กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยไออาร์พีซี ลงนามบันทึก MOU โครงการพัฒนาเยาวชน PTT Rayong Academy

  • Date : 2018-03-13 15:13:18

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากซ้าย) และ นายสรัญ รังคสิริ ที่ปรึกษาการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ PTT Rayong Academy ระหว่าง สโมสร พีทีที ระยอง กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี โดยมี นายมนตรี ฟ้าประทานชัย รองกรรมการผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี และ นางสาวกมลวรรณ วงศ์วิลัย กรรมการผู้จัดการ สโมสร พีทีที ระยอง เป็นผู้แทนลงนาม โดยมี นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี และ ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี พร้อมด้วย ผู้บริหารสโมสร พีทีที ระยอง เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องวังแก้ว ชั้น 10 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี

สโมสร พีทีที ระยอง เล็งเห็นถึงศักยภาพของ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ซึ่งมีความพร้อมด้านอาคารที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเยาวชนนักฟุตบอล จึงได้หารือแนวทางร่วมมือกัน จัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักอาศัย อาทิ ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องพยาบาล ห้องประชุม ลานออกกำลังกาย รวมถึงสนามฟุตบอลที่สามารถให้บริการทีมฟุตบอลได้อย่างครบครัน อีกทั้งในอนาคต เยาวชนฯ สามารถเลือกเรียนสายอาชีพต่อ ในระดับชั้น ปวช. ปวส. กับวิทยาลัยได้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ปกครองและตัวเยาวชนฯ ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี พร้อมให้การสนับสนุน

นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นโอกาสของเยาวชนฯในโครงการ ในการศึกษาด้านวิชาชีพที่วิทยาลัย ซึ่งจะทำให้มีทักษะด้านวิชาชีพอันจะเป็นประโยชน์กับตนเองต่อไปในอนาคต ให้เกิดการพัฒนาให้มีทั้งทักษะด้านกีฬา และทักษะวิชาชีพไปพร้อมกัน อันจะเป็นประโยชน์กับทั้งเยาวชนฯ ชุมชนและสังคม ต่อไป

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด

irpc