กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

สนพ. รณรงค์เปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าบนเกาะสมุย

สนพ. จับมือ 5 ผู้ประกอบการบนเกาะสมุย จัดกิจกรรม “สัปดาห์เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์ เกาะสมุย” รณรงค์ให้ปรับเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานเปิดงาน “สัปดาห์เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์ ณ เกาะสมุย” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2559 กล่าวว่า เกาะสมุยได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นต้นแบบในการประหยัดพลังงาน เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูง โดย สนพ. ได้ร่วมกับเทศบาลนครเกาะสมุย และผู้ประกอบการห้างร้าน 5 แห่งบนเกาะสมุย ได้แก่ โฮมโปร  เทสโก้ โลตัส  พาวเวอร์บาย  บิ๊กซี และสยามแมคโคร จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและผลักดันให้ประชาชนและผู้ประกอบการบนเกาะสมุย ปรับเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง โดยเริ่มจากการเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟ LED และ เครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (SEER)  ซึ่งจะช่วยลดปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศได้

ในงานดังกล่าว ยังมีการจัดบรรยายให้ความรู้ในการประหยัดพลังงานด้วยการสะสม Energy Points เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์ด้านอนุรักษ์พลังงาน ซึ่ง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของ สนพ. และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม โดยสนับสนุนเงินลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงานทันทีในอัตรา 30% ของงบประมาณ แต่ไม่เกิน 300,000 บาทต่อแห่ง

ทั้งนี้ กิจกรรมรณรงค์เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงบนเกาะสมุยดังกล่าว เป็นการดำเนินการภายใต้ โครงการรวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์ ซึ่ง สนพ. เร่งสานต่อโครงการในปีนี้เป็นปีที่ 2 หลังจากการดำเนินโครงการในปีที่ 1 ที่ผ่านมา ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชน

“ผลการศึกษาสำรวจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สำหรับการดำเนินการโครงการในปีแรก) พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความตื่นตัว และต้องการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 กว่าร้อยละ 90 และรับรู้ถึงประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน รวมถึงค่าไฟที่ลดลงเมื่อเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ดังกล่าว โดยพบว่า หลอดไฟแอลอีดีมียอดจำหน่ายสูงขึ้นในปีที่ผ่านมาไม่น้อยว่าร้อยละ 20 – 30 อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ที่มีความลังเลไม่กล้าตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงเพื่อปรับเปลี่ยน เนื่องจากกังวลเรื่องราคา หรือรอจังหวะในการตัดสินเปลี่ยน ดังนั้น สนพ. จึงเร่งสานต่อโครงการในปีที่ 2 ด้วยการส่งเสริมตลาดกับ 10 ผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศ เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมาใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์ 5 เพิ่มขึ้น และตัดสินใจในการซื้อหาง่ายขึ้น,” ดร. ทวารัฐกล่าว

ในขณะเดียวกัน สนพ. ยังได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการ หอการค้าจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ช่วยกันลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงปิดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซในพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย-มาเลเซีย หรือแหล่ง JDA-A18 ที่กำหนดจะปิดซ่อมบำรุงระหว่างวันที่ 20 - 31 สิงหาคม 2559 เป็นระยะเวลา 12 วัน ซึ่งส่งผลให้ปริมาณก๊าซธรรมชาติในระบบขาดหายไปประมาณ 420 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคใต้ยังสูงกว่ากำลังการผลิตที่มีอยู่ โดยดำเนินการตามแนวทาง 4 ป. คือ 1. ปิดไฟดวงที่ไม่ได้ใช้ 2. ปรับแอร์ที่ 26 องศา และปรับ Cool Mode เป็น Fan Mode 3. ปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน และ 4. เปลี่ยนมาเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์ 5 โดยเริ่มจากการเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟ LED และ เครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (SEER) 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด