กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

พลังงานอัดงบ 521 ล้าน รณรงค์เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

พพ. อัดงบ 521 ล้านบาท หนุนผู้ประกอบการประหยัดพลังงานเปลี่ยนใช้หลอด LED และเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง คาดลดใช้พลังงานไม่น้อยกว่า 520 ล้านหน่วยต่อปี

​นายธรรมยศ  ศรีช่วย  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ. ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบมาตรการอุดหนุนผลการประหยัดพลังงาน โดยได้รับวงเงินสนับสนุนรวมจำนวนทั้งสิ้น 521 ล้านบาท จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2559

สำหรับการดำเนินการ จะให้วงเงินสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อนิติบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์การสนับสนุนแบบให้เปล่า (Investment Subsidy) เพื่อให้เปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดพลังงานชนิด LED และหรือเปลี่ยนมาใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงชนิด Variable Speed/Inverter แก่ผู้ขอรับการสนับสนุน ซึ่งจำนวนเงินที่จะให้การสนับสนุน จะคิดตามปริมาณผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริงของผู้ใช้พลังงาน โดยคำนวณจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้จริงใน 1 ปี (หน่วยเป็นกิโลวัตต์) ของผู้ใช้พลังงานที่เปลี่ยนมาใช้หลอด LED และหรือเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงดังกล่าว คูณกับอัตราที่ต้องการจะขอรับการสนับสนุนต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)  

ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว คาดว่าจะช่วยลดการใช้พลังงานได้ไม่น้อยกว่า 520 ล้านหน่วยต่อปี และลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (พีค) ไม่น้อยกว่า 59.38 เมกะวัตต์ คิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า 2.08 พันล้านบาทต่อปี

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนี้ จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ (3 ส.ค.) ถึงวันที่ 19 ส.ค. 2559 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบมาตรการอุดหนุนผลการประหยัดพลังงาน กองแผนงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และทางเว็บไซต์ www.dede.go.th

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด