กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ร้านกาแฟอินทนิลพร้อมเปิดสาขาที่กัมพูชาและสปป.ลาว

ร้านกาแฟอินทนิล มีแผนบุกตลาดกัมพูชาและสปป.ลาว มากกว่า 100 สาขา คาดเปิดสาขาแรกที่เมืองเสียมราฐ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวของกัมพูชา และขยายสาขาแฟล็กชิพสโตร์ (Flagship Store) กลางกรุงพนมเปญ ภายในไตรมาสแรกของปี 2561 
 
เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2561 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญา การมอบสิทธิมาสเตอร์แฟรนไชส์ (Master Franchise) ร้านกาแฟอินทนิลในประเทศกัมพูชาและสปป.ลาว ระหว่าง บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด และบริษัท อาร์ซีจี รีเทล (กัมพูชา) จำกัด ซึ่งพร้อมจะเปิดบริการแฟล็กชิพสโตร์ (Flagship Store) ณ กรุงพนมเปญ ภายในไตรมาสแรกของปี 2561
 
นายวิบูลย์ วงสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด กล่าวว่า  ตลาดกาแฟในประเทศกัมพูชาและสปป.ลาว เป็นตลาดที่มีศักยภาพในการขยายตัวสูงมาก เนื่องจากความนิยมในการบริโภคกาแฟของชาวกัมพูชาและสปป.ลาวมีอัตราเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงได้มอบสิทธิมาสเตอร์แฟรนไชส์ (Master Franchise) ให้กับ บริษัท อาร์ซีจี รีเทล (กัมพูชา) จำกัด ทั้งในประเทศกัมพูชาและสปป.ลาว โดยมีแผนเปิดสาขาแรกที่เมืองเสียมราฐ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวของกัมพูชา และขยายสาขาแฟล็กชิพสโตร์ (Flagship Store) กลางกรุงพนมเปญ ภายในไตรมาสแรกของปี 2561 ส่วนในสปป.ลาว จะเปิดภายในไตรมาส 3 ของปี 2561 และขยายอีกกว่า 100 สาขาในทั้ง 2 ประเทศ และจากการที่บริษัทฯ มีพันธมิตรทางด้านธุรกิจค้าปลีกระดับโลก ซึ่งบริษัทฯ ได้รับสิทธิมาสเตอร์ไลเซนส์ (Master License) แต่เพียงผู้เดียว     ในประเทศไทย จากสพาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (SPAR International) ซึ่งมีเครือข่ายกว่า 50 ประเทศทั่วโลก     ทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพสูงในการขยายธุรกิจร้านกาแฟอินทนิลไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่อไป
 
นางจีรนันท์ วงษ์มงคล ประธานกรรมการ บริษัท อาร์ซีจี รีเทล (กัมพูชา) จำกัด  กล่าวว่า บริษัทเล็งเห็นศักยภาพของร้านกาแฟอินทนิลในประเทศไทยที่มีเอกลักษณ์ ประกอบกับชื่อเสียงของแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ผู้บริหารบริษัทตัดสินใจขอรับสิทธิมาสเตอร์แฟรนไชส์ (Master Franchise)  ร้านกาแฟอินทนิลไปขยายเครือข่ายในกัมพูชาและสปป.ลาว โดยปัจจุบันบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการพัฒนาระบบแฟรนไชส์ การทำการตลาด และการเตรียมการสร้างสถาบันการฝึกอบรมรองรับการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน พร้อมกับการพัฒนาแบรนด์ไทยให้มีความยั่งยืนและครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศกัมพูชาและสปป.ลาว ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
 
สำหรับ ร้านกาแฟอินทนิล เปิดให้บริการสาขาแรกในสถานีบริการน้ำมันบางจาก เมื่อปี 2549  และต่อมาได้ขยายสาขา  เป็นรูปแบบสแตนอโลน (Standalone) นอกสถานีบริการน้ำมัน อาทิ ศูนย์การค้า มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล  โดยมีแผนการขยายสาขาในประเทศไทยมากกว่า 1,000 สาขา ภายใน 3  ปี
 
กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด