กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ไออาร์พีซี รับ 2 รางวัล SET Award 2017

  • Date : 2017-11-29 10:45:23
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับ 2 รางวัล SET Awards 2017 ได้แก่ รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) และรางวัลบริษัทยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ในงานประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2017 ครั้งที่ 14  โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพ ในการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นพร้อมเป็นองค์กรต้นแบบ
 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นาย สุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับ 2 รางวัล SET Awards 2017 ได้แก่ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยพิจารณาผ่านการตอบแบบสอบถามและการสำรวจความพึงพอใจจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันในฐานะผู้ใช้ข้อมูล ในการได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพ คุณลักษณะของผู้บริหาร และทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร ที่มีความหลากหลาย อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและความมุ่งมั่นของ IRPC ในการสร้างความเชื่อมั่น แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สูงสุดในระยะยาว
 
ส่วนรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards) นั้น มาจากผลงานนวัตกรรมพอลิเอทิลีนชนิดน้ำหนักโมเลกุลสูงยิ่งยวด (Ultra High Molecular Weight Polyethylene, UHMWPE) ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นกว่าพอลีเอทิลีนธรรมดา เช่น ความทนทานต่อแรงกระแทกสูง ทนต่อการสึกกร่อน ทนต่อแรงดึงสูง และทนทานต่อสารเคมี ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น จึงสามารถนำมาใช้งานวัสดุเชิงวิศวกรรม เช่น ข้อเข่าเทียม เสื้อเกราะกันกระสุน แผ่นกรองในแบตเตอรี่รถยนต์ และชิ้นส่วนเครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นต้น
 
กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด