กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงพลังงาน ปตท. ลงพื้นที่เตรียมฟื้นฟูและอนุรักษ์คุ้งบางกะเจ้า

เมื่อเร็วๆ นี้  นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากซ้าย) และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้า” พร้อมด้วย นายฐิติพันธ์ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษกรมป่าไม้ (ที่ 7 จากซ้าย)  ร่วมให้การต้อนรับ นายสมนึก บำรุงสาลี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (ที่ 6 จากซ้าย) ในโอกาสลงพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ หนึ่งในพื้นที่ที่กลุ่ม ปตท. เข้าร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวของคุ้งบางกะเจ้า ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตโอโซนใหญ่แหล่งหนึ่งของประเทศ ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและกรมป่าไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ปีมหามงคล ระหว่าง พ.ศ. 2559 – 2561 ในการรักษาดิน น้ำ ป่า วิถีชุมชน ตามแนวพระราชดำริ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด