00-12.00 น.ที่ ห้องประชุม9 ชั้น15 อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์  โดยมีดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) บรรยายพิเศษเรื่องนโยบายส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย  และผศ.ดร.อมรรัตน์ แก้วประดับ หัวหน้าโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า(Charging Station)จะบรรยายแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ   โดยเอกชนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชวิศา  วิชัยลักษณ์  ที่หมายเลข 024709273 หรือ 087-977-0707

 อีเมล[email protected]

 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด