กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

องค์กรพลังงานร่วมสืบสานวัฒนธรรม ขับ-ลำ ไทยลาว

  • Date : 22/07/2016, 12:08.

องค์กรด้านพลังงานสนับสนุนการจัดงานสัมมนาและประชุมวิชาการสานสัมพันธ์วรรณกรรมไทย-ลาว ครั้งที่ 3 “ขับ-ลำ มรดกล้านช้าง” เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน การขับ-ลำ ที่มีคุณค่า และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ

งานสัมมนาและประชุมวิชาการสานสัมพันธ์วรรณกรรมไทย-ลาว ครั้งที่3 “ขับ-ลำ มรดกล้านช้าง” จัดขึ้นที่โรงแรมดาวสะหวัน รีสอร์ทแอนด์สปา เมือง ไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ช่วงวันที่ 21-23 ก.ค.2559 โดยองค์กรด้านพลังงานที่เห็นคุณค่าการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศและสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้  ประกอบด้วย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม จำกัด (IES) บริษัทของคนไทยที่เข้ามาพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนใน สปป.ลาว

นอกจากนี้ยังมีองค์กรอื่นๆที่ให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ด้วย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศูนย์ข้อมูลลาวและสำนักวัฒนธรรม) สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถานเอกอัคราชฑูตไทย ประจำนครหลวงเวียงจันทน์ สถานกงสุลใหญ่แขวงสะหวันนะเขต  โดยมีสโมสรนักเขียนภาคอีสานและสมาคมนักประพันธ์ลาว รับหน้าที่เป็นผู้จัดงาน

                                 

งานดังกล่าวได้รับความสนใจจากเหล่าบรรดาศิลปิน นักเขียนจากสโมสรนักเขียนภาคอีสาน สมาชิกสมาคมนักประพันธ์ลาว เครือข่ายสถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน จนเต็มที่นั่งในห้องประชุม โดยพิธีเปิดงานในวันที่ 21ก.ค. 2559     มีท่านปอ คำเผย ผันทะจอน  รองเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงสะหวันนะเขต ผู้แทนฝ่ายสปป.ลาว และนายดนัย การพจน์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ผู้แทนฝ่ายไทย เป็นประธานในพิธี 

ไฮไลท์ของการจัดงานงานวันแรกมีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ บทบาทและคุณค่า ศิลปะการขับ-ลำมรดกล้านช้างจากนางดวงเดือน บุนยาวง (ดอกเกด) ศิลปินดีเด่นสาขาวรรณศิลป์และนักเขียนรางวัลซีไรต์ของสปป.ลาว และนายคำสิงห์ ศรีนอก(ลาว คำหอม) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ของไทย รวมทั้งการแสดงหมอลำ จากศิลปินแห่งชาติ สปป.ลาว (หมอลำสมาน สุวันนะสี) และศิลปินแห่งชาติจากประเทศไทย (หมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน)

นายดนัย การพจน์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต กล่าวว่า ได้เห็นถึงคุณค่าของความพยายามในการอนุรักษ์วัฒนธรรมการขับลำให้คงอยู่และหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะมีส่วนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นเช่นในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งวรรณกรรมและการขับลำนี้ จะเป็นสื่อสำคัญที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้เรื่องราวระหว่างกัน และต่อยอดสู่การพัฒนาในด้านต่างๆ ต่อไป

นางสุมาลี สุวรรณกร ประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสาน ในฐานะเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เป็นผู้จัดงานครั้งนี้ กล่าวว่า งานสานสัมพันธ์วรรณกรรมไทย-ลาว  ครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี 2551 ที่ จ.ขอนแก่น มีการนำเอาเรื่องราวของวรรณกรรมชิ้นเอก อย่าง  สังข์ศิลป์ชัย หรือ”สินไซ” มาพูดคุยและดึงจุดเด่นเนื้อหาแฝงคำสอนที่ซ่อนอยู่ในเรื่องออกมาต่อยอดและปรับใช้ในการดำเนินชีวิต  ส่วนครั้งที่ 2 จัดขึ้นในชื่อ “ผญาพาเพลิน” เมื่อปี2557 ที่ จ.ขอนแก่นเช่นเดียวกัน ส่วนครั้งที่ 3 นี้ ถือเป็นครั้งแรกที่จัดในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ภายใต้หัวข้อ “ขับ-ลำ มรดกล้านช้าง” ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากศิลปินและนักเขียนที่มีชื่อเสียงของทั้งฝั่งสปป.ลาว และไทย และต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกองค์กรที่ทำให้สามารถจัดงานในครั้งนี้ขึ้นมาได้  และเกิดเป็นพลังในการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ด้านวรรณกรรมของทั้งสองประเทศนี้ให้คงอยู่ต่อไป ไม่มีวันอ่อนแรง

                                      

 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด