กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ปตท.มอบทุนการศึกษาให้เยาวชน รอบพื้นที่ปฎิบัติงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่21

  • Date : 2017-11-30 06:36:58

ปตท. มอบทุนการศึกษาเยาวชน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาในรอบพื้นที่ปฏิบัติงานของ ปตท. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน และมีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21

เมื่อเร็วๆนี้ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท. ประจำปี 2560 ซึ่ง ปตท. ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 แก่เยาวชนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาในรอบพื้นที่ปฏิบัติงานของ ปตท. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน และมีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2,876 ทุน รวมมูลค่า 11,200,000 บาท ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดีรังสิต

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด