กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ส.อ.ท. ชวนเอกชนร่วมโครงการสาธิตจัดการพลังงานภาคขนส่ง

กองทุนอนุรักษ์พลังงาน หนุน ส.อ.ท.จัดโครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง พร้อมเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม เตรียมสัมมนาเปิดตัวโครงการ 28 ก.ค. 2559 นี้

รายงานข่าวจากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แจ้งว่า ส.อ.ท. เปิดให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีรถขนส่งเป็นของตัวเอง และผู้ประกอบการด้านขนส่งโดยตรง เข้าร่วมโครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กระทรวงพลังงาน โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ 023451252 - 3 หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ltmthailand.net

นอกจากนี้จะมีการสัมมนาเปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม  โดยจะมีการบรรยายในหัวข้อ แนวคิดการดำเนินโครงการดังกล่าว รวมทั้งแนวทางการสะสม Energy Points และการลดต้นทุนพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ในวันที่ 28 ก.ค. 2559 เวลา 08.00-15.00 น. ห้อง Ballroom1 ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์

 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด