กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

IRPC รับ 3 รางวัล Asian Excellence Awards 2018

  • Date : 2018-06-13 21:18:38

สุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลประเภทบุคคล Asia’s Best CEO (Investor Relations) ผู้นำองค์กรยอดเยี่ยมแห่งปี รัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) รับมอบรางวัลประเภทบุคคล Asia’s Best CFO (Investor Relations) และ พรรณพร ศาสนนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัลประเภทองค์กร Best Investor Relations Company รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ซึ่ง IRPC ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากนิตยสาร Corporate Governance Asia สะท้อนถึงศักยภาพด้านนักลงทุนสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพ ช่วยสร้างมูลค่าและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนสถาบันในระดับเอเชีย

นิตยสาร Corporate Governance Asia เป็นนิตยสารด้านการลงทุนและธรรมภิบาลแห่งเอเชีย ได้พิจารณารางวัลจากการคัดเลือกตามเกณฑ์และข้อมูลผลสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุน นักวิเคราะห์ กรรมการบริษัท และผู้บริหารหลากหลายบริษัททั่วภูมิภาคเอเชีย โดยงานจัดขึ้นวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม JW Marriott Hotel, Hong Kong

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด

irpc