กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

IRPCจัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกเรื่องขยะ ยืนยัน"พลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย รักษ์โลกได้ถ้าใช้พลาสติกเป็น"

IRPC ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี ทำระยองให้เป็นจังหวัดต้นแบบในการจัดการปัญหาขยะ จับมือ ม.ธรรมศาสตร์ นำร่องเก็บขยะในแม่น้ำระยอง ภายใต้โครงการ“Plastic Rights” หวังปลุกจิตสำนึกประชาชน ในการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบ รู้คุณค่า และปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนว่า “พลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย รักษ์โลกได้ถ้าใช้พลาสติกเป็น”

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้จังหวัดระยองเป็นจังหวัดต้นแบบในการจัดเก็บขยะ  ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ ดังนั้น IRPC ในฐานะที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในจังหวัดระยอง จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และชุมชนรอบเขตประกอบการไออาร์พีซี จ.ระยอง เริ่มนำร่องเป็นต้นแบบการจัดเก็บขยะในบริเวณแม่น้ำระยอง ระยะทาง 3.68 กิโลเมตร ภายใต้โครงการ“Plastic Rights” หรือการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบ รู้คุณค่า และปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนว่า พลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย รักษ์โลกได้ถ้าใช้พลาสติกเป็น”

โดยคาดว่าจะช่วยจิตสำนึกให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมรักสิ่งแวดล้อม เลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง เพราะแม่น้ำระยองถือเป็นปากแม่น้ำที่จะไหลลงสู่ทะเล หากสามารถกำจัดขยะในลำคลองได้ตั้งแต่ต้นทางจะส่งผลให้ลดปัญหาขยะในทะเลลงได้

สำหรับขยะที่จัดเก็บได้นั้น ทาง IRPC ได้ร่วมมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)หรือ GC เพื่อนำขยะพลาสติกไปแปรรูปเป็นสินค้ามูลค่าเพิ่ม เช่น เสื้อผ้า กระเป๋าและอิฐบล็อก รวมทั้งร่วมมือกับเทศบาลระยอง นำขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ไปกำจัดหรือใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าต่อไป

 

สุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC

"เราไม่ได้รณรงค์ให้เลิกใช้ถุงพลาสติก เพราะพลาสติกยังเป็นสิ่งที่สร้างความสะดวกให้กับชีวิตประจำวันแต่เรากำลังรณรงค์ให้ลดการใช้และอยากจุดประกายให้ชุมชนช่วยกันดูแลแม่น้ำลำคลอง ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ โดยวันนี้ได้นำนักศึกษาจากชมรมเรือคายัค ม.ธรรมศาสตร์ มาร่วมกันเก็บขยะในแม่น้ำระยองให้ชาวบ้านร่วมตระหนักแยกขยะ และทิ้งลงถัง ไม่ทิ้งในแม่น้ำอีกต่อไป ซึ่งหากประสบความสำเร็จจะไปรณรงค์ที่แม่น้ำอื่นๆต่อ" นายสุกฤตย์ กล่าว

นายสุกฤตย์ กล่าวว่า ปัจจุบันการซื้อของออนไลน์ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดขยะจากแพ็คเกจจิ้งมากขึ้น เช่น โฟม พลาสติก ซึ่งการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาขยะพลาสติกเท่านั้น เพราะในชีวิตประจำวันยังมีการใช้พลาสติกมากมาย ดังนั้นการแก้ปัญหาที่เหมาะสมคือ การรณรงค์ใช้พลาสติกอย่างถูกวิธี คือ ใช้แล้ว นำกลับมาใช้ซ้ำ ทิ้งให้เป็นที่ และคัดแยกขยะสำหรับรีไซเคิลหรือเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะในครั้งนี้  IRPC ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมต่างๆให้ชาวบ้าน ได้แก่ กิจกรรมพายเรือเก็บขยะอนุรักษ์แม่น้ำระยอง  ตลาด 3R คือ  Reduce Reuse Recycle การให้ความรู้เรื่องการใช้พลาสติกอย่างมีคุณค่า การทิ้งและแยกขยะอย่างถูกวิธี สาธิตการนำพลาสติกใช้แล้วมาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ สาธิตการทำ Eco bricks การนำขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอัดใส่ขวดพลาสติกนำมาใช้แทนอิฐในงานก่อสร้าง และเฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนการประกวดการแต่งกายโดยพลาสติกเหลือใช้ “Fantastic Plastic” จากเยาวชนจากโรงเรียนและชุมชนรอบเขตประกอบการ IRPC และปิดท้ายด้วยกิจกรรม Big Cleaning   

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด

irpc