กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

พลังงานเปิดโครงการคุ้งบางกะเจ้าเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคล

กระทรวงพลังงาน จับมือ กลุ่ม ปตท. และ กฟผ.เปิดโครงการ “คุ้งบางกะเจ้าเฉลิมพระเกียรติฯ” ในปีมหามงคล 3 โอกาส ผลักดันพื้นที่สีเชียวในเมืองกรุงสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สมบูรณ์ ด้าน กฟผ.หนุนติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่ม
 
 พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และมูลนิธิชัยพัฒนา เปิดโครงการคุ้งบางกะเจ้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ใน 3 โอกาสสำคัญ ได้แก่
 
1.      เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิ.ย. 2559
 
2.      สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12 ส.ค. 2559
 
3.      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 2560 ขึ้นที่บริเวณสวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 
สำหรับโครงการดังกล่าวประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ 1.การพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การฟื้นฟูสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา การฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวเพิ่มได้ประมาณ 700 ไร่ และการพัฒนาระบบคลองคุ้งบางกะเจ้าระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตร
 
2.การส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชน ประกอบด้วย การปรับปรุงท่าเรือต่างๆ เพื่อเชื่อมการเดินเรือระหว่างฝั่งกรุงเทพฯกับคุ้งบางกระเจ้าเพื่อให้การใช้เส้นทางคมนาคมอย่างปลอดภัยเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปรับปรุงเส้นทางจักรยาน การติดตั้งป้ายสัญจร และป้ายข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 
3.การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว คือ ผู้ประกอบการ ร้านค้า บริการ โฮมสเตย์ ร้านจักรยาน และสร้างระบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วย 
 
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่ม ปตท. ได้ดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี อาทิ การขับเคลื่อนตำบลวิถีพอเพียงในพื้นที่บางน้ำผึ้ง การจัดทำโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์
 
อย่างไรก็ตามโครงการนี้ ปตท.มีแผนการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมวิถีชุมชน และการจัดการองค์ความรู้ เพื่อให้ คุ้งบางกะเจ้า มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีเศรษฐกิจเข้มแข็ง และให้คุ้งบางกะเจ้าเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
 
นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) กล่าวว่า ปีนี้ กฟผ. ได้สนับสนุนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณลานจอดรถ อาคาร และสวนเฉลิมพระเกียรติฯ  พร้อมทั้งติดตั้งระบบ Solar Lamp และ Solar Roof Top สำหรับปี 2560-2561 ซึ่งจะดำเนินการติดตั้งระบบไฟแสงสว่าง บริเวณเส้นทางจักรยานท่องเที่ยว พร้อมทั้งศึกษาแผนการฟื้นฟูวิถีเกษตรสวนมะม่วง โดย กฟผ.จะนำโครงการชีววิถี ซึ่งเป็นการทำการเกษตรโดยปราศจากสารเคมีเข้าไปแนะนำแก่เกษตรกร เพื่อให้ทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืนต่อไป
 
สำหรับพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า มีพื้นที่ทั้งสิ้น 11,819  ไร่  ตั้งอยู่ที่อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
 
กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด