กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ฯ จับมือ เชฟรอน จัด “ค่ายเยาวชนคนดูดาว เท้าติดทะเล ปี 2”

  • Date : 2018-08-09 16:00:50

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจับมือบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และพันธมิตร จัด “ค่ายเยาวชนคนดูดาว เท้าติดทะเล ปี 2” ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา เพื่อสร้างความสนใจในสาขาวิชาดาราศาสตร์แก่เยาวชน ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจสู่เส้นทางการเป็นนักดาราศาสตร์ต่อไปในอนาคต

นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า การสนับสนุนโครงการ “ค่ายเยาวชนคนดูดาว เท้าติดทะเล”  เป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของเชฟรอนในการส่งเสริมการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ STEM  โดยกิจกรรมนี้ มีเป้าหมายให้เยาวชนได้รับความรู้พื้นฐานด้านดาราศาสตร์ ที่สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดขยายผลในการเรียนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนได้ ผ่านการเรียนรู้และใช้เครื่องมืออุปกรณ์ด้านดาราศาสตร์  อีกทั้งยังเป็นเวทีสร้างเครือข่ายนักดาราศาสตร์เยาวชน ที่จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นซึ่งกันและกันอีกด้วย 

“เพื่อส่งเสริมให้กิจกรรมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์สามารถเข้าถึงเยาวชนได้ในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง เชฟรอนจึงได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ 5 ล้านบาท ให้แก่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา สำหรับจัดทำนิทรรศการดาราศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้หอดูดาวฯ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์และดาราศาสตร์อิสลามให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และสนับสนุนงบประมาณอีก 1 ล้านบาท สำหรับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ รวมถึงค่ายเยาวชน คนดูดาวเท้าติดดิน ปี 2 ทั้งนี้เชฟรอนยินดีที่ได้รับโอกาสให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่สำคัญในภาคใต้แห่งนี้”” นางหทัยรัตน์ กล่าว

นายเฉลิมชนม์  วรรณทอง  ผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า  ‘ค่ายเยาวชนคนดูดาว เท้าติดทะเล ปี 2 จัดขึ้น 2 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2  มีกระแสตอบรับจากนักเรียนดีมาก  ส่งใบสมัครมากว่า 1,000 คน แล้วคัดเลือกให้เหลือ 100 คน นอกจากนั้น ยังได้นักเรียนที่เคยเข้าค่ายนี้ในครั้งก่อนๆ ร่วมเป็นพี่เลี้ยง ในการจัดการ ส่งต่อองค์ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์กับน้องในค่าย เป็นการต่อยอดเครือข่ายให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งการสนับสนุนด้านงบประมาณและชุดนิทรรศการเคลื่อนที่จากเชฟรอน ช่วยให้กิจกรรมสร้างความตระหนักด้านดาราศาสตร์ของเราสามารถเข้าถึงเยาวชนในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธภาพยิ่งขึ้น”

น้องแพร - นางสาวสิริอาภรณ์  ลีนะศิริมากุล นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์  ปี 1มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “มาร่วมค่ายฯ เพราะอยากรู้จักคนที่ทำงานด้านดาราศาสตร์จริงๆ โดยคิดว่าโอกาสน้อยมากที่ในชีวิตเราจะได้มาเห็นอะไรแบบนี้ ค่ายนี้ให้ความรู้ที่เป็นความรู้เฉพาะด้านเยอะมาก  ประทับใจมากที่สุดคือมีโอกาสได้ใช้งานกล้องดูดาว ได้เห็นดวงดาวต่างๆ บนท้องฟ้าจริงๆ จากที่เคยเห็นกลุ่มดาวแต่ในหนังสือ หรือในอินเทอร์เน็ต”

ส่วน น้องเบญ – นางสาวเบญจมาศ สุดใจ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า “ค่ายฯ นี้ทำให้เราได้รู้ว่าทุกอย่างรอบตัวเรามีเรื่องดาราศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องแทบทั้งสิ้น และยังได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ เช่น การได้เห็นดวงจันทร์และเห็นพื้นผิวของดวงจันทร์ ตั้งใจว่าจะนำสิ่งที่ได้รับกลับไปบอกเล่าให้เพื่อนๆ และครูที่โรงเรียนด้วย”

ในขณะที่น้องนัฟ - นายอะห์นัฟ  ดากามะ  นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา กล่าวว่า “ผมมาค่ายนี้เพราะอยากมีความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจที่จะศึกษาต่อในอนาคต ประทับใจการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรที่มีการสอดแทรกเนื้อหาให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้เราเข้าใจง่าย มีการนำเสนอภาคปฏิบัติที่ให้เราได้ส่องกล้องดูดาวด้วยตัวเอง ความสวยงามของดวงดาว ช่วยจุดประกายความคิดเป็นแนวทางในการศึกษาต่อได้เยอะมาก”

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด