กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

สนพ.เร่งโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในค่ายทหารให้แล้วเสร็จตามแผน

สนพ.เร่งโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในค่ายทหาร หวังช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวัน และเป็นศูนย์สาธิตต้นแบบเรื่องพลังงานทดแทน ให้กับชุมชน

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในค่ายมหาจักรีสิรินธร เป็นโครงการนำร่องที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่เป็นประธานการประชุมเมื่อวันที่13 มิ.ย.2557 เพื่อชี้แจงรายละเอียดและยุทธศาสตร์การจัดทำกรอบงบประมาณปี2558และการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี2557 ให้กับหัวหน้าส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยในเรื่องของพลังงาน ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทบทวนแผนเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานให้มากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการสร้างพลังงานทดแทนทั้งจากพืช อ้อย แสงอาทิตย์   นอกจากนี้ยังเป็นโครงการที่สอดคล้องกับความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงกลาโหม ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่23เม.ย.2556 เพื่อการดำเนินการด้านพลังงานทดแทนในหน่วยทหารและความร่วมมือสนับสนุนกิจการด้านพลังงานซึ่งกันและกัน ใน4ด้านคือ 1.ด้านยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการพลังงานกิจการทหาร,2.ด้านการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 3.ด้านความร่วมมือในงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการสำรวจและผลิตทรัพยากรพลังงาน 4.ด้านการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านพลังงาน

โดยการเลือกกองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่5 ค่ายมหาจักรีสิรินธร  ซึ่งตั้งอยู่ที่อ.นาทวี จ.สงขลา เป็นพื้นที่นำร่อง เพราะเป็นหน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่ก่อเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอในจ.สงขลา มีบทบาทในการปฎิบัติตามนโยบายของกองทัพบกในการรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(โซลาร์รูฟท็อป) ขนาดรวมประมาณ300กิโลวัตต์ จะทำให้ค่ายมหาจักรีสิรินธร สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบสำหรับชุมชน และเป็นศูนย์กลางในการสาธิตและประชาสัมพันธ์ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถใช้ประโยชน์ให้เห็นผลในทางปฏิบัติได้จริง

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จำนวนประมาณ21 ล้านบาท และมีระยะเวลาในการดำเนินการ12 เดือน นับตั้งแต่ลงนามในหนังสือยืนยัน คือวันที่30เม.ย.2558 ถึง29เม.ย.2559 แต่มีการขอขยายระยะเวลาดำเนินการครั้งที่1 ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว และจะสิ้นสุดการดำเนินการ ในวันที่28 ต.ค. 2559  นี้

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะทำงานในกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ที่ค่ายมหาจักรีสิรินธร  เมื่อต้นเดือนก.ค. 2559 ที่ผ่านมา โดยที่มี พันโทต่อพงศ์ วรรณจันทร์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่5 ให้การต้อนรับ  กล่าวว่า การลงพื้นที่ค่ายมหาจักรีสิรินธร ที่เป็นหน่วยงานที่ติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ก็เพื่อให้มั่นใจว่า เมื่อโครงการดำเนินการได้เสร็จเรียบร้อย ทางหน่วยมีความพร้อมในการบำรุงรักษาชุดอุปกรณ์ต่างๆให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยแจ้งผลการประหยัดการใช้ไฟฟ้าให้กับทางเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ ได้รับทราบ เป็นระยะ  ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากทางผู้บังคับกองพัน ว่าจะดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

นอกจากนี้ยังได้หารือกับทางบริษัทผู้รับเหมาที่รับดำเนินการติดตั้งระบบ ให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ คือภายในวันที่28 ต.ค.2559  โดยไม่อยากจะให้โครงการมีความล่าช้าจนต้องมีการขอขยายกรอบระยะเวลาดำเนินการอีก

สำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ในค่ายมหาจักรีสิรินธร จะมีการติดตั้งชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ บนหลังคา จำนวน9 อาคาร กำลังการผลิตติดตั้ง300 กิโลวัตต์ คาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในเวลากลางวันได้ประมาณ 369,360 หน่วยต่อปี ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้อยู่ภายในค่ายดังกล่าวในช่วงเวลากลางวันลงได้ เกือบทั้งหมด 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด